Archanděl Lucifer

tři jazyky plamene v zářícím kruhu.

Vítejte na stránkách Archanděla Lucifera.

Varování!
Stránky obsahují texty se sděleními entity Archanděla Lucifera a proto místy obsahují náhledy nepohodlné a obecně nepřijímané společností. Sdělení se nesnaží někoho nabádat k jakémukoliv konání nebo snad dokonce jednání protizákonnému i když o problémech lidských zákonů hovoří.
Sdělení využívají svobody projevu. Chybný zákon můžeme totiž změnit jen tak, že nejprve svobodně sdělíme proč je zákon chybný, i když je to proti samotnému zákonu. Udržování chybných zákonů vede jen k utrpení jedince a společnosti a jelikož si každá lidská bytost přeje být šťastná, tak je třeba o tomto utrpení hovořit a z tohoto pochopení změnit i zákony.
Slovo samo o sobě nikomu nemůže ublížit. Každý je zodpovědný za své činy a nikdo se nemůže obhajovat tím, že ho vyslechnutí cizích slov či přečtení písemného sdělení vedlo k nějakým činům. Každý totiž jednáme ze své svobodné vůle a nikoli z vůle řečníka či pisatele.
Následující sdělení se jen snaží vnést do světa a dění v něm pravdu a každý zodpovědně za sebe tuto pravdu musí posoudit zdali je pravdou i pro něj.
Pokud přestaneme hledat pravdu zanikne i vývoj. Budeme pak omezení a slepý jako ti, co odmítali věřit, že země je kulatá.

Jednejte zodpovědně ze své vůle.
Myslete zodpovědně ze své vůle.
Nekonejte nic na základě následujících zdělení.
Ničemu co je zde uvedeno nevěřte!

nesouhlasím s varováním a proto nebudu sdělení číst

souhlasím s varováním a přeji si pokračovat ve čtení sdělení na vlastní zodpovědnost