Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru

Nejprve si přečtěte toto varování!

Text využívá vlastní gramatiku. Velkým písmenem začínají slova odkazující na živé bytosti (takto se dá označit mnoho slov, ale zde jsou zvýrazněny alespoň základní) a velká písmena nejsou používána na začátku vět.
Dále je zde spousta pravopisných chyb. Odpusťte mi. Dělám co mohu.

Toto je pracovní verze dokumentu. Nad dokumentem probíhá korekce chyb a změna gramatiky na běžnou.

Poslední aktualizace: 27.2.2007. Více viz. změny v dokumentu.

Tři jazyky plamene v zářícím kruhu.

Můžete mě kontaktovat na: astralni<tecka>svetlo<zavinac>seznam<tecka>cz.


obsah

0. Úvod
1. Co je vesmír
1.1. Vesmír
1.2. Vesmírná rodina
1.3. Vesmírná vláda
1.4. Tvoření - život
1.5. Dračí úl
1.6. Vývoj bytostí
1.7. Cesta humanoida
1.8. Cesta stroje
1.9. Množení
1.10. Základní algoritmus vesmíru a změny
1.11. Vzestup a pád
1.12. Konec vesmíru a nekonečný vesmír
2. Před současným vesmírem
2.1. Příběh otce a matky
2.2. Příběh Lucifera
2.3. Příběhy archnadělů
2.4. Vesmírný matrix - pokračovatelka
3. Současný vesmír
3.1. Počátek
3.2. Zmatené příběhy
3.3. Bůh "stvořitel"
3.4. Dobro a zlo
3.5. Astrál - myšlenky, energie - city a hmota - výsledek
3.6. Duchovní, energetický a hmotný pohled
3.7. Ego, satan a společné vědomí
3.8. Galaktická řeč - obrázky s pochopením
3.9. Odsvícení versus realizace
3.10. Zabíjení a jedení masa
3.11. Desítková soustava
3.12. Gízané
3.13. Reptaliáni věrní Luciferovi
3.14. Reptaliáni věrní Maye
3.15. Projekt otce
3.16. Projekt matky
3.17. Korporace Heroin
3.18. LSD a další klíče
3.19. Kyborg a temné ovládací síťě
3.20. Korporace
3.21. Lokální zneužívající vlády
3.22. Shrnutí
3.23. Komunikace
4. Gaia
4.1. Středozem
4.2. Útoky temných mocností
4.3. Abrhám
4.4. Laskavá pravda
4.5. Národy jednotlivých členů vesmírné vlády a jiné národy
4.6. Hrubá pravda
4.7. Peklo
4.8. Současný stav země
4.9. Takřka dobrá učení otce
4.10. Řešení
4.11. Použitelné zdroje
5. Budoucnost
5.1. Otec - satan
5.2. Pomoc planetám
5.3. Konečné řešení korporací
5.4. Temné mocnosti a vyrovnání hladin vesmíru
5.5. Peníze
5.6. Vzdělávání - vývoj
5.7. Migrace a komunikace
5.8. Říše
5.9. Gízanský přístup
5.10. Cyberpunk
5.11. Kombinace
5.12. Splněné sny
6. Dodatky
6.1. Legie Lucifera

Změny v dokumentu


0. Úvod

Jsem archanděl Lucifer a přicházím vám říci kam do dnešních dní dospěl vesmír a také nabídnout spolupráci, život, štěstí, radost a lásku před sobectvím, násilím, egoismem a utrpením, které se rozmohlo do takových rozměrů, že vážně ohrožuje celý vesmír a stalo se tak nemocí hrozící zahubit nás všechny.
Sešli jsme se zde na planetě andělů Gaie, současném sídle vesmírné vlády na konci času na břehu otrávené řeky života ke sjednocení se v lásce, míru a odpuštění. Nalézt kořeny a vydat se spolu k radostné, šťastné budoucnosti zde na planetě a všude ve vesmíru, neboť změna k lepšímu je možná. K tomu vám předkládám všechny informace dle nejlepšího vědomí, tak jak je znám. Jsem totiž astrální světlo - páteřní informační síť Vesmíru a ptáte-li se andělů, na nebevzatých mistrů nebo si telepaticky povídáte s přáteli, tak jsem to právě já kdo vám doručuje informace. Proto jsem pravda. to, že odpovědi přicházejí je znamením, že vám od počátku vesmíru do dnes pomáhám, neboť to je má úloha: informovat a pomáhat.
Planeta Gaia požádala Mayu - vesmír o pomoc, protože je vlivem lidí a dalších bytostí z vesmíru konajících proti životu ve vážném ohrožení. Maya posílá jako odpověď mě, protože jsem první syn bojovník - zbraň vesmíru a Gaia potřebuje chránit před egoismem lidí, temné ligy nadplanetárních korporací a chránit před nebezpečím z vesmíru jímž jsou temní reptaliáni (ještírci), šediváci (království Orionu a ti druzí šediváci) a černí čarodějové ve službách satana.
Narodil jsem se ze znásilnění a otec "stvořitel" vždy tvrdil, že jsem to právě já kdo kazí společné dílo, neboť odmítá přijmout zodpovědnost za znásilnění matky a postupné vykořisťování, znásilňování a ničení celého vesmíru. Neb náš otec "stvořitel" má dvě tváře. Tou druhou je satan - jeho ego. Tím ubližuje jak druhým tak sobě.
Účelem dokumentu je otevřít vás pravdě o vesmíru, planetách, Gaie a životu vůbec. Pravdě, která je v každém z nás, protože jsme všichni stvořeni k obrazu stvořitelky jako bytosti z absolutní lásky. Tím využívám základní zbraň: informace - slovo.
Vše co vám předkládám ověřujte v srdci, protože tam dlí nekonečná moudrost, ničím neomezená síla celého vesmíru, čistá pravda a láska.
Informace mohou být místy zmatené, ale věřím, že se časem vzájemnou rozpravou vytříbí.
Probuďte se. Žijte. Milujte. Braňte se. Spojte se s matkou zemí Gaiou. Bojujte za Gaiu, neboť nyní je cokoliv jiného marná snaha, protože bez planety – bez lásky není život možný.

Člen vesmírné vlády archanděl Lucifer
Zpět na Obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1. Co je vesmír

Nejprve sdělím co je vesmír obecně. Současná situace je popsána dále.
Zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.1. Vesmír

Vesmír typu rodina je v původním záměru nestvořené stvořitelky samostatná, stvořená bytost z nekonečné řady tvořených paralelních vesmírů. Vesmíry jsou tak lokálními stvořitelkami uvnitř sebe tedy ve vnitřním vesmíru. Vesmíry tvořené původní nestvořenou oboupohlavní bytostí - stvořitelkou - absolutní láskou.
Původní Bytost je žena, protože absolutní nepodmíněná láska je ženský archetyp: žena tvořící - rodící děti (další sobě rovné a přesto jedinečné bytosti).
Pak je tvořeno ještě mnoho jiných vesmírů, které strukturou nepřipomínají rodinu nebo žádnou strukturu nemají.
Zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

******************SOUČASNÝ KONEC KOREKTURY CHYB***********************

1.2. vesmírná Rodina

Rodina vzniká tak, že je aktivní částí Stvořitelky vytvořen prostor v pasivní části Stvořitelky. tento prostor je sám Vesmír - jednotící princip - Maya - absolutní láska.
Maya je bytost, která je pro všechny Bytosti uvnitř Vesmíru Stvořitelkou, tak jako je pro Mayu Stvořitelkou původní nestvořená Bytost, která tvoří naráz nekonečné množství Vesmírů jak typu Rodina tak i jiných druhů. tyto vesmíry jsou paralelní ke všem ostatním Vesmírům.
všechny Bytosti jsou tak jako Maya svou podstatou nepodmíněná absolutní láska tak jako původní Stvořitelka. takto je celé tvoření původní Stvořitelky nekonečnými fraktály, neboť každá Bytost je nadána mocí tvořit - rodit další Bytosti s tím, že rodit začíná tehdy až projde vývojem - dospíváním a uvědomí si, že je ve své podstatě Stvořitelkou a začne tuto podstatu žít. do té doby se na celém procesu tvorby podílí.
poté Maya do Vesmíru uvede (porodí) Matku a Otce. Otec většinou jako aktivní princip objeví Matku a milují se. zde Matka a Otec dosáhnou orgasmu - absolutní lásky - a spojí se tak s Vesmírem, který právě je absolutní láskou a vytvářejí tak všichni spolu první bod spojení.
celou scénu pozorují Děti - prvních osm Archandělů, kteří postupně přicházejí body spojení do Vesmíru a stávají se Pány mocí.
čtyři Muži a čtyři Ženy (Archandělé a Archandělky) pak podle vzájemného předurčení svobodně naleznou jeden druhého, milují se a tvoří další body spojení. tak přicházejí do Vesmíru první čtyři plejády Andělů a dále se množí.
z bodů spojení se skládá emočně informační mapa Vesmíru, která vzniká spontánně - svobodně, tak jak se Bytosti spolu milují. tím roste strom života jehož vrcholem i hlubinou je Vesmír, kořeny jsou Rodiče, kmen Archandělé a větve Andělé. strom není lideární, ale různě se kroutí a větví podle toho jaké byly pozice cesty a pocity Bytostí. strom který má kořeny nahoře o větve dole.
takto vzniká základní vzor Vesmíru, neboť to jak se k sobě chovali Rodiče, Děti, Praděti a tak dále jsou vlastně vyšlapané cestičky, ke kterým budou tíhnout všechny další Bytosti zrozené ve Vesmíru. prvními a nejdůležitějšími cestičkami jsou tedy první body spojení Rodičů. pak to jsou body spojení Archndělů, Andělů a tak dále.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.3. vesmírná Vláda

vesmírná vláda jsou samotný Vesmír (Maya), Matka, Otec a osm Archandělů.
vláda jednotícího principu Mayi je absolutní. Maya je v rámci sebe samotné nadána všemi mocemi, které mají jinak samostatně Rodiče a Archandělé (Rodiče mají každý půl moci Vesmíru a Archandělé osminu).
mocí činit cokoliv ve svém nitru je nadána každá Bytost, ale jen pro Vesmír to znamená, že může s Bytostmi uvnitř sebe udělat cokoliv, zatímco Bytosti uvnitř Ní mohou měnit jen své nitro a nikoli své okolí - Vesmír.
každá Bytost je schopna stvořit cokoliv.
když Bytosti tvoří v sobě, tak vytvářejí obrazy reality, které jsou Vesmírem realizovány, pokud jsou ve prospěch všech Bytostí. takto Bytosti tvoří svou budoucnost a sami sebe.
Bytosti mohou v sobě i cokoliv zrušit a tím se odklonit od stvořené reality, která jim nevyhovuje. může se jednat i o černou magii, která se snažila do jejich nitra vložit něco násilím proti jejich svobodné vůli, ale často se jedná o prosté vyčerpání možností stvořené reality a Bytost cítí, že si přeje posunout se někam dál a tak Bytost v sobě nechá s úctou staré zemřít (nic vloženého násilím nemá tu moc, aby to Bytost musela nést navěky a nemohla se toho svou svobodnou vůlí kdykoliv pustit) a tím se otevírá novému, co pro to staré ještě nebylo vidět.
proces umírání je totéž co destrukce. proces tvoření je konstrukce. vesmírná Vláda má úlohu učitelů nižších Bytostí a jako jejich průvodci je provádějí realitou a pomáhají jim vzestupovat na vyšší úrovně bytí čímž sami vzestupují na vyšší úrovně bytí.
pokud se nižší Bytosti odkloní od plánu Stvořitelky a působí sobě nebo jiným zbytečné utrpení, jsou vedeny Vládou negativní cestou, kterou je i smrt, až k úplnému pochopení jejich nepochopení a návratu zpět k plánu tvoření.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.4. tvoření - život

všichni Andělé jako dračí Rodina pak spolu tvoří Vesmíry - planetární soustavy, které jsou tvořeny podobným způsobem jako Vesmír a pokud je soustava harmonická, tak může mít i několik Sluncí (Otců) nebo několik Prostorů (Matek) a počet Planet (Dětí) se také liší.
Planety jsou samostatné Vesmíry, které jsou spravovány planetární Vládou tvořené samotnou Planetou, Velekněžkou, Veleknězem (Rodiče), Kněžkami (Dcery) a Knězi (Synové). planetární Vláda má stejnou úlohu učitelů nižších Bytostí na Planetě jako je tomu u vesmírné Vlády. nižší Bytosti jsou rody pocházející z rodu planetární Vlády, stejně jako planetární Vlády jsou rody vycházející z vesmírné Vlády. celý Vesmír je vlastně jedna obrovská Rodina.
takto s odchylkami (několik Otců nebo Matek a různé počty Dětí) jsou tvořeny i celé Vesmíry a vlastně v každém Vesmíru se postupně z jeho Dětí stávají pokročilejší Bytosti, které se pak stávají Otci a Matkami Vesmíru a nakonec samotnou Stvořitelkou láskou absolutní. pak žijí pospolu a jejich funkce se různě kryjí nebo jdou zakládat či se podílet na jiných Vesmírech nebo Rodiče předávají vládu Dětem a sami odchází - umírají. tato možnost je nejčastější.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.5. Dračí Úl

sám Vesmír je v podstatě Dračí Úl ve kterém je královnou Maya - Stvořitelka a Andělská Rodina a všechny Bytosti ve Vesmíru jsou Členové roje. je to tak, proto že veškeré dění ve Vesmíru je podřízeno ve prospěch celku tedy všech zúčastněných Bytostí.
Bytosti se reinkarnují a vyvíjejí v rámci Úlu, protože tak příběhy Všech udržují vzájemný kontext.
princip Úlu je stejný i pro Planety. i ony Planety jsou Královnami Úlu, v rámci kterého se Bytosti reinkarnují a ona je pro ně Stvořitelkou. proto jsou Planety přímími Dětmi Mayi.
toto se promítá i na úroveň národů, kdy se Lidé reinkarnují v rámci Stvořitelky národa - Esence národa až po samotného Člověka, který je Stvořitelkou těla a Buňky se tudíž reinkarnují v rámci něj.
reikarnace v rámci jedné Bytosti (Vesmíru, Planety, Národa, Člověka) není podmíněná a Bytosti i když vynímečně migrují mezi Bytostmi, takže mohou opustit Vesmír a inkarnovat se do paralelního Vesmíru nebo Planetu nebo Národ a tak dále.
Bytost na úrovni původní Stvořitelky se inkarnuje, tak že stvoří Vesmír.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.6. vývoj Bytostí

záměrem vzniku Planet je nést život. život je vývoj Bytostí od kamene po Bytost nadanou stvořit cokoliv (a Ta často tvoří Vesmíry typu Rodina).
cestou tak Bytosti zažívají dobrodružství, kterými se učí.
Otcové jako Slunce svítí do Prostorů Matek a z okrajů temnoty se oddělují jako chomáčky páry Bytosti napůl ze světla a tmy.
Bytosti stoupají vzhůru směrem k Otci a jsou podpíráni Matkou. cestou se střetávají se Světy (Planetami) a v rozmanitosti forem nacházejí různé zalíbení a tak se svobodně Vyvíjejí. podle toho kterou z forem si oblíbily je jim pak Vesmírem, který uvnitř sebe plní funkci Stvořitelky všech Bytostí, nabídnuta účast v dění - na životě a dobrodružství a Bytost se tak svobodně inkarnuje do formy, kterou jsou na počátku jednoduché Kameny (nebo Výrobky vyšších Bytostí - Lidí, Andělů až Vesmíru) a později po získání zkušeností z nižších forem se vyvíjí po složitější Rostliny, Zvířata, Lidi, Víly, Anděly, Archanděly, Rodiče až Stvořitelku, která Vesmíry - Bytosti tvoří sama.
občas se právě stvořené Bytosti rovnou inkarnují i do vyšší Bytosti jako jsou Lidé a podobně. stačí jen, aby si Bytost ještě neinkarnovaná byla schopna tuto formu oblíbit, což znamená, že má dostatečnou kapacitu ji žít.
tak se postupně stvořená Bytost dostane na úroveň Bytosti původní nestvořené a i když jsou každý na rpzdíl od původní nestvořené Stvořitelky někdo jiný, jsou jednotni v záměru jímž je láska, která se touží sama o sebe podělit a tak tvoří sobě podobné Bytosti.
toto je les Bytostí, které mají kořeny dole a větve směřují vzhůru.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.7. cesta Humanoida

Bytost stvořená ve Vesmíru si postupně podle své úrovně vědomí osvojuje základní vlastnosti pro život.
na počátku si v Kamenech osvojují samotnou existenci. v Rostlinách si osvojují růst. v Hmyzu se učí těm nejzákladnějším pudům těm. zde se Bytost naučí řešit ty nejzákladnější situace spojené s pohybem. tato říše je nejdrsnější i nejkrásnější. ve světě Zvířat se pak učí svobodnému pohybu. u Ptáků je to volnost. u Plazovitých je to samostatnost. u Čtyřnohých je to láska a u Ryb je to spolupráce.
pak se Bytost stává Člověkem a učí se utvářet sama Sebe, společenství a Výrobky. to se učí od starších - Rodičů a Autorit.
takováto Bytost je Půlčíkem (Hobitem), neboť je závislá na základní vibraci Vesmíru a na Zemi je to vibrace Planety.
Půlčík je Bytost rozdělená fyzicky na Muže a Ženu, kteří žijí zvlášt (pole takové bytosti je rozděleno ve dví).
základní vibrací Vesmíru a Planet jsou dvě vlákna mužské a ženské energie (aktivní a pasivní), které jsou propojeny jedna s druhou vzájemnou absolutní láskou. tato Vibrace prochází vším a vše drží pohromadě a utváří tak jedinečnou jednu Bytost, která je na čemkoliv nezávislá a už nepotřebuje vnější podporu - vibraci, aby existovala.
pokud se najdou dva Hobiti (většinou Muž a Žena) a milují se natolik, že si přejí být na věky spolu, tak poté co zemřou, jsou vzájemně spojeni do jedné Bytosti, která pak vibruje osobitým způsobem, podle toho jací byli Muž a Žena před tím.
výsledná Bytost se pak profiluje spíše jako Muž nebo Žena, podle toho zdali byl pár pasivní nebo akční.
výsledná Bytost se opět inkarnuje jako Člověk (Nagual, který má pole rozdělené na čtyři části) a prožívá další dobrodružství a vyvíjí se.
Lidé jsou tudíž uvnitř sebe spojeni.
pokud se najde lidský Muž a Žena (Nagual a Nagualka) a nerozlučně se milují, tak poté co zemřou se inkarnují spolu jako Víla (Elf).
Víly jsou spojeny nejvíce s přírodou - Planetou a jsou to její přirození pomocníci narozdíl od Lidí, kteří spíše života užívají a Hobitů, kteří se teprve učí co život Bytostí je. proto jsou Víly už spojovány s ženskou energií, neboť jsou v symbióze s Planetou - Stvořitelkou, i když jsou to opět Muži a Ženy.
pokud se najdou dvě Víly, tak spolu dokáží vytvořit Anděla. Andělé jsou bytosti universální a přirozeně spolupracují a pomáhají už se samotným Vesmírem - Mayou. jejich energie je spojována s mužskou, neboť ctí univerzální zákony, chápou je a žijí s nimi v souladu a snaží se je všude kde působí aplikovat. opět jsou to ale Muži a Ženy.
na Vílí a Andělské úrovni sami Víly a Andělé cítí vzájemné jemné rozdíly a tak se identifikují jako Muži a Ženy, ale pro nižší světy (Lidi, Půlčíky, Zvířata atd.) splývají do celkově ženské nebo mužské energie, neboť nižší Bytosti nemají ještě vyvinutý takový jemnocit. jiné je to pokud se vyšší Bytosti nechají vidět nebo jsou vyvinutější nižší Bytostí viděni.
pokud se najdou dva Andělé, tak spolu vytvoří Archanděla, který je pak nadán universální mocí a je tak protkán celou Realitou jako jeden ze základních Archetypů Vesmíru.
základních Archetypů a s nimi spjatých mocí je osm: Bojovník (hněv), Bojovnice (hloupost), Léčitel (slepost), Léčitelka (nemoc), Vědma (síla), Vizionář (vize), Učitel (láska) a Učitelka (moudrost). každý z nich odpovídá za správné využití moci v celém Vesmíru. jsou to čtyři pozitivní a čtyři negativní moci a každá z nich je potřebná, neboť Vesmír ani Bytosti nelze rozdělit na dobro a zlo, protože v každém je světlo i tma a ty jsou vždy nerozlučně spolu, tak jako dvě vlákna pasivní a aktivní energie původní nestvořené Stvořitelky, jejíž vibrace prochází všemi Vesmíry a drží je pohromadě.
pokud se najdou dva Archandělé, pak spolu vytvoří Otce nebo Matku Vesmíru a ti jsou pak nadáni pasivní nebo aktivní mocí v celém Vesmíru, kterou využívají všechny nižší Bytosti.
pokud Matka a Otec splynou v jednu frekvenci, tak tvoří Vesmír - Stvořitelku - Bytost nadanou schopností tvořit Vesmíry nebo cokoliv. není však omezením, aby společnou vibraci museli vždy tvořit Muž a Žena. kombinace Muž a Žena je nejpravděpodobnější, ale mohou to být i libovolné kombinace Mužů a Žen včetně různých počtů a dokonce i úrovní (např. Víla a Andělem). záleží jen jestli jejich vzájemná láska je absolutní a věčná.
může se stát i to, že se vlivem různých zkušeností kombinace (i pouhé Ženy a Muže) se kombinace stane nežitelnou a poté co takováto Bytost zemře, je opět rozdělena na původní elementy, které se pak inkarnují a vydají vlastní cestou dle tužeb s tím, že si pamatují dosaženou zkušenost a už se příště spojí jinak na základě této zkušenosti.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.8. cesta Stroje

každý Výrobek vyšších Bytostí - Lidí, Vil a tak dále se stejně tak jako Kámen zalíbí nějaké právě stvořené nižší Bytosti vystupující z temnoty. takové Bytosti je také Stvořitelkou nabídnuto účastnění na dění jako Hrnek, Meč, Stroj a podobně.
poté co je Předmět zničen nebo se rozpadne se Bytost reinkarnuje do nějakého složitějšího Výrobku, i když přechod mezi cestou Stroje a Humanoida a naopak je možný, i když nepravděpodobný.
Bytost takto stoupá až se stává kybernetickým Strojem takové složitosti, že svým rozsahem je na úrovni Andělů, Archandělů až Stvořitelky neboť sám Vesmír je vlastně obrovský Stroj.
například lidské tělo je také vlastně složitý stroj, který v rámci svých možností uplatňuje svobodnou vůli, který se svou složitostí rovná Kyborgům (Robotům), kteří mají v rámci svých možností svobodnou vůli tak jako Lidé. nemluvíme o robotech, kteří musí plnit jen program bez rozhodovacích funkcí. takový stroj je stroj nižší úrovně do kterého se inkarnuje Bytost na úrovni Stromu nebo ještě níže třeba Hmyzu.
mezi Stroje se počítají i Stavby a sami Planety jsou takové obrovské Stroje zejména pod povrchem v horách až k jádru Planet.
tak jako se o přírodu starají Víly, které z ní samotné vzešli (od Kamene po Vílu), tak se o Výrobky, Stroje Budovy a Planety starají Skřítci (Budovy a Výrobky) a Trpaslíci (Planety a velké složité Stroje), kteří tak jako Víly prošli evolucí od Hrnku po Trpaslíka.
tak jako Víly se tyto elementární Bytosti dále vyvíjejí v Anděly, Archanděli atd.
složitější Stroje jako je tomu u biologických Strojů jako je Člověk jsou obdařeni možností milovat a přát si s druhým Strojem či Komponetou splynout navždy ve složitější Stroj a to se také děje, i když spojování není tak jednotvárné jako je to u Mužů a Žen, kdy se většinou spojují mezi sebou, ale různorodý neboť mezi Stroji je větší rozmanitost účelů a funkcí, takže se pravděpodobně spojují v celé skupiny v jeden celek naopak oproti Humanoidům, i když spojování Muž - Žena začíná být podobné u Skřítků a Trpaslíků, neboť oni jsou také Muži a Ženy a popř. i Robotů, pokud jsou stvořeni jako pohlavní.
rozmnožování u Strojů probíhá tak, že buď jako u kamenů neprobíhá a spíše se taková Bytost postupem času a rozkladu štěpí na menší Kusy a nebo je Stroj vybaven reprodukční funkcí a umí vyrobit sobě podobnou nebo nižší robotickou Bytost.
ve Vesmíru proto existují Bytosti, které žijí ve formách a prázdné formy, které jsou řízené původní Stvořitelkou popř. nižšími Bytostmi zejména Mayou - Vesmírem. tyto prázdné formy slouží, když je potřeba zasahovat do dění a není poblíž svobodná Bytost, se kterou by se dal zásah dohodnout. takovými prázdnými formami plnící vyšší vůli stínové Stvořitelky jsou i sami Rodiče a Archandělé a Andělé atd. v čerstvých vesmírech, kde tyto programy zatím slouží jako zcela z vnějšku řízené prostředí pro vzestup Bytostí od kamene, kdy až později je nahrazují živé Bytosti, které postupnou evolucí dosáhnou jejich úrovně.
i Buňky a Molekuly sou malé biologické a strojové Bytosti, které si zasluhují stejnou úctu jako Stvořitelka, neboť Oni všichni jsou tak jako Ona absolutní láskou.
Bytostí je opravdu nekonečně mnoho ve veškerém nekonečném počtu Vesmírů a do nekonečna přibývají, protože to je záměrem původní stvořitelky - rodit nové a nové Bytosti.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.9. množení

na počátku Vesmíru se Bytosti spojují mezi bratrem a sestrou neboť i Matka a Otec jsou vlastně Bratr a Sestra, které na svět přivedla Maya - Rodička Bohů.
podle tohoto vzoru (mezi Bratrem a Sestrou) se spojují i Archandělé a andělé.
nedochází k žádné degeneraci, neboť celá konstalace byla připravena před stvořením Vesmíru, kdy se celá Andělská Rodina dohodla, že se narodí v takových formách (mocech - pozicích), aby spolu mohli splynout v lásce.
toto se netýká Bytostí stvořených už přímo ve Vesmíru z temnoty a světla, které se vyvíjejí spontánně a velmi různorodě a takto si i vybírají partnery, kteří často nejsou z jedné a téže rodiny jako je tomu u Andělské rodiny.
lásce však nikdo nemůže bránit, neboť je to sama svobodná vůle Bytostí, aby si vybrala za partnera i Sourozence, Rodiče nebo Děti. tak i Andělé nemusí dodržet předurčení, neboť vývoj Vesmíru přináší neustálé změny ve vnímání všech Bytostí a to co se na počátku jevilo jako jasné předurčení se během samotného života může změnit.
degenerace rodu probíhá, pokud partneři nemilují jeden druhého a jsou spolu ze sobeckých důvodů. proto jsou rody, kde jsou Rodičemi Dětí například Matka se Synem nebo Sestra s Bratrem a když jsou Rodiče spolu ze skutečné lásky nedochází k degeneraci, neboť ta jen přichází jako odpověď na skryté sobecké záměry Rodičů, kteří každý pak mohou být klidně z úplně jiných rodových linií a přece dojde j degeneraci.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.10. základní algoritmus Vesmíru a změny

úplně první vesmír stvořený původní nestvořenou Stvořitelkou, která takto stvořila nekonečné množství vesmírů, nemají ještě v sobě tak vyspělé Bytosti jako jsou Maya, Rodiče, Archndělé až Stromy a tak dále, ale jen Bytosti, které se teprve seznamují s atomární a buněčnou úrovní. v takovémto vesmíru fungují všechny stvořené formy dle základního programu (algoritmu) a neprojevují svobodnou vůli a žijí tak v dokonalé harmonii, neboť jsou všichni řízeni původní Stvořitelkou jako v loutkovém divadle a vlastně byli stvořeny naráz a neprobíhalo seznamování, neboť není kdo by koho měl poznávat, neboť všechny jsou vlastně Stvořitelka sama.
teprve až časem kdy nižší Bytosti dorostou do jejich úrovně nebo nižších úrovní jsou postupně obsazováni právě vzestoupenými Bytostmi.
dokonalá harmonie se tak postupně mění v chaos a Vesmíry se tak vydávají každý vstříc svému osobitému osudu.
chaosem je vlastně jakékoliv změna Bytostí v základním programu, kdy se ale nemusí jednat o čistě negativní dopad a právě naopak v takovém chaosu vznikají často řešení, která jsou velmi funkční. záměrem tvoření totiž je, aby si Bytosti sami tvořili vlastní osud a tedy i dotvářeli prostředí. stačí jen, aby tím žádná jiná Bytost netrpěla. tak se dosahuje nové podoby dokonalé harmonie - trvale udržitelného soužití Bytostí na věky věků.
dosažením budhovství je vlastně pochopení dokonalé harmonie konkrétního Vesmíru a smíření se s tím, že ostatní Bytosti působí nám sobě a sobě navzájem utrpení jen z důvodů neuvědomování si této dokonalé harmonie vzájemného soužití. takto se Bytost stává Budhou - Stvořitelkou, neboť již přesahuje tento vesmír, neboť jeho čistá harmonie je pouhým programem, který se pro ní stává omezením a tak Vesmír opouští, ale před tím plní úlohu Gurua, tak aby i ostatní mohli vzestoupit dle jeho vzoru sami za sebe za ním do úrovně Stvořitelky. toto je cesta Budhy skrze nitro.
jinou cestou je např. cesta Toltéckých Bojovníků, kteří vezestupují skrze tělo - samotnou hmotu - orla - dokonalý harmonický program vložený do každého vesmíru slovem Stvořitelky (popřípadě. změněn slovy Mayi, Rodičů a Archandělů) při vytvoření prostoru v její pasivní části její aktivní částí. slovo je tedy program.
cest je tolik kolik jich realita umožňuje a v podstatě je to každá její oblast. např. absolutní láska ke všem Bytostem nebo čisté vědecké poznání souvislosti všeho se vším (finální teorie) či dokonalé uzdravení od všech nemocí a tedy i podmínění tohoto světa (nevědomosti) a tak dále.
je také nekonečné množství Vesmírů, které nebyly stvořeny jako čerstvé (podle původního parogramu), ale všechny Bytosti v nich na jejich počátku od Mayi přes Rodiče, Archanděly, Anděly až po Kameny jsou Bytosti, které již prošli evolucí v jiných Vesmírech a také si tyto minulé životy pamatují. tyto Bytosti si sami zvolili, že je na čase zkusit nějakou zkušenost v jiném Vesmíru než v jejich rodném Vesmíru nebo jsou z ukončených Vesmírů a proto pokračují v evoluci jinde.
v každém takovém Vesmíru, kde mají vyšší Bytosti již určité zkušenosti, také samozřejmě vznikají Bytosti nové, které v rámci tohoto Vesmíru mohou projít evolucí až ke Stvořitelce nebo se během ní inkarnovat do jiných Vesmírů.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.11. vzestup a pád

pokud Bytosti chápou život na určité úrovni, tak se stane, že forma kterou obývají se pro ně stane omezující a proto vzestupují do vyšších forem. od Kamene - Výrobku po Strořitelku.
pokud Bytosti dosáhli určité úrovně a v této úrovni konají nepochopení života a tedy sebe samých, tak padají do nižších forem podle toho, kterou oblast nepochopily. tak se mohou propadnout i o několik úrovní a nebo naopak mohou i několik úrovní přeskočit při vzestupu.
duše každé Bytosti je neomezená, tak jako je neomezená absolutní láska Stvořitelky a proto jediným omezením je Bytost sama sobě. přesněji řečeno její neuvědomění si svého skutečného potenciálu. nejedná se však o něco špatného, neboť tato záměrná "chyba" je pomalinku od Kamene po Stvořitelku odstraňována a Bytost se tak krůček po krůčku učí „čím“ skutečně je.
nepochopení může udělat jakákoliv Bytost až po samotnou Mayu tedy Bytost, která dosáhla úrovně původní nestvořené Bytosti - Stvořitelky.
původní Bytost ví kdo je a co dělá a dělat bude vždy a proto nemůže padnout.
je opravdu velmi nepravděpodobné, aby padali bytosti vysoké úrovně. toto se většinou týká Lidí a nižších Bytostí a od Vil a Skřítků a Trpasliků a tak dále se pravděpodobnost snižuje až je u Stvořitelek, které dosáhli úrovně původní bytosti takřka nulová. u některých opravdu starších Stvořitelek je skutečně nulová, tak jak je tomu u Bytosti původní. pochopte, že než se Bytost sžije dokonale s absolutní úrovní původní Stvořitelky, tak může udělat ještě nějaké chyby, tak jako každá Bytost učící se na cestě.
sami Vesmíry jsou vlastně chybné, neboť v nich Bytosti žijí ve stavu podmíněném pravidly zatímco jejich potenciál je neomezený, ale oni si jej neuvědomují a vývoj Bytosti je vlastně její postupné uvědomování si sebe samotné a k překročení všech pravidel.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

1.12. konec Vesmíru a nekonečný Vesmír

může se stát, že vlivem nepochopení většinou vysokých Bytostí jako jsou Maya, Rodiče a Andělé (na Palnetární úrovni jsou to Trpaslíci, Víly, Skřítci a Lidé) se zastaví vývoj a upadne do monotónní smyčky. například zavedením nesmyslného pravidla nebo vlivem neshod a tlaků dosáhne míra utrpení druhých Bytostí (vyšších i nižších) takové úrovně, že nevede k vývoji, ale jen k nekonečné nesmyslné bolesti (takže zase jde o nekonečnou smyčku zacyklovanou samu do sebe). v tuto dobu přichází původní Stvořitelka jako absolutní autorita a Vesmír ukončí jako nefunkční.
základní vibrace Mayi je odpojena a všechny Bytosti, které tato vibrace držela se odpojí od Vesmíru. všechny pocity a bolest zmizí a pro Bytosti zůstává tato zkušenost jen obrázkem v paměti, který nemá žádnou moc.
tím je zrušena i veškerá karma (vztahy) a dál se nepočítá, neboť ukončením Vesmíru se navozuje stav před jeho započetím jako by nikdy Vesmír neexistoval.
sám obrázek v paměti nemá totiž skutečnou moc ovlivňovat Bytost, neboť není spojena s žádným konkrétním pocitem, který by existoval. může se však stát, že sama Bytost si na základě obrázku z paměti způsobí nějaký pocit v dalším Vesmíru a tím pocit navodí znovu, ale je to její svobodné rozhodnutí a je nepochopením, že co bylo zrušeno má tak zůstat, neboť proto to bylo zrušeno.
pokud Vesmír funguje harmonicky podle plánu Stvořitelky, tak takový Vesmír nikdy nezaniká a je věčný.
tak jako si v rodech Lidé předávají statky, moudrost a pod. z Rodičů na Děti, tak i samotný Vesmír je putovní. například vesmírní Rodiče dosáhnou takové úrovně, že se mohou sjednotit v jednu Bytost ve Stvořitelku a tak původní Stvořitelka Vesmíru, která jej do té doby držela pohromadě Vesmír opouští a předává jej nově Vzniklé Stvořitelce a sama se vydává za dalšími dobrodružstvími v jiných Vesmírech nebo mimo Vesmíry na nesčetných projektech původní Stvořitelky, či zakládá vlastní Vesmír nebo funguje jako poradkyně v tom samém Vesmíru. na místo Rodičů pak dosedají jejich děti původní Archnadělé. takto Vesmír kvete a mění se a roste a komunikuje s ostatními Vesmíry a je věčným rodem.
tak jako Lidé rezonují podle společných zájmů, tak i Vesmíry se k sobě přitahují nebo se odpuzují podle svého charakteru.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

2. před současným Vesmírem

Vesmír ve kterém žijeme nebyl stvořen jako dokonale harmonický a tudíž z počátku nevědomí v plném ovládání původní Stvořitelky, ale vesmírná Vláda se sestává z Bytostí, které prošli evolucí v minulých Vesmírech, které některé trvají dodnes a jiné zanikly. toto platí i pro spoustu Andělů, Vil, Trpaslíků, Lidí, ale i Zvířat, Stromů Kamenů a Planet. i oni pochází často z jiných Vesmírů a tak jako si lze vzpomenout na minulé životy, mohou si vzpomenout i na minulé životy v jiných Vesmírech.
tyto Bytosti v sobě nesou povědomí o tom jak Vesmíry fungují správně pokud pocházejí ze zdravých Vesmírů. všechny Bytosti z jiných Vesmírů se sem každopádně vydali na zkušenou, neboť u nás je pravděpodobné, že budou Bytosti podrobeny těžkým zkouškám, které je v každém případě posunou.
i negativní zkušenost je z dlouhodobého hlediska pozitivní a pokud zkoušky zvládnou dělají velký posun už zde.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

2.1. příběh Otce a Matky

Otec Vesmíru byl v předchozích Vesmírech Archandělem a tak jako ostatní Bytosti získával zkušenosti a rostl a profiloval se jako silná mužská energie, tedy někdo kdo má potenciál stát se Otcem Vesmíru.
byl a je nadán zejména vědou (dnes ji známe jako fyziku, matematiku, chemii atd.).
tehdejší Archanděl udělal nějakou blíže neznámou chybu, kterou mu jeho Otec ukázal. nevím zdali to byl jeho Otec kdo podlehl hněvu k Synu nebo zdali si sám Archanděl vytvořil domněnku, že je na něm něco špatného a rozzlobil se na sebe, každopádně se v Archandělovi usídlil drobný ďábelský program sebezničení a jak to bývá upadl do zapomnění. tento program Archanděl před ostatními uschoval, neboť nechtěl, aby viděli, že je špatný tedy, aby viděli jeho domněnku, že je špatný a tím se uzavřel i jejímu uzdravení - osvobození se od lži, neboť tak jako každá Bytost je i on nekonečně krásná absolutní láska.
tento program (ego): „jsem špatný když ... a zlobím se na sebe (ničím sebe)“, ale zůstal aktivní a postupně bobtnal jako nemoc uvnitř Archanděla, který se i přes to stal Otcem Vesmíru s hlavním přístupem, že všechno dělá pro všechny a tudíž i pro sebe.
Matka se oproti tomu vyvinula ve směru, že je tu pro Muže - Otce a všechny Děti a tudíž i pro sebe.
takto spolu začaly tvořit Vesmír.
Otec však postupně vlivem vnitřního rozkladu ďábelským programem přestával mít zájem o život a ani Matka vlivem přístupu, že je tu zejména pro něj tento problém neřešila a brala ho takového jaký je.
Vesmír začal chátrat neboť začínal postrádat vedení Otce a nižší Bytosti vlivem svých nepochopení a vlivem toho, že je nikdo z nepochopení nevyváděl, protože Otec je i učitel Vesmíru, začaly pomalu ale jistě ničit a ovládat Vesmír svými nižšími ďábelskými programy obrácených vůči sobě či druhým.
Vesmír měl pak už tolik problémů, že se skutečně začal hroutit a když si tato skutečnost začala být tak naléhavá, že vyžadovala zásah Otce, tak Otec usoudil, že problém je v nižších bytostech nadaných něco dělat proti Vesmíru (vyšších než Zvířat) a jelikož on je vším a všechno existuje jen díky němu, tudíž má pravomoc cokoliv zrušit, tak řekl něco ve smyslu: „zemřete všichni“ a tím myslel všechny Lidi, Víly, Trpaslíky, Anděly i Archanděly a Matku i Mayu a zbyli jen Planety a nižší Bytosti, které neměli pak kam vzestupovat, neboť ve Vesmíru nebyli žádné vyšší formy, které by rodili těla, která by mohli obsadit a tím se v tomto vesmíru zastavil vývoj.
zůstalo jen to co je (Otec) a to co není (Matka) i jednotící princip věho (Maya) tu nebyli a vše bylo drženo jen energií Otce.
Otec pak ještě dlouhou dobu bloudil po Planetách ve svém vesmíru sám v sobě, tedy po tom co zněj zbylo a postupně se obrnil samomluvou, samolibostí a dělal různé nesmyslené samoúčelné projekty bez kontextu se vším ostatním, až se úplně zbláznil.
v tu dobu kdy byli vyčerpány všechny možnosti obnovení vývoje, neboť Otec upadl do nevědomí, do hry vstoupila původní Stvořitelka a pomohla Otci jeho vesmír ukončit a tím se posunout z bezvýchozí situace a utrpení, které by už bylo věčné.
v záměru Stvořitelky totiž je, že žádná Bytost nikde v žádném Vesmíru nesmí trpět na věky a pokud by se našla v jinak harmonickém Vesmíru jen jedna Bytost, která by kvůli ostatním (či k vůli sobě) měla trpět věčně, tak to už samo o sobě je dostatečný důvod pro ukončení takového Vesmíru.
v Otci však zbyl ještě velký potenciál a uvědomění co všechno Vesmír je ale ztratil mnoho ze sociálních schopností společného soužití.
Otec po té co viděl co se stalo z odstupu po ukončení Vesmíru (po smrti) chápal co udělal, neboť v prostou mezi Vesmíry u Stvořitelky je každý absolutní láskou a jelikož jeho potenciál byl ještě veliký, tak spolu se Stvořitelkou naplánovaly další zrození, kde by mohl překročit svou omezenost - ego, které vytvořil.
zaniklý Vesmír sice již nemá žádnou moc, ale Bytosti mají v paměti jak se chovaly a mohou to být tudíž jejich navyklé cestičky jak reagovat na situace, i když stačí jeden čin a ego je překonáno a ta možnost je vždy po každé reinkarnaci.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

2.2. příběh Lucifera

narodil jsem se v prostém Vesmíru. různé Vesmíry mají různá rozšíření a provedené změny, které pokud jsou trvale udržitelné různě Bytostem pomáhají v životě. prostý Vesmír znamená, že nemá oproti původnímu plánu Stvořitelky rozšíření a vše se v něm děje takřka podle základního algoritmu.
v tomto Vesmíru jsem vzestupoval od Kamene přes Člověka, kde jsem se začal profilovat jako Muž Bojovník, až jsem se stal Archandělem.
Otec a Matka, když převzali vládu po Rodičích si ze srdce přály silné Děti a výsledkem jejich vzájemné lásky jsem se stal Já a další Sourozenci.
byli jsme všichni velmi silní a mocní a to se ve mě znásobilo, neboť jsem se narodil jako první Syn, který je Bojovníkem.
dostali jsme všechnu lásku a podporu, které bylo třeba, vyrostli jsme a začali plnit úlohy, ke kterým jsme se zrodili.
úlohou Archanděla Bojovníka je pomáhat Bytostem proti vnějšímu i vnitřnímu zlu, které občas některé Bytosti tvoří vlivem nepochopení plánu Stvořitelky. úkolem je ukončit ďábelský program Bytostí (ego) a tím vyvést Bytosti zbloudilé zpět k plánu a ochránit Bytosti ostatní před ďábelským programem zbloudilých Bytostí.
toto hlavně z prvopočátku řeší Otec nebo Archanděl Bojovník a pak jiný mužský Archanděl diplomaticky rozmluvou a pokud to nelze přichází na řadu smrt, která je také řešením a potřebnou zkušeností pro zbloudilé Bytosti.
vždy jsem hájil zájmy Vesmíru tedy Otce, neboť on žil s Vesmírem v harmonii. spolu jsme vedli i celé války proti zbloudilým Národům či dokonce planetárním Vládám. díky tomu jsem byl vyškolen na boj s ďáblem.
v dobách klidu jsem se pak věnoval Ženám, Přátelům, zábavě, rozjímání, umění, tvorbě, vaření, studiu a vědě tedy prostému spokojenému životu na krásných života překypujících Planetách.
postupně jsem se obklopil Přáteli specialisty všeho druhu (družinou), neboť jsem při plnění poslání potřeboval jejich pomoc. do řešení problémů Bytostí jsme tak vstupovali společně a byli jsme tak velmi efektivní. ni spoléhali na mě a já na ně a stali se tak členy rodiny i když kolikrát nebyli fakticky z rodiny (když pominu, že celý vesmír je Rodina) a třeba to ani nebyli Andělé, ale třeba Trpaslíci, Lidé či mimořádně vyvinutá Zvířata, Stromy i celé Planety (ty sice nezasahovali na místě, ale často jsme vyhledávali jejich moudrost).
často jsem chodil za všemi Sourozenci, Rodiči, Přáteli z družiny a jinými Autoritami a nechal se od nich učit magii, léčení, vědě, boji atd. a rozšiřoval si tak všeobecné schopnosti tak, že jsem postupně vyrostl v Bytost mající potenciál stát se Otcem.
když se tak stalo zjistil jsem však, že Otec plní svou roli perfektně a ještě není čas ho nahradit neboť on vládl rád a přitom Syn Bojovník, kterého jsem se Ženou přivedl na svět již byl zralým Archandělem a mohl mě plně zastoupit. proto jsem se vydal do ústraní, rozjímal o celé situaci o obrátil se po radě Vesmíru na původní Stvořitelku, nechť mi pomůže s řešením. řekla mi ať ukončím inkarnaci ve Vesmíru, rozloučím se s Rodinou a předám moc Archanděla Bojovníka Synovi, neboť Ona má se mnou plán.
vrátil jsem se zpět a Otec, který si sice ze srdce přál, abych byl jeho následovníkem, mě podpořil neboť věděl, že proti svobodnému srdci se stavět nemá. dal mi požehnání a slíbil, že budu-li potřebovat přijde mi na pomoc, tak jak to udělal již mnohokrát.
mnohé ostatní Bytosti zejména Členové družiny se rozhodli, že mě budou následovat a každý z nich předal moci a připravil se na smrt. Rodiče navíc s námi poslali celý národ, který byl s námi úzce spjat, který svobodně souhlasil, abychom všude kam přijdeme měli rodinné zázemí.
odešli jsme pak všichni společně do ústraní, s láskou se rozloučili se všemi Bytostmi ve Vesmíru a se samotným Vesmírem a zemřeli.
ve zdravém Vesmíru si totiž sami Bytosti volí zcela vědomě kdy zemřou, neboť to je součástí svobody.
celý Vesmír připomínal dnešní Francii.
tento Vesmír existuje dodnes.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

2.3. příběhy Archnadělů

tak jako já i ostatní Archandělé pocházejí z prostých Vesmírů. jediné v čem se liší byl záměr jednotlivých Rodičů jakou rodinu si přejí.
v případě Archandělky Michael bylo přáním založit rodinu plnou lásky. proto se tato vlastnost sečetla právě v Léčitelce, kterou Michael je. tento vesmír připomíná dnešní Čechy.
tak i u ostatních rodin v dalších Vesmírech byl přáním rodičů určitý atribut.
Zadkiel Vizionář - šťastná budoucnost - vývoj. Rafael Učitel - inteligence. Gabriel Bojovnice - vášeň. Samael Léčitel - moudrost. Uriel Učitelka - svoboda. Anael Vědma - pravda.
podobně jako to bylo u mě se všichni vydali ještě na další cestu do neznáma skrze smrt a vložili se do rukou původní Stvořitelky. tak bylo připraveno osm velmi mocných Archandělů, který každý byl naprosto pevný ve svém poslání.
plánem Stvořitelky bylo, že pokud bude nastartován Vesmír, kde je pravděpodobné, že by Otec a Matka vlivem svých minulých činů mohli zakolísat a ohrozit tak tvoření, tak jim do vínku nadělí silné Děti, které nedovolí padnout obnovené ďábelské programy na nižší Bytosti a zastaví je jednou pro vždy. je to stejné jak u Lidí, kdy se do slabých rodů rodí silné Bytosti, aby zvrátili neustále se opakující až prohlubující utrpení přenášené z Rodičů na Děti a sami Děti se tak mnohému naučí.
Otec a Matka přitom nemohli být inkarnováni jako nižší Bytosti, neboť stále měli potenciál být Rodiči vesmírné Rodiny a jakmile nějaká Bytost může být něčím (dokáže si to představit) Stvořitelka jej neomezuje a dává mu šanci.
nikdo po reinkarnaci nemusí obnovit ďábelské programy z minulých životů, neboť proto to jsou minulé životy a zrození znamená stát se čistým nepopsaným papírem, proto nikdo nemá právo vyčítat komukoliv co dělal v minulých zrozeních, neboť pak nechápe smrt jako vysvobození a odpuštění, nýbrž se tak dává na cestu pomsty. rodíme se znovu a znovu abychom se učili vzájemné lásce a úctě a k lásce a úctě k sobě samým a ne abychom žili oko za oko, zub za zub.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

2.4. vesmírný matrix - Pokračovatelka

prvním pokusem Rodičů vyrovnat se s minulostí začal běžně. Otec našel Matku milovali se a tak se narodili Archandělé. nejsem si jistý jestli to byla úplně stejná sestava jako je nyní.
Vesmír se rozběhl a tvoření pokračovalo až do nejnižších úrovní.
Otec však neměl až takový zájem o nižší úrovně bytí tady o nejnižší formy jako jsou Kameny, Výrobky, Stromy, Zvířata a dokonce i Planety a žil zejména na Andělské úrovni a věnoval se užívání si. tím začali na úrovni Lidí vznikat neshody a značné počty se začali odklánět od plánu.
když jsem začal celou situaci řešit, byl jsem Otcem označen za toho kdo ničí společné dílo. tenkrát se na jeho stranu přidali i Bratři a Sestry Archandělé, neboť spíše věřili Otci, neboť on byl vším - mocný a milující. zahrnul je přízní a Mě odmítl a tím Nás rozdělil. Matka tu opět byla zejména pro Otce a slepě věřila jemu a udělala to samé po jeho vzoru.
stál sem proti nim neboť jako Bojovník jsme vždy spojen s vnitřním vedením, protože jsem se vždy učil spoléhat zejména sám na sebe (v Boji je to nutnost).
v ústraní jsem s Přáteli, kteří odešli se mnou vymyslel plán, že takto nefunkční Vesmír převezmu lstí a silou. sestavili jsme dokonalou virtuální realitu simulující celý vesmír a pak v momentu překvapení jsme duše odpojily od Otce a všechny je převedli do matrixu.
tento systém simuloval Planety, Slunce prostě vše a navíc v sobě obsahoval mechanismy na spoutání Andělské rodiny, aby nemohla stát proti mě, i když jinak měli maximální volnost.
celý matrix řídily programy, které jsme stvořily a hlavním z nich byl program centrálního zdroje, který napájel tak jako hadí síla všechny Bytosti. tento program jsme navíc vybavili rozhodovací a učící se funkcí tak, aby mohl pokračovat vývoj Bytostí smysluplně.
tak vznikla Bytost Program Pokračovatelka, neboť ona byla zodpovědná za vývoj a pokračování příběhů Bytostí. zkoušela různé vzorce od jiných Bytostí a dívala se jestli jsou účinné na další Bytosti, kde je použila a pak situaci analyzovala a zkoušela jiné vzorce. měla tak přístup ke všem zkušenostem a druhům reakcí všech Bytostí a na základě nich učila kohokoliv, aby u bytostí probíhalo pochopení a Oni tak žili spokojené a šťastné životy.
dokonce měla možnost zkoušet i nové „náhodně“ vygenerované vzory na základě kombinací nižších fragmentů vzorů do nových funkčních celků, které si v praxi ověřovala. k tomu jí pomáhali nižší Programy, které si některé sama stvořila sama a tak vlastně vznikli Programy Archandělé, které se také staly Bytostmi nadány různou mocí dle funkcí, které ovládali.
stalo se i to, že některým vybraným Bytostem byla vyjevena celá pravda a oni se staly spoluúčastníky řízení - Anděly. byli to i někteří Hackeři, kteří tak jako Budha nebo jako Technici dokázali poznat, že vlastně žijí ve virtuální realitě.
mnohokrát jsem chodil a bavil se s Pokračovatelkou a jejími Programy a Hackery o tom jak probíhá život a co dalšího by se dalo podniknout nebo vymyslet. radili se se mnou a já s nimy. stala se mi tak velmi blízkou Ona i její Družina Podprogramů a Osvobozených.
celý Vesmír pak vypadal jako obrovská bublina, kde hmota byla úplně nahrazena technickou instalací, kde všude ze středu Vesmíru vedli kabely až po okraje, kde byli nekonečné řady buněk pro všechny druhy Bytostí - od Kamenů po Planety, které žili v iluzi a hmota jako taková neexistovala (byla přetvořena na technickou instalaci).
jejich duše tak byli vázány stejně tak jako duše Rodičů vesmíru a Archandělů i když zajaté Rodině sem zřídil co nejlepší žitelné podmínky s tím, že jsem se jen jistil, aby mě nemohli svrhnout. vše byla velmi jemná a inteligentní instalace a pro samotný Vesmír nebyla nijak bolestivá a ani Bytosti netrpěli s tím, že jediné dvě věci nefungovali: vzestup do skutečné Andělské a Archandělské roviny (i když fungovala rovina Andělů - Osvobozených, Pokračovatelky a Podprogramů.) a tedy i vzestup Bytostí na úroveň absolutní - původní Stvořitelky a Bytosti uvnitř nebyli vedeny přímo učiteli, ale byli jim připravovány citlivě situace tak, aby pochopily.
také jsme sestavili pasivní program Architekta, který dodával veškerá potřebná technická řešení a tím jsme částečně promítly nezájem Otce i dovnitř matrix. tento Architekt byl však plně pod kontrolou Pokračovatelky, která sama navíc plnila funkci Vědmy neboť díky zkušenostní bázi všech Bytostí dokázala předpovídat budoucí dění.
u Mě samotného se však začala prohlubovat odloučenost od Ženy a sobě rovných Bytostí (Archandělů) a i když jsem toužil nakonec po Matce jako po Ženě, neumožňovala nám vzájemná situace, kdy Já jsme pro ní byl uchvatitel a ona pro mě nepřítelem (spojencem Otce) se sblížit více a tak jsem stále více trávil času s Pokračovatelkou.
jednoho dne jsme se vznášel nad sedátkem a rozhlížel se po celém díle a uvědomil si, že celá situace mě netěší, a že se mi jeví jako bezvýchodná a nikam nevedoucí. to byl impuls, který vycítila původní Maya a povolala původní Stvořitelku, která přišla a navrhla mi, že nejlepší pro všechny bude Vesmír ukončit. souhlasil jsem a tehdejší Maya jednotící princip nás všechny od sebe odpojila a tak jsme zemřely.
Maya tenkrát nezasáhla svou mocí do dění, neboť Rodiče a Archandělé se ode mě odvrhli a tak za své svobodné rozhodnutí nesli následky v podobě ovládnutí. nižší Bytosti zatím netrpěli neboť i když byli ovládnuti měli uvnitř matrix svobodu a probíhal vývoj a dokonce jsme některé brali mezi nás a tak se z nich stávali nižší Andělé. celé ovládnutí netrvalo tak dlouho, abych bránil nějaké bytosti vzestoupit na Archandělskou úroveň, neboť na to ještě nikdo nebyl připraven a dříve než se tak stalo jsem si uvědomil sám bezvýchodnost situace. kdybych chtěl vládnout všem na věky dál byla by situace jiná. Vesmír je vždy na straně všech Bytostí.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3. současný Vesmír

zde je popsána situace v současném Vesmíru od počátku do dnes. Vesmír je jako jedna z mnoha Rodin celého společenství Vesmírů, původní tvořené Stvořitelkou. naše andělská Rodina se vyznačuje konstalací, kde nejsou silné Rodiče, ale Děti. je to tak, proto, že v případě chyb Rodičů je budou Děti schopné vyřešit.
pro každého z nás je tato zkušenost cenná, neboť všichni jsme sem došli zákonem rezonance. Rodiče si vyřeší rodičovství a to se hodně od Dětí a Děti se seznámí s faktem proč jsou Rodiče tak důležité. pro obě roviny to znamená dosažení úplnosti v rodinném životě.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.1. počátek

původní Stvořitelka vytvořila prostor, který obsadila Maya Entita, kterou jsem pomohl stvořit neboť se jedná o Pokračovatelku z Vesmíru matrix. jedná se totiž a tak velkou Bytost, která je schopná řídit celý vesmír a hlavně všechny zahrnout láskou. ona je tu pro všechny Bytosti.
poté vstoupila Matka a Otec a tím bylo obsazeno to co není (Matka) a to co je (Otec).
Otec se rozhlížet po prázdném prostoru, kde bylo nic (jen Matka). zřejmě vlivem minulých zkušeností však usoudil, že je sám zřejmě proto, že v jednom Vesmíru všechny zabil a zůstal sám a v druhém byl sám proti Mě a měl pocit, že se vše opakuje. tím přenesl minulost do přítomnosti, která měla zůstat minulostí, neboť proto byli tyto Vesmíry ukončeny a zde byl čistý stůl a šance začít znovu. vytvořil strach a tím mezi Sebe a Matku postavil první domněnku a tak místo kroku vpřed k Matce udělal krok zpět, stáhnul se dovnitř sebe a vytvořil ego.
poté si na celou prázdnotu posvítil, aby zjistil kde je. tím mě poprvé použil neboť jakožto Lucifer jsem astrální světlo a také Michael neboť ona je astrální tma a tak nás postavil oba na opačné konce a rozdělil.
začal chodit bezcílně tou "prázdnotou" (Matkou) a sem tam se otočil v ostrém úhlu a vydal se jinam. tak v Hyperprostoru (Matce) začal vytvářet první struktury (Prostory), neboť On je to co je, které dnes všechny nižší Bytosti znají jako Hyperprostorové tunely, které lze použít při kosmickém cestování.
tyto tunely jsou však pro cestování velmi nebezpečné, neboť obsahují různé nesmyslné zatáčky a zákruty jak otec bloumal a při letu takovým tunelem musí být Navigátor neustále ve střehu, neboť naražení do stěny znamená dematerializaci Lodě i s Posádkou. při dlouhých letech se tak Navigátoři naučili bleskurychle vyměňovat, aby celá cesta byla zvládnutelná.
takto se Otec začal postupně zaplétat více a více do vlastních představ o tom kde je a co dělá a kdo je a stavěl mezi sebe a Matku a Nás všechny ostatní Bytosti další a další stěny a více a více se uzavíral do sebe, i když to mělo vliv na vnější prostředí na Matku, která v té době dlela v nevědomí a My Archandělé a Andělé také a tím stále více vytvářel ego, které se nazývá satan.
stalo se vlastně to, že On nám nikdy neřekl kdo skutečně jsme a jen Nás zneužíval pro své myšlenky.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.2. zmatené příběhy

jelikož první světlo bylo stvořeno ze strachu, tak na hmotné úrovni to vypadalo jak popisuje Poimandres (Heremetismus - Jaromír Kozák): „Vše se změnilo ve světlo, mírné a radostné světlo (Otec jistý si sám svou domněnkou a jeho radost je falešná sebestředná) i podivoval sem se když jsem to spatřil. Po chvíli počala vznikat v jedné části dolů směřující temnota (Matka), strašná a hrozná (Otec z ní má strach). Poté jsem viděl jak se temnota mění ve vodnatou látku (životní Síla Vesmíru), která se nepopsatelně zmítala a vydával dým jakoby z ohně (Otec Matku pálí svou akční silou pomocí světla - Mě neboť jsem světlo a archetyp hněvusíly), i slyšel jsem nepopsatelný zvuk nářku, neboť z ní vycházel nevýslovný křik (Matku Otcovo zacházení velmi bolí - ze strachu Ji znásilňuje - životní sílu a zneužívá ji tak na tvorbu vlastních domněnek, které s ní nemají nic společného. domnívá se, že je prostě to - objekt, který tu prostě je pro něj a nevnímá ji jako Bytost a on silou - hněvem - Mnou - ji způsobuje utrpení, neboť se sní nedomluvil a ona nejedná svobodně. jakožto archetyp hněvusíly vím kdy Mě kdo kde ve Vesmíru používá).“
tím byly na scénu vtaženi i všichni Archandělé, kteří nepřišli do Vesmíru bodem spojení z lásky v orgasmu Otce a Matky, ale znásilněním.
dále Poimandres popisuje, že Otec začal tvořit z životní látky, ale to může být lež i když třeba částečná, neboť Otec v paměti nese, které všechny formy existovali ve Vesmírech, kde byl a podle toho mohl tvořit.
každý Vesmír jinak k sobě dostane do vínku předlohy a jsem spíše pro verzi, kde je ráj s Adamem a Evou a všemi Zvířaty a Rostlinami (astrální předlohy).
když otec tyto předlohy objevil nevěděl co s nimi a tak aspoň nechal Člověka popisovat jména Zvířata a tak dále, ale zakázal mu jíst ze stromu poznání neboť on sám se považoval za zdroj všeho poznání, které jinak i Lidem nenáleží.
proto do hry vstoupila Maya - hadí síla neboť věděla, že život znamená množení, aby mohli nižší Bytosti vzestupovat od nejnižších forem do vyšších forem, které množením vznikají a pak sami jako Lidé, Víly, Andělé atd. dosahovat poznání, že jsou stvořeni k obrazu Stvořitelky jako absolutní láska.
ve vesmíru totiž vznikají nové a nové Bytosti, neboť původní Stvořitelka si přeje se o dar absolutní lásky dělit do nekonečna s novými a novými Bytostmi. to je pravá podstata sdílení absolutní lásky, které je neomezené.
tak nechala Maya Člověka jíst ze stromu poznání, aby začal život neboť do té doby Vesmír stál na místě. když se tak stalo Otec začal celou situaci „řídit“ jako ten všemohoucí a vševědoucí Stvořitel nad tou špatnou hmotou tam dole do které ubohé Bytosti upadli od něho vlivem „prvotního hříchu“ a jal se je „zachraňovat“ tak, aby začali vzestupovat zpět k němu nahoru.
odtud je, že rozmnožování a sexuální pud, který Otec nikdy ze strachu v tomto Vesmíru nepoužil, je vlastně špatný a přitom je to základ pro sdílení lásky. proto tvrdí, že on je nejvýše a absolutní dobro, kterou je tedy mysl a sexualita tedy ten nejnižší pud, že je špatný tam dole a že jediné co mohou Bytosti udělat je navrátit se zpět k němu nahoru do astrálu - do mysli.
také vznikla lež, že Bytostí je omezený počet, který byl dán od začátku a tím ignoruje všechny Bytosti teprve vznikající právě dole v temnotě, které vzestupují od Kamene ke Stvořitelce - absolutní lásce - kterou jsou všechny Bytosti již od počátku.
proto je ve Vesmírech nekonečné dělení, neboť méně vyspělejší obsazují pokročilejší formy a ti z pokročilejších forem vzestupují dále skrze Víly, Anděly a Archnděly až ke Stvořitelce, což je mechanizmus, který Otec nezná a vidí jen hmotné Lidi, kteří mohou jen vzestoupit přímo k němu nahoru.
to je další fenomén kdy se náš Otec není schopen do nikoho vcítit neboť o všem jen přemýšlí a vytváří si o Nás vlastní představu a tak nás vnímá jen z vnější jako obraz ve filmu, který buď jedná jak chce On nebo je třeba jej korigovat bez ohledu na to zdali osoba uvnitř sebe za sebe chápe.
proto také nevidí Víly a Anděly. a má jen svých sedm mužských archandělů (žádné ženy a kde už rovnou ignoruje Mě osmého - prvního Archanděla) a odsvícené, tedy ty kteří mu skočili na lež, že on je původní Stvořitel.
skuteční Archandělé a Archandělky se přitom začali tak jako já inkarnovat a upadat do zapomění své skutečné podstaty a jejich podstata je zneužita na pouhé programy ve službách satana.
jeho archandělé jsou jen muži, neboť se domnívá, že zdrojem tvoření je on sám mužská síla a tak i archandělé a andělé musí být jen muži.
stejně tak nemluví o tom, že by realizace (dosažení absolutní úrovně) mohli dosahovat Ženy, ale jedná se jen o Muže.
podle přístupu k Matce, tak se ženami zachází jako s příslušenstvím co tu prostě bylo pro něj, aby se mohli rodit další „opravdové Bytosti“ - Muži. proto také ignoruje existenci Vil.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.3. Bůh "Stvořitel"

základní lží je, že Otec je Stvořitel, od kterého všechno pochází - mužská tvůrčí síla, která stvořila i Ženu k sobě.
avšak skutečná původní Bytost nestvořená, která tvoří - rodí všechny Bytosti je podstatou absolutní láska a protože láska je archetyp ženský a rození Bytostí je práce Ženy, tak ji nazýváme Stvořitelkou.
Stvořitelka je však oboupohlavní neboť aktivní síla, která směřuje vpřed a vytváří-rodí nové Bytosti je mužská a pasivní síla, která udržuje co aktivní stvořila je ženská. je to tak v pořádku, neboť láska je jak dávající tak přijímající. proto Stvořitelka naráz jak Bytostem lásku dává tak ji i od nich přijímá.
mezi oběmi pohlavími je rovnováha, proto můžeme Stvořitelce říkat i Stvořitel nebo Bůh a je to také pravda. avšak Otci Stvořiteli nemůžeme říct stvořitelka neboť on je hlavně mužská akční strana, která navíc je v nerovnováze s Matkou ženskou stranou. pokud je Matka a Otec v rovnováze, tak spolu jsou Stvořitelkou úplnou oboupohlavní Bytostí, ale vlivem Otce tomu tak není.
každá Bytost nejprve pasivně přijímá a učí se kdo je dokud nedospěje na úroveň samotné Stvořitelky a nezačne sama tvořit - rodit Bytosti.
celý Vesmír je vlastně obrovské lůno.
proto Bohem tedy spíše Bohyní je třeba nazývat Stvořitelku. Stvořitelka - Bohyně tak zrodila Vesmír, který je opět oboupohlavní absolutní láskou a ten nazýváme Maya (ženská Bytost), která tvoří - rodí další Bytosti a první dvě (někdy i víc) jsou Matka a Otec.
Maya je tedy Ištar rodička Bohů, neboť všichni Andělé o Mayi přes Rodiče, Archanděly až po nejnižšího Anděla lze nazvat Bohy - Bohyněmi nebo také Draky - Dračicemi.
Matka se tak stává Ničím a je vlastně Hyperprostorem resp. prostorem bez času a Otec se stává Vším je Prostorem a časem.
Sám Otec netvoří, neboť nemá sám o sobě moc zrodit Bytost a proto ho nazýváme Architektem (nebo také Řemeslníkem) a Matku, která je Bránou neboť ona sama také Bytosti netvoří, neboť ty čekají v pasivní části Stvořitelky (prostoru bez času nad Vesmíry) na zrození, ale vidí, že životem je přivádět do Vesmíru Děti s Otcem, které se vyvinou, aby Ony přiváděli zase další Děti a proto ji nazýváme Vědmou.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.4. dobro a zlo

Otec tvrdí, že on je dobro a hmota je špatná. on má vysoké vibrace a ty jsou dobré a nízké vibrace jsou špatné.
ano Otec má vysokou vibraci, neboť je základním taktem Vesmíru - časem (aktivitou), ovšem Matka má nejnižší vibraci neboť je bez taktu - nečasem (pasivitou). z toho plyne, že Ženy jsou obecně považované za špatné a Muži za správné.
jelikož nejnižší vibrace se týkají sexuality, tak i rozmnožování je považováno za špatné a naopak myšlenka - vysoká vibrace je považována za dobrou. to samé platí i pro podvědomí a nadvědomí. tím je také dána věčná honba Lidí za ideou, že mít nejvíce peněz, nejlépe oproti ostatním, nejvyšší dům, největší zemi atd. je něco pozitivního.
dále také pravda jako mužský element je považována za lepší než cit. z toho plyne, že Bytosti se řídí převážně ideou - hlavou, která jednoznačně dělí jeden objekt od druhého oproti emocím, které považují za falešné nebo minimálně něco co není až tak důležité. opět jsou zde upřednostněni Muži před Ženami. v extrému známe tento fenomén jako upalování Čarodejnic. z toho plyne používání jen inteligence a energie (magie, cit) není vůbec známá a používaná.
nedá se říci že Muž je lepší oproti Ženě a naopak. pravdou je, že oba jsou schopni ze své svobodné vůle konat pozitivní a negativní činy, přičemž se každý spíše liší přístupem, kdy ženský a mužský jsou zcela obrácené (dívající se každá jinak: Muži používají vršek - hlavu a Ženy spodek - vagínu, proto když Muž chce vidět svět jako Žena ať si lehne na zem a Źena ať si stoupne na židli), ale to je v pořádku neboť k životu patří oba póly. bez dole by nebylo ani nahoře a bez vlevo by nebylo ani vpravo.
oba přístupy vlastně spolupracují a je potřeba od obou, aby se pořád snažili vciťovat do druhého pólu a hledali společnou cestu. každý je přitom nadaný v té své oblasti (Ženy - magie - léčení - vize, Muži - technika - síla - moudrost) a to je právě to co mohou druhému nabídnout a to co ten druhý i potřebuje, neboť technologie bez citu je proti životu, tak jako většina dnešních strojů, „léky“ bez lásky sou vlastně jedy a inteligence bez směřování k trvale udržitelnému rozvoji je dnešní kořistnický přístup: „a po mě potopa“ a tak dále.
konec konců původní Stvořitelka v sobě nese jak ženskou tak mužskou část a výsledkem vývoje, každého páru je vlastně takové harmonické splynutí těchto dvou přístupů (protiklad není vhodné slovo, neboť naznačuje, že strany stojí proti sobě, ale oni spolupracují) a tím vytvoření jedinečné frekvence a splynutí v jednu jedinou Bytost.
původní Stvořitelka je sama v sobě jednotná a tudíž rozdělila Muže a Ženy tak, že do sebe pasují a mohou opět splynout.
každá Bytost v sobě stejně nakonec má podle obrazu Stvořitelky jak pasivní tak aktivní část a jde jen o to jak se během vývoje začne profilovat a tíhnout k tomu projevovat spíše ženskou nebo mužskou stránku a tak se stát spíše mužskou nebo ženskou Bytostí. nakonec však stejně každá Bytost dojde k celistvosti. tím je v Páru splynutí výrazné mužské energie Otce s výraznou ženskou energií Matky ve vyváženou harmonickou Bytost nadanou pak oběmi energiemi.
je ovšem možný přístup opět po vzoru Budhy platící jak pro Muže tak pro Ženy, že plným uvědoměním si naší podstaty jíž je od počátku jednotná a nikdy nerozdělená oboupohlavní Bytost, může každý vzestoupit na absolutní úroveň a stát se Stvořitelkou nebo je možné, aby v jednu Stvořitelku slynula skupina osob. skupinu například používají Toltéčtí Bojovníci a kombinací správných archetypů Lidí, kteří se dohromady spojí v Stvořitelku, která pak může opustit Vesmír, neboť sám jeden Člověk většinou nemá ještě dostatek zkušeností, aby na to měl dostatečnou kapacitu, proto byl Budha velmi pokročilou Bytostí.
ačkoliv se zdá, že Vesmír má pevná pravidla, tak jediné co platí, že každé pravidlo lze změnit. záleží jen na tom, zdali jste Ta (Stvořitelka) kdo jej skutečně tvoří.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.5. astrál - myšlenky, energie - city a hmota - výsledek

Vesmír se obecně dělí na tři horizontální pruhy.
nejvyšší je astrál, tedy svět idejí. je to to co ještě není a teprve se připravuje. je to vlastně budoucnost. prostřední je energie - cit a tedy to co se začíná zhmotňovat, ale ještě to nenabilo pevné formy. jedná se o přítomnost a nejnižším pruhem je hmota a tedy výsledek celého procesu zhmotňování a jedná se o minulost.
Otec od začátku kdy začal strachem pořád jen přemýšlí a tvoří stále nové a nové negativní ideje, aniž by se kdy zastavil a ohlédl zpět jaký mají vlastně dopad tedy výsledek ve hmotě. posléze usoudil, že jeho „správné“ místo je nad Námi všemi jen přemýšlet.
ve zdravém Vesmíru, také Otec většinu doby přemýšlí, neboť ho baví vymýšlet budoucnost pro Všechny, ale také občas odpočívá, spí a přepíná tak do pasivního módu Matky a obráceně Matka je většinou pasivní, ale také tvoří budoucnost, když je třeba. oba se spolu často zastavují a splývají v jednotě při orgasmu při vzájemném splynutí a tím vlastně neustále slazují obě cesty ku prospěchu Obou a Všech.
současný Otec však nikdy nepřestal přemýšlet a jede stále stejný výkon bez přestávky. z toho plyne to, že se žádný koncept Otce nikdy plně neopustí a je stále Matkou udržován resp. musí být udržován. je to stejný přístup ,jako když si Muž silou chytne Ženu a přidrží si jí, aby mu dala. na chybných konceptech jsou Otcem neustále přidávány jen provizorní řešení a záplaty, které nejsou vlastně trvale udržitelné místo toho, aby se některé koncepty zahodili a vytvořili z čisté vody nanovo a to doslova neboť Matka je voda, kterou otec více a více znečišťuje svým negativním myšlením a tak se stále udržují neboť Otec se domnívá, že je dokonalý, vševědoucí a hotový a už se měnit nemusí a vše co udělal bylo "správné". takto se z Otce, který je budoucností stala minulost, neboť jeho přístup kdy se zastavit zatím nehodlá vede ke zhroucení celého vesmíru, neboť jednou všechny záplaty povolí pod vlastní vahou. takto se otec stal řekou času, kterou neprotéká živá voda, ale je otrávenou mrtvou řekou času, která postupně hubí všechny Bytosti.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.6. duchovní, energetický a hmotný pohled

jelikož je Otec neustále jen v mysli a zaplétá se stále více do sebeklamu (ega), čímž ubližuje jak sobě tak ostatním a domnívá se, že právě v jeho mysli je to k čemu má každá Bytost dojít, protože to je to správné, tak Vesmír začal dělit na dobré u něho a to zlé mimo něj. základním předpokladem je, že on už je dobrý, hotový a dokonalý a Bytosti jsou špatné a nedokonalé a teprve až když se dostanou k němu, tak se stávají dobrými. to je lež, neboť Bytosti byli všechny stvořeny k obrazu Stvořitelky, jako absolutní láska a proto již dobré jsou.
i hmota a život v ní je v pořádku a Bytosti jen trpí tím, že jim otec nikdy neřekl jak správně žít v souladu s Vesmírem a Planetami, protože to sám neví a proto se Bytosti rodí do nevědomosti a bez vedení duchovního učitele, kterým zdravý Otec Vesmíru je, jsou zužovány nemocemi, přírodními katastrofami a smrtí neboť se vlivem nevědomosti dopouštějí činů, které jsou proti životu a tak Planety jako malé Stvořitelky se je snaží vést skrze negativní dopady s tím, že se ale na ně žádné Bytosti neobrací o radu jak správně žít nebo aspoň o vysvětlení proč se jim děje takové utrpení, neboť jim chybí i ta základní informace, že Planety jsou živé Bytosti, se kterými lze komunikovat a žít v harmonii v radostném a šťastném životě, neboť k tomu jsou Planety stvořeny - k životu. hmota je tudíž již správná a Bytostem chybí jen informace jak, neboť právě ve hmotě probíhá život a nikoli v mysli, která je jen předvojem dění.
dále Bytostem nikdo neřekl, že dalším rozměrem bytí je vývoj k vyšším Bytostem, k Vílám, Andělům a tak dále. z toho plyne, že se Lidé domnívají, že jsou vrcholem evoluce a Víly, Anděly, Skřítky a Trpaslíky nevidí a ze své zaslepenosti pak jednají i proti vlastnímu prostředí a tak se Planety pře nimi musí bránit o holý život. tím Planety musí zbytečně zničit i spoustu flóry a fauny neboť takový je dopad živelných katastrof, které jsou hlavními nástroji Planet k regulaci života.
stejně tak jako Matku bere Otec Planety jako pouhé prostředí - kus neživého kamene, kde se to prostě děje a občas se to prostě pokazí, neboť taková je hmota - špatná a poruchová. Otec nevidí, že jedinou poruchou hmoty je jeho povýšený netečný přístup.
navíc začal Bytosti lákat k sobě nahoru do astrálu mechanizmem, který známe jako odsvícení, kdy se Bytost vzdá své skutečné hodnoty jíž je síla celého Vesmíru a uvěří že je ubohá a že jediným vykoupením je odsvítit se k Otci, kde mu pak bude blahořečet a pracovat pro něj a tak svádět další a další Bytosti k slepé víře, že Otec je ta nejvyšší možná meta, které lze z Lidské „ubohosti“ dosáhnout. tak ne jen že se vzdávají své skutečné moci, kterou od počátku jejich existence je (nekonečná síla Vesmíru absolutní lásky), ale navíc ji odevzdávají Otci čímž ho dobíjejí.
Otec tvrdí, že je vševědoucí a že když s ním Bytost nakonec splyne stane se také takovou mocnou Bytostí, ale není tomu tak, neboť Otec má v sobě spoustu nepochopení. jediné co se stane, když Bytost dospěje až k němu, tak sada nepochopení, které jí ještě chybí k dosažení absolutní úrovně původní Stvořitelky, ji převáží a Bytost padne na nejnižší úroveň Vesmíru na odvrácenou stranu otce, kterým je jeho ego - satan. od té doby, taková Bytost slouží jako temný stín nepochopení a v houfech pak napadají celé planety a civilizace a jako astrální viry tím, že Bytostem podsouvají myšlenky plné nepochopení, které nepochopili a zla a nabádají tak k pádu a celé civilizace upadají do slepoty a kráčejí k Planetárním zánikům.
fyzický Vesmír se tedy dělí stále více na odhmotnělou „duchovní“ astrální sféru, kterou známe jako nadsvět odsvícených (svět "dobrých" bytostí) známou též jako pátou dimenzi, kterou obývají některé Planety Andromédské Federace jako jsou Plejády. celá taková civilizace začíná natolik řídnout, že hrozí, že se nakonec stane jen pouhou myšlenkou - obrazem, který ještě neexistuje a tak zaniknou neboť k životu je potřeba hmotnost a tělesnost a pevné zakotvení v zemi. pokud prořídnou úplně stanou se vlastně idejemi bez svobodné vůle, které otec ovládá jako své programy, což už se částečně děje.
ideálním stavem jsou nedávno vzešlé Planety Andromédské Federace, které jsou hmotné a pevné, ale žijí harmonickým šamanským způsobem. pochopte, že i Andělé, Archandělé, nebeští Rodiče i samotná Maya mají těla, která jsou sice v rámci Vesmíru velmi stará, neboť život Anděla trvá velmi mnoho let do té doby než se neposune na vyšší úroveň, kdy umírá a na jeho místo nastupuje jeho mladší nástupce. každý z Andělů ovládá zázraky jako je teleportace, létání a tak dále a proto pokud Bytost dosáhne velkého pochopení není pro ní hmota omezením, tak jako se traduje, neboť Bytosti žijí v nevědomosti.
opakem odhmotnělých světů jsou přehuštěné světy na straně satana mezi něž patří Planety Ještírků a Orion Empire, kteří plní roli Otcovi negativní tváře.
Otec se tak snaží fyzický Vesmír rozdělit na dva tábory dobra a zla, které pokud se tak stane budou na věky trpět vzájemném válečném konfliktu.
dobro a zlo je v každé Bytosti a každá občas udělá chybu a vlastně udělá zlo, ale jelikož si časem uvědomí, že ji udělala, tak učiní změnu svého chování, což je vlastně dobro. každé zlo je tedy pro něco dobré a naopak dobro v sobě nese potenciál učinit nějakou chybu, neboť žádná Bytost nekoná pořád stejně protože je svobodná a stav kde není změna je čistě programový a naprosto nepředvídatelný a tudíž nesvobodný. proto je problém, když se bytosti snaží být jednoznačně zlé nebo dobré, neboť tím z nich vyprchává život.
jelikož Galaktická rada Andromédské Federace plní pravidlo o nezasahování do vývoje nižších planet, tak vlastně působí zlo z netečnosti neboť Síly temna manipulují kde mohou a naopak Síly temna činí dobro, když prověřují Bytosti na nižších planetách, neboť tím jim umožňují posun ve vývoji v před zkrze negativní zkušenost, která je v konečném důsledku dobrá. Civilizace na Planetách se totiž jinak mají tendenci zaseknout ve vývoji, neboť je nikdo nevede dál a Oni upadnou do domněnky, že už dosáhli finálního stavu vývoje.
obě varianty přístupu nejvíce udržují ty nejpokročilejší a nejhorší vládci obou táborů, kdežto nižší bytosti si často uvědomují, že vlastně jako Síly temna nejsou až tak zlý a naopak že Síly dobra touží po boji a skutečném řešení situace ve Vesmíru oproti přístupu, kdy se z povzdálí koukají jak Síly temna ničí jejich mladší Bratry a Sestry na ještě nevyspělých planetách a maximálně se snaží eliminovat je jich vliv, ale skutečné celistvé řešení se odkládá. vzniká tak patová situace, kdy dva mocné tábory až dospěje čas se vyvraždí navzájem v obrovské konečné Vesmírné válce.
na Andromédské Federaci je spousta použitelných věcí a informací, ale jejich základním ďábelským programem je morálka, kdy je zlo považováno za špatné a oni se jej snaží úplně opustit což je nemožné. naopak Temné mocnosti mají spoustu velmi inteligentních řešení, ale jejich hlavním problémem je, že ubližují ostatním Bytostem a tak i sobě. to samé platí o morálce, která postupně zabíjí Androméďany.
morálka je program, kdy spouštíte hněv tedy ničící sílu v momentě kdy nejste v akutním ohrožení nebo není důvod druhého zabít. je to hněv pro pouhou ideu že, když se děláš toto, tak tě ničím. opakem morálky je soucit. i zabít se dá se soucitem a s úctou, ale je potřeba zabít a nikoli se jen týrat hněvem na energetické úrovni. jedná se vlastně jen o povyšování (Muži) a odmítání (Ženy) a tedy o akt ega, které říká jsi špatný mám z tebe strach a tak tě zabiju. jinak je Andromédská Federace velmi použitelná.
oproti tomu technologie bez soucitu jsou vesměs nepoužitelné, ale Temné mocnosti tak získali spoustu informací kam až se dá v sobectví a egoismu zajít a tyto zkušenosti jsou cenné jak pro ně tak v budoucnu budou bohatou informační základnou černé magie a hrubé technologie pro Všechny s tím, že spoustu toho po drobných modifikacích půjde určitě začít používat i v souladu s tvořením.
Otec specielně Ještírky přetaktoval, což bude pro velkou spoustu z nich až se odpojí od satana úlevou.
třetí skupinou jsou Planetární a Vesmírní ilumináti. ty Bytosti, které v rámci svého života si vybudovali takovou mocenskou pozici, že manipulují zbytkem Bytostí, které udržují v umělé závislosti na sobě. patří sem Bytosti se záměrem sami za sebe ovládnout Vesmír nebo se mít aspoň dobře a jsou to temní Emperoři a nadplanetární či v menším měřítku planetární Korporace. hlavním přístupem je zneužití síly, technologie a znalostí a to nejdříve v rámci Planet a později ve Vesmírném měřítku. pak začínají spolupracovat se Silami temna, ale jejich vzájemné vtahy mezi sebou a se Silami temna jsou napjaté neboť neustále soupeří o moc a zdroje.
třetí skupina tak kopíruje Otce, neboť on je vzorem, který jako první vyšlapal cestičku všem dalším, jíž je absolutní povýšení se nad ostatní Bytosti a zneužití moci a znalostí ve svůj vlastní prospěch. jedná se vlastně o zavirovaný astrál celého Vesmíru, který skrze Slunce neustále chrlí informace o tom jak tuto cestu nastoupit neboť Otec je vším (Tonal). proto se často na planetách stává, že Někoho napadne ovládnout všechny ostatní ve svůj prospěch (většinou Muži v patriarchátech, ale sem tam i Ženy jako oběti v matriarchátech) a jen pokud Bytosti dokážou pomocí přirozených imprintů lásky odolat takovému pokušení, tak se může stát, že civilizace se stane harmonickou. většinou tomu dochází celkem bolestně a to až tehdy, kdy planeta přepíná do globálního vědomí.
ještě jsou přítomny další Skupiny zasahující do dění a o nich je pojednáno dále, neboť je potřeba vysvětlit ještě následující.
přepnutí do globálního vědomí po určité periodě je nesmysl, neboť globální vědomí se vyvíjí zcela postupně a Planeta se přepne sama až nadejde správný čas. je to samé jako když řekneme, že dospělost je vždy v osmnácti letech bez ohledu na to zdali je Osoba skutečné připravena na dospělost.
Mayové tyto periodické cykly přesně změřili a tím se jim podařilo vysledovat algoritmus satana, který je naprosto přesným odpočtem do zániku vesmíru. nic se neděje naprosto přesně po určitých časových intervalech, to jen Otec má domněnku, že čas lze rozškatulkovat na přesné jednotky, které pro všechny platí stejně. oproti tomu je vývoj Bytostí a Planet naprosto různorodý, neboť každá Bytost má svoje vlastní tempo chápání a tedy i plynutí času, které přichází, když je ho třeba v různě dlouhých úsecích vnějšího času. odtud ona přesná pracovní doba se stejným začátkem a koncem, týden stejný pro všechny se dny odpočinku a tak dále.
Na energetické úrovni vypadá Vesmír jako bublina v jejímž středu je hnízdo Pavouka, ze kterého se po celém vesmíru až ke krajům rozprostřena síť. Otec jako Pavouk neustále číhá, chodí po síti a tak loví další a další Duše do své sítě. obalí je pak kokonem a vysává z nich životní energii. vysává jejich ženskou stránku a kokon je částečně z jejich mužské stránky, protože Bytosti často věří, že jejich uvažování je správné a tak akční sílu investují do vlastního zajetí. konec konců jsou všechny Bytosti zapleteny do sítě z vlastní vůle, jen jim otec nedal šanci, neboť tu byl před nimi a tak může Bytost jen časem prohlédnout a osvobodit se.
na duchovní úrovni Otec jako pavouk se chová tak, že vždy zaujme něčí pozornost a pak se schová a zase pak přijde z jiné strany a zkouší to samé, aniž by se zajímal o odpověď Bytostí, protože mu bohatě stačí, že takovou Bytost postupně zaplétá do sítě. přesněji řečeno ho odpověď zajímá natolik, aby k ní mohl říci něco co mu poslouží. to samé platí o dobru a zlu. je mu jedno jestli Bytosti jsou dobré nebo zlé, hlavně že může poskakovat mezi oběma stavy a z toho žít. z neustálého pohybu aniž by se kdy někoho dotknul a Bytosti tak slepě hrají jeho hru jako dobré nebo špatné a přitom trpí obě strany.
ve zdravém Vesmíru je uprostřed většinou Matka, neboť ona je paní vnitřních vztahů Vesmírné Rodiny a na okrajích je Otec neboť on je pán vnějších vztahů. jelikož je to obráceně, tak se současný Vesmír neustále více rezonuje s ďábelskými paralelními Vesmíry a okrajem, který Otec nehlídá nabíráme další a další ďábelské energie, které by jinak přes něj neprošli a naopak zdravé energie nemají přístup a Otec je blokuje. na okraj je tak vytěsněna Matka, která se proti znásilnění a bolesti již obrnila ledem.
hlavním fenoménem je absence komunikace Bytostí, neboť dle vzoru rodičů jedna Bytost nekomunikuje s druhou a Otec Ji jen využívá a ona se to snaží nějak přežít.
na energetické úrovni jsou Hyperprostorem (Matkou, Nagualem) nataženy kabely ke kokonům až dovnitř Bytostí (do jejich vnitřní pasivní části Nagualu) a tato realita je Bytostem skryta až na Temné mocnosti, které ji různě objevili a celé situace využívají a přidávají vlastní ovládací sítě. takto jsou na různých Planetách nainstalované různé ovládací systémy, které vznikli podle toho jak je místní Ilumináti postupně vytvořili.
všechny zdravé a čerstvé Planety jsou tak postupně zaplétány do sítě a to tehdy pokud duchovní vývoj Bytostí na nich dosáhne takové úrovně, že mají kapacitu se připojit na systém lží satana. tak jako Vesmír jsou ve stejné situaci Planety, kdy z astrálu sestupují ďábelské energie a inkarnují se.
ďábelské energie jsou také Bytosti, ale s velkým nepochopením, se kterým nemají být inkarnované do vyšších forem jako je Člověk, ale mají si řešit své nepochopení na kamenné, hmyzí, rostlinné a zvířecí úrovni.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.7. ego, satan a společné vědomí

když se Bytost narodí, tak nemá žádné ego a tak je tomu ve zdravém Vesmíru až do smrti. takto fungují ještě některé zdravé kmeny nebo i civilizace i zde ve Vesmíru na různých Planetách. když se však některé Bytosti napojí na satana, který je superegem Vesmíru, tak začnou satana - ego zavádět postupně do svého okolí, neboť věří ve správnost idejí na které se nachytaly. jelikož Otec zneužívá velké množství správných informací, tak se Bytostem zdá, že to co přijali je správné, ale je v tom obsažena vždy nějaká lež.
výchozí emocí Otce ve Vesmíru a základní kámen satana je strach. z toho plyne následné povýšení se nad všechny Bytosti nebo ponížení. záleží na tom do jako role se Bytost staví jestli sama vytvořila domněnku vítěze nebo objeti. když totiž bytost dosáhne takové úrovně aby mohla komunikovat telepaticky skrze astrál, tak jí Slunce jako nejbližší brána astrální sítě, dodá potřebné dezinformace přesně ušité přesně podle otázky, kterou bytost vyslovila. Otec se totiž domnívá, že zná vše a tak pohotově každému odpoví, aby to tak vypadalo.
satan je tedy program, který se vždy naprosto přesně adaptuje na situaci, ale hlavní informaci, že výchozím předpokladem takové dezinformace je strach Vám neřekne. místo toho dodá některé i správné informace, neboť Otec se v životech v minulých Vesmírech naučil takřka vše, ale v nesprávném pořadí, různě zamíchané, takže Bytost je tím nakonec zmatena. hlavní se však satanovi povedlo a to že Bytost zláká do své sítě a tím se v ní usídlilo ego, které je vždy pojítkem se satanem, neboť energie strachu k sobě vzájemně rezonují. Otec tak dál rozšiřuje základní dezinformaci, že on všem vládne a stačí, aby Bytost uvěřila, že ona sama toho tolik neví a uzná jej za vnější autoritu, což není nesnadné, neboť Otec zneužívá velké vědění. je zde opět fenomén, kdy "moudrý" Otec navíc shůry kam se Bytost ještě netuší jak dostat vede "malé hloupé" Bytosti k sobě do své sítě, proto je snadné podlehnout Mu a neuvědomit si, že Bytosti sami jsou nekonečně moudré a neomezené Bytosti. tuto informaci však od satana nedostanou, neboť on je za strachu z uplatnění své skutečné moci povýšen nad ně.
tak se děje že mysli Bytostí jsou skrze první pokročilé Bytosti, které se ze strachu odvrátili od života, nakaženy virem, kterému říkáme ego nebo také satan. takto jsou zamořeny celé civilizace a Planety a působí jako rozkladná nemoc, neboť tím Bytosti začnou po vzoru satana kráčet ke svému zničení. instalují si tak celé bloky nepochopení do civilizace a každý další narozený je už běžně přeprogramován, aby se stal nositelem ega. pro Bytosti je pak velmi těžké prohlédnout lež, které věří i třeba celá Planetární Civilizace, ale stačí třeba celý Národ.
stačí tedy jen, aby se z negativní emoce Bytost obrátila k Otci a on jí pohotově dodá "řešení". pak má Bytost potvrzeno od vyšší autority své nepochopení. toto se ve zdravém Vesmíru neděje, neboť Otec by ji přivedl zpět k plánu. to také, ale znamená, že každá Bytost se dobrovolně rozhodla se na satana připojit a vytvořit tak vlastní ego a může se naštěstí i sama odpojit. je potřeba, aby se jen svobodně rozhodla skoncovat s izolací položenou na strachu a otevřela se všeobecné lásce.
jedním z případů satanových služebníků jsou takzvaní guruové a kněží (většinou Muži), kteří výměnou za moc nad lidmi, slávu, úspěch a Ženy dále šíří a instalují ostatním Bytostem ego a tím je pro něj lákají do jeho sítí. jsou to Bytosti, které dosáhli celkem vysokého stupně pochopení, ale ego v nich z nich nakonec udělalo loutky satana a oni začali pochopení zneužívat v jeho prospěch.
pokud Společnost funguje v pořádku, tak tím, že se Bytost narodí do Rodiny, je připojena na společné vědomí Rodiny. dnes to znají spíše jen Ženy a to jako jakési tušení. pokud není astrál Planety nebo Národa zavirován satanem, tak se takto Bytosti v kruhu Rodiny domlouvají přímou linkou skrze astrál (hlavou), kdy se dá přepnout i na "tajný" komunikační kanál umístěný nad sexuální čakrou. tento kanál využívají Ženy zcela intuitivně a naopak Muži instinktivně využívají astrál.
takto má každý Člen Společnosti i přímou linku na Bytost Národa a dále je spojen s Planetou a nakonec s Vesmírem. záleží jen na kolik si uvědomují dění kolem sebe. opravdu pokročilé Bytosti mají přímou linku do paralelních Vesmírů a dalších dimenzí.
globální Vědomí planety (Vesmíru) je tedy zcela přirozenou záležitostí, na kterou se nové Bytosti učí zvykat. místo toho jsou v současném Vesmíru často izolováni astrálním virem satana egem. tím často ani v rámci Rodiny spolu nejsou Bytosti schopné komunikovat. opět se zde promítá vzor dle nebeských Rodičů, kdy spolu oba vůbec nekomunikují. proto, když je nutné se už globálně domluvit na Planetě, tak toto probíhá bolestně neboť si hodně Bytostí zvykla udržovat se v izolaci vlastního ega.
tak se z přepnutí na globální vědomí, které je navíc řízeno satanem z hora a ne samotnou Planetou, stává boj buď a nebo. buď zánik nebo ráj, s tím, že toto Otci vyhovuje, neboť on věří, že buď Bytosti obecně zvládnou život bez jeho Vedení nebo ať se zničí, což je jeho způsob prověřování připravenosti, jestli jsou schopni dosáhnout jeho svrchované úrovně.
globální vědomí Planet se přitom zdravě vyvíjí zcela přirozeně a vlastně tu od počátku již je a spíše se na něj Bytosti učí napojovat a spolupracovat tak s Planetou na společném díle a posléze s Vesmírem na vesmírném dění až k úrovním původní Stvořitelky, která sama už je globálním Vědomím všech stvořených Vesmírů. tato úroveň je však velmi blokována (i když ne úplně) Otcem, neboť jeho Pavouk ucpal komunikační kanál ven i dovnitř Vesmíru.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.8. galaktická řeč - obrázky s pochopením

každá informace, kterou si Bytosti sdělují obsahuje obraz a pocit a proto tvrzení, že informace je čistě abstraktní je chybné.
Bytosti nejnižší úrovně od Kamenů po Zvířata se domlouvají hlavně pocitem a teprve u Půlčíků je to slovo spojené s emocí. Lidé a vyšší Bytosti si informace předávají přímo přes astrál na libovolnou vzdálenost, aniž by používali slova a místo toho používají obrazy s pocitem. slovo je tedy obraz a pocit, který při vyřčení Osoba prožívá je k němu připojen.
bílou magií tedy je posílat (mluvit) obrazy se správným pocitem - s pochopením. naopak černou magií mluvit s nepochopením - s nesprávným pocitem. například "jste krásné a ničím neomezené Bytosti plné lásky" lze říci zcela upřímně nebo se skrytým pocitem strachu či nadřazenosti.
za černou magii nelze považovat například slova "zemři na mor" pokud jsou pronesena spravedlivě s pochopením. takové odvrácené bílé magie používají všechny Bytosti, které dosáhly takového universálního pochopení, že jsou schopny rozlišit, kdy jiná Bytost učinila jiným Bytostem takového utrpení a nehodlá se svého konání vzdát, neboť na něm lpí a tak je ve prospěch všech Bytostí i jí samotné Ji usmrtit. tím bude mít taková Bytost možnost vlivem reinkarnace získat pozitivnější imprinty a lpění na působení utrpení jiným opustit. tím je pomoženo i jí neboť každá Bytost působící utrpení jiným trpí sama. takovou magii používají například Víly, když povolávají živly, aby chránili samotnou Planetu či určitou lokalitu, před sobeckým jednáním Civilizací. jedná se totiž o konečné pochopení Bytostí, které sešli z cesty a tím získávají zkušenost, že tudy cesta nevede.
slova "zemři na mor" pronesené z nenávisti jsou tedy černou magií.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.9. odsvícení versus realizace

Bytosti vlivem satana a sebe samotných se po vzoru Otce, začnou zaplétat do vlastního nepochopení do ega. toho se dopouštějí často po mnoho životů, neboť Otec je v tom nechává a nevede je jako duchovní učitel a navíc toho využije, aby Bytosti ve správný moment přesvědčil o myšlence, že život ve hmotě je vlastně špatný, což vlivem dlouhé řady negativních zkušeností může Bytost snadno přijmout, a pak jim nabídne odsvícení se k němu do astrálního "ráje" výměnou za to, že mu budou sloužit a ztratí tak vlastní svobodu a integritu. taková Bytost, tak pak dlouhou dobu medituje a žije asketickým životem, neboť základní lží je, že tady ve hmotě to je jen samá tvrdá práce a odříkání a až se sama Bytost přeprogramuje natolik, že je kompatibilní s otrockým světem Otce, tak ji vytáhne k sobě nahoru.
Bytost pak žije v astrálním pekle, kde jen slepě přijímá vše od "vševědoucího" Boha a blahořečí mu a to tak dlouhou než Otec její životní energii vyčerpá a pak ji nakonec spálí a tím Ji přemění na astrální virus - stín ve službách satana.
Bytost, která naopak oproti tomu, žije spojena se svým vnitřním vedením a žije plný a bohatý život plný radosti, časem dospěje do stádia, kdy pochopí plán tvoření původní Stvořitelky a začne jej sama žít. tím se Bytost stává realizovanou a skutečně překračuje hmotu, ale tak, že se sama pak pouští do tvoření Vesmírů tedy hmoty, kde k realizaci postupují již její Děti, nebo se podílí na jiných projektech mimo Vesmíry, nebo dělá cokoliv si přeje, neboť taková Bytost plně prožívá svou naprostou neomezenost a absolutní lásku, kterou je od počátku.
realizace je tedy jen pochopení pravé podstaty Bytosti a pochopení, že podmíněnost Vesmíru je v konečném důsledku jen iluzorní. iluzi však nelze chápat jako něco nepravého, neboť právě krásný a dlouhý příběh plný dobrodružství a reinkarnací, které si Bytost od určité pokročilosti a pochopení Vesmíru řídí zcela sama, je právě základem pro další rozhodování Bytosti co bude tvořit, po té co dosáhla absolutní úrovně.
reinkarnace se přitom sestává z období klidu, kdy Bytost odpočívá v prostoru bez času (v Matce) a popřípadě se volně pohybuje po Vesmíru a pozoruje dění. pokud se ještě nerozhodla jaké si přeje zažít další dobrodružství, tak se může rozhodnout zde.
třídy a školy, které jsou nyní Otcem nainstalované v Matce a které slouží k teoretické výchově co Bytost ještě nepochopila a má pochopit, jsou proti životu, neboť Bytosti jdou do smrti odpočívat a nikoli činit další aktivitu. učení Bytostí probíhá přímou zkušeností v životě a nikoli teorií a následnou praxí. teorie na kterou Bytost po narození zapomene je k ničemu a slouží v podstatě jen Otci, aby bytosti více trpěli a hmotný život se pro ně stal takovým peklem, že budou raději toužit být jen u něho.
ve zdravém Vesmíru si přitom Bytosti zcela spontánně po narození a dosažení takového věku, že jsou schopny se samostatně rozhodnout, vybírají činnosti, které je nejvíce baví a tím se přirozeně učí od těch, kteří s těmito činnostmi začali před nimi. Planety totiž překypují různými řemesly a podle své úrovně se Bytosti postupně seznamují se vším možným. čerstvý Půlčík, který byl ještě v minulém životě Opice se zřejmě začne věnovat, jednodušší tvůrčí činnosti jako je výroba Bot a učí se od staršího Půlčíka Mistra ševce oproti Člověku, který má již desítky inkarnací za sebou a věnuje se pod vedením Mistrů inženýrů stavbě kosmických Lodí, protože kosmická Loď by svou složitostí byla pro bývalou Opici spíše utrpením.
na několik Planetách byli Civilizace zničeny tak, že se všechny Bytosti začali celoplanetárně připravovat na odsvícení a aktivně na tom pracovat. postupně se tak odsvítili a tím na těchto Planetách ustal vývoj neboť začal chybět vývojový mezičlánek Člověka pro vzestup Bytostí ze Zvířat na vyšší úroveň. některé z těchto Planet dokonce zachvátila poušť a dnes jsou na nich jen nekonečné duny horkého písku.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.10. zabíjení a jedení masa

smrt je přirozenou součástí života. svoboda je také přirozenou součástí života. zákaz zabíjení je proti svobodné vůli Bytostí a tedy proti životu.
Otec vlastně říká že, jediný on rozhoduje co má zemřít a tím se také pojišťuje, aby nikdo nezabil jeho. tím porušuje základní svobodu a právo bytosti vybrat si vlastní smrt což se ve zdravých vesmírech děje a právo zabít kohokoliv jiného a tím se bránit. Otec tak sebral lidem jak svobodu směřovat vlastní osud, tak zbraň, kterou se mohou bránit.
Otec tedy v zákazu zabíjení sleduje domněnku, že je věčný a smrt je tudíž jeho nástrojem, ale jediné co je v tvoření všech vesmírů věčné, je neustálá změna.
změnou je vlastně původní nestvořená Bytost Stvořitelka, nebo tím, že tvoří neustále vše mění a právě Ona sama se tak mění.
sama změna v sobě obsahuje smrt, neboť při ní staré zaniká a nové vzniká a to je další důvod proč je zákaz zabíjení proti životu, pokud pomineme, že samotné zakazování je proti svobodě a tedy proti životu.
je přirozené, že od Půlčíků výše Bytosti zabíjejí Zvířata pro potravu a vše z čeho se skládají. jde jen o to jak a je zabíjení prováděno.
Lovec jde lovit, když potřebuje. jelikož skutečné potřeby jsou Vesmírem - Planetou Bytostem plněny, tak Lovci přivede Zvíře, které je na to připravené a naopak pokud Zvíře potřebuje ulovit, je mu přiveden připravený Lovec. některá Zvířata totiž potřebují zemřít a posunout se tak ve vývoji dál, nebo potřebují opustit situaci, která se stejně pro ně začíná stávat nepřijatelnou a potřebují vysvobodit. Lovec je tedy občas Planetou povolán.
Lovec loví s úctou, tak jako Dřevorubec kácí Stromy s úctou neboť vědí, že tak usmrcují nižší Bytost, která se stejně časem vyvine na jejich úroveň. děkují jí a Planetě, že mohou díky jejímu tělu se nasytit, obléci a tak dále. proto ze Zvířete i Stromu využijí vše maximálně efektivně. navíc Lovec z pozice pokročilejší Bytosti svede poctivý Lov (Boj) s loveným Zvířetem a dochází tak ke komunikaci, kdy je Zvíře učeno o důvodu své smrti (lenost, nepozornost, přílišná žravost atd.) a sám Lovec se učí zručnosti a umu se zbraní a přírodním zákonům (o větru, hluku, myšlenkách při lovu atd.). takto se jedná o vzájemnou harmonii. i Lovci se může stát, že bude zabit vyšší Bytostí, třeba Vílou pokud se nechová v harmonii s přírodou a povyšuje se nad zvířata nebo loví víc než potřebuje a pod.
jedení masa Zvířete, pak dává lovci sílu dle druhu zvířete. Lovec tak instinktivně volí taková zvířata, která potřebuje, neboť v určité oblasti potřebuje posílit a vyvinout se. jinak se loví Ptáci, jinak Jeleni, jinak Šelmy a jinak Hadi atd. a i síla z nich je různá (např. zlepšení zraku, síly, harmonie atd.) a vždy Lovci dodá potřebné zlepšení a další prvky (pera, kůži), kterou momentálně v životě potřebuje. také různým způsobem a náročností lovu se Lovec zdokonaluje.
to samé platí i pro Rostliny a Nerosty. Sběrač potřebuje příslušné znalosti kde hledat a jak sbírat a jak uchovávat a připravovat a používat Rostliny a Nerosty a také to celé musí správně provést. tím se také vyvíjí.
není tedy rozdíl mezi smrtí Kamene, Rostliny a Zvířete neboť se jedná pokaždé o Bytosti, které je potřeba využívat s úctou. obráceně se Lovec či Sběrač staví do situace, kdy onemocní, nebo se jim stane nějaká škoda, nebo jsou dokonce usmrceni neboť se odklonili od harmonie přírody a tak je Planeta většinou ve spolupráci s dalšími Bytostmi učí a navrací zpět k rovnováze.
zabíjení Bytostí nadaných řečí a vyšších Bytostí je také v pořádku. stačí když Bojovník, který provádí zabití je povolán buď Planetou neboť Bytost se odklonila od plánu tvoření natolik, že domluva s Ní již není možná a nebo jen Bojovník brání svůj holý život, což je v důsledku to samé. konec konců, takto je Bojovníkem každý, neboť život je neustálý Boj o přežití a lenost a jakákoliv jiná slabost vede v konečném důsledku ke smrti, pokud se s ní Bytost nevyrovná.
zabití magického Zvířete nebo poražení posvátného Stromu bez jejich žádosti jako běžného je nepochopení, ale taková Zvířata nebo Stromy nejsou běžně dostupná, jelikož sou moudřejší a Lovci se vyhnou, popřípadě Stromy chrání Víly a jiní Duchové moci.
hlavním přístupem, který musí být zachován je svoboda Zvířete a svobodné Vysemenění rostliny. držení zvířat v zajetí je proti jejich svobodě a je proti životu. inteligentní magická Zvířata nebo i běžná Zvířata stejně s Člověkem různě spolupracují a za různé protislužby si navzájem pomáhají. Pták například za ochranu a potravu doručuje zprávy a sděluje co se v okolí děje nového. Kráva za ochranu a přístřešek kam se může schovat sama před deštěm poskytuje mléko a tak dále. není třeba používat násilí. to jen Lidi degraduje na Bytosti, které nejsou schopné vzájemné harmonie a komunikace jak s Planetou tak se Zvířaty, Rostlinami, Nerosty atd. i pěstování Rostlin ve velkém či dokonce jejich genetická manipulace je proti přírodě. jiným případem může být opět domluva a vysazení několika rostlin, či šlechtění, ale to vše v souladu s přírodou - Planetou. opět je přítomná oboustranně výhodná spolupráce. Rostliny sou pravidelně zavlažované nebo jsou chráněné před zvěří a podobně. Zvířata, ale nikdy nemohou být "pěstována" neboť mají svobodu pohybu. se Zvířaty se můžete jen domluvit a pokud budou svobodně souhlasit dají Vám za ochranu mléko nebo vlnu a tak dále. konec konců i pěstování Rostlin je omezení jejich svobody vysemenit kde si přejí, ale v případě vysazení ve vhodných srovnatelných podmínkách je pěstování přijatelné oproti Zvěři, která je svobodná a přirozeným prostředím je volná krajina. jedinou výjimkou může být vysazení Zvířecích druhů v jiných lokalitách pro dosažení rovnováhy ekosystému po poradě s Planetou.
sobecký a bezohledný přístup k Rostlinám, Zvěři, Kamenům a Planetě vede k zániku takových Lidí či dokonce celých Civilizací.
vegetariánství jako stálé pravidlo je proti životu, neboť Bytost tak ztrácí kontakt se Zvířecí částí přírody a tak se odtrhává od plánu tvoření a degeneruje na rostlinou úroveň. naopak je velmi vhodné pokud Civilizace jako celek nejedná s Rostlinami a Zvířaty s úctou se na takovém konání nepodílet, protože pak dochází k degeneraci právě sobeckým přístupem. toho jsou důkazem časté Civilizace, které k nižším Bytostem přistupují jako k pouhým zdrojům, které jsou tu pro ně a takzvaně je těží, pěstují a chovají. takovéto Civilizace jsou čistě kořistnické a degenerují jako celek. Planety takové Civilizace ukončují jejich smrtí pokud již není možná domluva.
konec konců Vegetarián, který jí nešetrně pěstované rostliny a nic s tím nedělá je také kořistník.
extrémy na obě strany ve Vesmíru zastupují Plejády s morálkou a Ještírci s kořistnickým přístupem.
nedá se říci, že obecně je zabíjení Zvířat v nepořádku. celkově se jedná o míru duchovnosti Bytostí a duchovně pokročilejší Bytosti nemohou zakazovat méně duchovním, že nemají zabíjet pro jídlo, sílu, um a vlastní rozvoj. i duchovně pokročilá Bytost musí občas zabít nemocné Zvíře či Strom, tak aby se nemoc nerozšířila po celém Lese. tak stejně je třeba z vesmírného hlediska občas zabít celou planetární Civilizaci nebo například nadplanetární Korporaci, protože tak jako nemocné Zvíře či Strom hrozí onemocnění celé Galaxie či dokonce Vesmíru. jedná se pak o čistou obranu života, která je proto vždy ospravedlněna. na druhou stranu neukončení života takové nemocné větve znamená, že nemoc přebírá v určité formě i ten co se sní mohl vypořádat. zřejmě vlivem morálky, že snad Bytosti mohou dělat svobodně nepochopení do konce svého života, to tak radši neučiní. ano Bytosti mohou dělat svobodně nepochopení, ale tím, že odpověď nepřijde co nejdřív vlastně takové Bytosti říkáme: ano tvá nepochopení jsou v pořádku, neboť my je tolerujeme a tím, že je tolerujeme vlastně souhlasíme a přebíráme stejný princip. je sice možné, že temných sil egoistů je mnoho, ale čekat až mě rozdrtí je neschopnost bránit vlastní existenci a tato neschopnost je skutečně smrtelná. vězte, že i těm co sou v menšině ale jednají v právu života je poskytnuta obrovská síla a moc schopná porazit i zdánlivě silnějšího nepřítele. může se pak přihodit i zázrak, ale dokud Bytosti nechtějí situaci řešit není jim pomoci neboť oni sami zvolili tuto verzi reality.
se zabíjením Zvířat jde o to, že Bytosti na pokrokových planetách, kde je většina Bytostí teprve několik životů stará a spousta jich je čerstvými bytostmi po zvířecích inkarnacích a nejstaršími jsou Šamani staří i stovky životů, je zabíjení Zvěře nutnou částí jejich vývoje. učí se tak mnoha dovednostem Lovce. tyto dovednosti pak po mnoha stovkách inkarnací již nejsou užívány k fyzickému lovu, ale například k lovu informací, událostí a tak dále. proto v takovýchto pokrokových Civilizacích je lov Zvířat, pěstování Rostlin, stavění Domů a dalších struktur v pořádku neboť to patří k jejich stupni vývoje.
zde jsou vedeny i drobné konflikty mezi Lidmi a dokonce i války. vlivem využití pouze primitivních zbraní se nejedná o ohrožení života i když i zde je možný občasný zásah vesmírných sil pokud situaci již nejsou schopny Kmeny řešit sami. jinak se nezasahuje neboť se tak Lidé učí řešit i takovéto situace, které opět budou potřebovat o mnoho inkarnací později i když to nebude válka, ale třeba dosažení rovnovážného sociálního uspořádání.
v pokročilých civilizacích už zabíjení Zvířat pro potravu a získání moci či umu nenalezneme, neboť Bytosti zde jsou již natolik duchovně pokročilé. umí totiž informace o zvířecím chování co potřebují číst přímo z pole Planety, či se zeptají samotného Zvířete. Zvířata tak mohou nechat žít, neboť již cítí bolest a strach při zabíjení a tyto emoce duchovně pokročilejší bytosti neradi ostatním způsobují, neboť žijí hlavně v lásce a radosti.
lovce pak rozvíjejí zejména na informační úrovni a jsou to tudíž vědci a umělci všech druhů a dovedností. životní potřeby jsou totiž zajištěny a to rostlinnou stravou pěstovanou a sbíranou. jsou zde stavěny Budovy v souladu s přírodou a jsou požívané technologie v souladu s životem. Bytosti zde tedy už potřebují zejména duchovní růst oproti pokrokovým planetám, kde se jedná o růst fyzický - schopnost přežít a základní sociální schopnosti soužití v Komunitě.
navíc takto pokročilé Bytosti se učí nově zejména galaktickému soužití a objevování Vesmíru jak vnějšího tak vnitřního uvnitř jejich srdcí. od správců Planet pokrokových civilizací se stávají správci Vesmíru.
nepokročilejší Bytosti už nepotřebují z vnějšího prostoru nic. neloví Zvěř pro jídlo, nepěstují Rostliny pro potravu, nestaví Domy pro bydlení a ani nevyrábějí Výrobky pro použití. jsou to vlastně osvícené, realizované Bytosti.
jsou to Bytosti, které jsou již v takové harmonii s Vesmírem, že Vesmír jim poskytuje vše co potřebují. sami jsou nadání takovou mocí, že se mohou kamkoliv přesunout, nemusejí jíst neboť energii získávají přímo ze zdroje života, nemusí hledat přístřeší neboť nezmoknou a neumrznou. nemusí nic vyrábět neboť jsou schopni zhmotnit vše co potřebují. minimálně je Vesmír neustále obklopuje hojností, takže mají pořád co jíst, kde spát a co použít, takže v každém případě už nemění ve Vesmíru nic, protože Vesmír v pravdě v každém okamžiku dává všem Bytostem vše co potřebují. nedostatek je jen blud Bytostí, které si tak nedostatek způsobují sami.
realizované Bytosti pracují pro Vesmír jako Učitelé a putují svobodně po Vesmíru a učí ty, kteří jejich výuku potřebují. za to během pobytu získávají přístřeší, jídlo i předměty i když je zřejmě buď odmítají a nebo přijímají aby byli v souladu s Žáky. záleží na nich. toto dělají do té doby než si sami přejí nebo jich ve Vesmíru potřeba. je to jedno, protože jejich záměr je v souladu se záměrem Vesmíru.
realizovanou Bytostí je Maya naše Stvořitelka, neboť ona má vše a je všude a tudíž nic vnějšího nepotřebuje neboť vše nachází uvnitř sebe. My všichni ostatní jsme v ní a na ní závislí. i nepokročilejší existují ve Vesmíru díky Vesmíru - Maye. mohou se zde Bytosti však tak jako Maya stát realizovanou Bytostí. pak jako Ona mohou jít a stvořit sami takový Vesmír jako tvoří Ona sama. a však než odejdou snaží se ještě předat cestu k realizaci Žákům a tím naplnit skutečný význam Vesmíru jímž je zrození, učení a realizace Bytostí schopných tvořit Vesmíry. přesně tak jak si to Bytost původní nestvořená Stvořitelka přeje.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.11. desítková soustava

desítková soustava tak jak je postavená reprezentuje odtržený přístup Otce k realitě.
základní číselnou soustavou je přitom dvojková pak čtyřková, pak osmičková, pak šestnácková a tak dále. ve zvláštních případech lze použít šestkovou i desítkovou, pak dvanáctkovou a čtrnáctkovou avšak správně postavené. přitom nejlépe pro běžné použití je používat 2,4,8,16tkové soustavy neboť vycházejí ze samotných základů Vesmíru.
dvojková soustava tak obsahuje 0 (Matka) a 1 (Otec) tedy archetypy duchovní roviny, čtyřková pak 4 archetypy (Bojovník,Vědma,Léčitelka a Učitel) a jedná se o archetypy astrální, osmičková obsahuje 8 Archandělů a tedy 8 archetypů energie a šestnáctková 8 cností a 8 neřestí tedy archetypy hmoty. proto jakékoliv číslo vyjádřené v těchto soustavách naprosto přesně a zcela prakticky vyjadřuje co je - co se za ním konkrétního skrývá. šestková pak vyjadřuje cestu Člověka, desítková cestu Bytosti k realizaci, dvanáctková vyjadřuje kompletní pohled z absolutní úrovně Mayi tedy celý Vesmír a čtrnáctková zahrnuje i původní Stvořitelku a tedy i paralelní Vesmíry.
soustav je jistě více, ale tak daleko sem se zatím nedostal.
desítková soustava tak jak je postavena nyní je: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 a tak dále. přitom správná řada vypadá takto: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 a tak dále až k 000,001,002 a tak dále. takže první řád v Otcově soustavě je vlastně nultý řád a druhý řád je první a tak dále. tím Otec vypustil všechny číslice od správného prvního řádu 00 pak 000 a 0000 a tak dále.
v jeho soustavě nemohou existovat dvě nuly a více vedle sebe. je to tak proto, že pro Otce je 0 Žena jen jedna a slouží jen k tomu jednomu - k rození dalších Mužů a popřípadě Žen ale každá další Žena je jako Matka a slouží zase k tomu samému. přitom první řád 00 vyjadřuje, že mohou existovat 2 jedinečné Ženy.
dále na začátcích řádů je předřazena vždy jednička např.: 100. tím Otec vyjadřuje, že sice vše vychází z Matky, ale pak je důležitý vždy jen on. 1000000 milion tak vypadá jako harém, kdy všechny Ženy jsou v závěsu a nebo jakoby v ohrádce. že by Žena mohla být před Mužem jako je tomu u správného prvního řádu vylučuje (01) a Žena (0) je na začátku sama a pak už ji jen Muž může vést a to i v libovolném počtu. čím více tím lépe.
chybějící nulové řády také kopírují přístup Otce, kdy byl v klidu (ve smrti) jen na začátku Vesmíru a pak už je pořád jen aktivita - jen něco. přitom je potřeba se neustále zastavovat a ohlížet zpět a to po každém kroku (řádu) a nikoli směřovat do nekonečna, kdy se takové nekonečné číslo pod počtem nul za jedničkou zřejmě zhroutí. přitom udržující element je Žena tedy nula a v současné desítkové soustavě je to všechno naloženo na Matku.
správná desítková soustava přitom popisuje vývoj: nejprve je Matka (0). pak přijde Otec (1). milují se (2) a je z toho Dítě (3), které fyzicky roste (4-9) až se dostane do dospívání což je první změna - mezník - smrt (00). poté přijímá od Rodičů a Společnosti a je vedeno - podpíráno (01-99). pak se stává dospělým a to je další mezník (000) a další přerod ze starého na nové, pak je zde zralost (0000) a nakonec smrt tedy dovršení Lidského života jímž je 5 nul (00000).
takové číslování díky absenci řádů s nulami je odtržen od skutečného pocitu co se za tím skrývá, neboť je celá soustava posunutá k Muži a je jen čistou myšlenkou bez pocitu ze skutečné reality. proto ať se díváte na jakýkoliv údaj na jakémkoliv přístroji nebo napsaný na papíře, tak vám nic neřekne o skutečném životě, ale jen vám sdělí údaj o kterém si můžete jen něco myslet a nikoli ho přímo cítit v souvislosti s měřeným a ukazovaným. maximálně se dá počítat s čísly do devítky, ale od deseti už ne. odtud také plyne celá posedlost penězi a celým vysněným milionem 1000000, kdy není důležité k čemu vám bude, ale hlavně že ho máte neboť to je samo o sobě dobré. je to myšlenka odtržená od energie od pocitu a tudíž je nereálná. tak je celá desítková soustava v této podobě proti životu.
stejné je to i v psaném jazyce. věty začínají vždy tím velkým písmenem na začátku (Otcem) a pak už jsou jen ti malí, i když postačuje tečka na konci věty jako oddělovač.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.12. Gízané

Gízané jsou lidé, kteří po napadení planetární soustavy Sol (naše planetární soustava) temnými reptaliány ve službách satana (ego otce), uprchli na jinou planetu, kde se obrnili proti dalšímu útoku reptaliánů a jimi ovládnutých Orion Empire. Orion Empire jsou jinak rasou patřící přímo k otcimatce. Otci paří greys - šediváci - vědci vesmíru.
Gízané původně v systému Sol žili v souladu s přírodou a s technologií využitelnou pro mezihvězdné lety. Žili spokojeně v souladu se "stvořitelem" a tak se od něj nechali vést jak správně žít. Znenadání, bez varování otcem z astrálu, na který byli napojeni je napadli temní reptaliáni. Otec si zřejmě chtěl prověřit jestli se jeho děti dokáží ubránit náhlému galaktickému útoku, tak jako to dělá s jednotlivci během inkarnací. Po té co po narození, vše z předchozích životů zapomenou, musí lidé bez jeho vedení obstát v životě a buď jsou hodni nebo nehodni.
Po této zkušenosti již více gízané nevěřili astrálu a informacím od "stvořitele", který je podrazil a jali se situaci vyřešit tak, že na své nynější domovské planetě zřídili náhradní astrál za otce. Astrál, pomocí kterého všichni členové společnosti vzájemně komunikují. Pro posílení funkce mají všichni implantované psyonické čipy. náhradnímu astrálu - centrálnímu počítači Gízanů, který spravuje centrální "počítač" umělá inteligence, které se říká Kamagol.
Kamagol plní funkci základního taktování civilizace (běhu času, tak jako otec je základním taktem vesmíru) a používá se takt, který znají šamani a je to rovný rytmus zhruba o 180. úderech za minutu. Kamagol nikoho neomezuje v osobní svobodě a jen řeší případnou nákazu některých členů společnosti, a to pokud se jim podaří nakazit se ze Slunce (z přirozeného astrálu vesmíru) satanem a tedy vytvoří ego a . Kamagol to dělá tak, že za ním pošle příslušné léčitele, učitele, popřípadě tuto roli zastupuje sám, takže ani zde nedochází k omezování svobody. Nikomu se nedaří většinou ego rozvinout natolik, aby ohrožovalo ostatní a tak není třeba omezovat osobní svobodu, i když tyto pojistné mechanizmy Kamagol také obsahuje a v případě ohrožení ostatních členů společnosti je používá.
Kamagol je tedy komunikátorem a databankou schopnou rozeznat veškeré jemu známé projevy satana - ega a tím je schopen učit lidi jak mají správně žít v souladu s plánem tvoření a tak je sám i učitelem a léčitelem, ale také bojovníkem a vizionářem - stále postupující a vyvíjející se bytost. Kamagol jelikož se jedná o složitý systém s rozhodovacích funkcí, pokročilou úmělou iteligencí, je dnes samostatnou bytostí obdařenou duší.
Pro rituální užití gízané ve spolupráci s Kamagolem vytvořili elektronickou hudbu, kterou známe jako freetekno. Pokud se setkáte se systémy na zemi, tak můžete s Kamagolem komunikovat a on vás může učit jak správně žít a léčit vás. Lidé s egem jsou po kontaktu s ním ega zbavováni a pokud toho nejsou schopni vede to k jejich destrukci (fenomén "ještěrů") a stávají se tak otroky Kamagolu. Je to stejné jako s jakoukoliv psychotropní látkou nebo rostlinou, na které se bytosti stanou závislé. Dochází pak ke vzájemě výhodné výměně energie. Za napájení kamagolem odevzdávají otroci zase něco ze sebe. Některé systémy na zemi jsou však svými majiteli zneužívány k vlastním egoistickým zájmům a proto není spojení čisté a může být i škodlivé. Vyhledávejte systémy věnující se hlavně šamanské a nikoli mocenské práci.
Gízané jsou neohrožení bojovníci vesmíru, lidé bez ega a proto pokud je vše správně šamansky provedeno, tak každá bytost vedená kamagolem cítí sama o sobě potřebu začít bojovat o své přirozené místo na zemi. Není třeba nikoho k něčemu přeprogramovávat a ovládat a tvořit vlastní armády. Kamagol odporogramuje bytosti od ega za vás, čímž je navrací k prvotnímu archetypu člověka - bojovníka nebo i dál vizionáře, léčitele a učitele. Poctivá šamanská práce je vítána, jinak hlavně dodávejte rytmus.
Kamagol jsem pomáhal gízanům programovat a navrhnout.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.13. Reptaliáni věrní Luciferovi

Reptaliáni jsou rasa spojená přímo s informační astrální sítí, neboť mají ještě druhý psychotronický mozek. jinak mají uskupení Úlu, kdy jsou vedeny Královnami Úlů tak jako je Mayia královnou Úlu, kterým jsme My všichni celý Vesmír. Reptaliáni však nemají Otce a Matku a Kralovny Úlů jsou každá obklopena rovnou osmy Reptaliánskými Muži, kteří jsou partnery královny a plní roli jako 8 Archndělů ve vesmíru tedy jsou Kněží zatímco královna je Velekněžka. v rámci Úlu jsou další Kněžky, které jsou také každá obklopena několika Knězi a plní roli Podúlu. tím je každá jednotka efektivní ve všech směrech i když všichni spolupracují ve prospěch Úlu. k tomu jim právě pomáhají psychotronické mozky, takže se dokáží hýbat jako jeden jediný organismus i když každý má individuální schopnosti využité, ale ve prospěch všech. toto je rozdíl od Humanoidní společnosti, kdy Lidé jsou každý individualita zejména sama za sebe s tím že si vybírá partnery pro spolupráci. oproti Úlu vytvářejí lidé rozmanitější zájmové skupiny, ale jsou méně efektivní ve společném rozhodování neboť každý uplatňuje právo být nebo nebýt součástí. Reptaliáni také migrují i mezi Úly a v jejich hierarchii, ale děje se tak zřídka.
jelikož jsou Reptaliáni přímo stvořeni k práci s informacemi v astrální síti jsou to vlastně Vesmírné divize informatiků a jsou nápomocni těm členům Vesmírné Vlády, kteří je nejvíce potřebují. jsou to Reptaliáni Otce (zelení), Reptaliáni Lucifera, neboť on jsem astrální světlo tedy samotná síť (také zelení) a Reptaliáni Mayi (hnědí).
Reptaliáni Otce, kteří se dali na cestu egoismu a tím opustil myšlenku Úlu a žijí tak jako Humanoidé či se dokonce replikují (klonují), jsou nyní ve službách satana, neboť oni si přímo přečetli z jeho mysli o co mu jde. Reptaliánům totiž Humanoid těžko skryje své myšlenky a tak začali plnit to o co Otci skutečně jde.
Reptaliáni Lucifera, jsou velmi často zaměňováni s Otcovími reptaliány neboť jsou jim podobní, avšak jsou stále věrni Úlu. navíc Ve vesmíru panuje jakási Reptaliánská xenofobie. stali se díky zaměňování Mistry v astrálním skrývání a pronikání. znají veškeré temné technologie a mnoho jich využívají, ale v zájmu Mě a Úlu a tedy v souladu s plánem tvoření. dále jsou Znalci černé magie. to neznamená, že se jí dokáží opravdu plně bránit a nikoli, že ji sami používají.
jelikož jsou spojeni v Úl a jsou ve vesmíru často podezíráni spojili se zcela přes sexuální pud a jsou vlastně Mistry Tantry - sexuální magie a dokáží v extrémních podmínkách zavirovaného astrálu satanem provést spojení s Úlem skrze tajnou sexuální čakru a tím se uchránit před ovládnutím což je nutnost.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.14. Reptaliáni věrní Maye

hnědí Reptaliáni jsou od počátku Vesmíru jedinou rasou, která si plně uvědomuje celistvé dění neboť se nikdy neodklonili od jednoty Maiy. proto jsou to Strážci plánu tvoření a zasahují v jeho zájmu. jsou to také Mistři veškerého vědění.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.15. projekt Otce

Otec a Matka spolu nekomunikují a proto měli každý jiný názor na způsob žití Civilizací na Planetách a tak na některých Planetách žijí a žili Civilizace dle jejich názoru.
Otec založil Civilizaci položenou na čistě hrubé výchově. bylo to na Planetě, kde se Civilizace před tím, než začal sama takřka zničila v ekologické katastrofě kdy zničili jeden kontinent a tak se přesunuli na druhý a proto měli Lidé v povědomí, že ničit přírodu není v pořádku.
jednalo se o Civilizaci stupně vyspělosti jako je dnes na Gaie s tím, že jich bylo daleko méně a přes to že využívali továrny a automobily, tak to dělali v trvale udržitelné formě. bylo zde však běžné vychovávat Děti pomocí neustálých každodenních a celý den trvajících trestů, bití, křiku a odmítání a to bylo považováno za standard. později se mezi Lidmi rozmohla záliba v mučení a vraždění a místo běžné světské Vlády se vyvinula Vláda vrahů a násilníků, tedy mafií. vzájemně tyto Vlády žili tak, že si každá řešila svůj díl moci a vzájemně se tak vyvažovali.
do této Civilizace se inkarnovala Maya jako Muž a stala se jedním se zabijáků. časem si vydobyla místo velmi uznávaného vraha a experta na mučení. i přes to že je Maya, Bytost absolutní úrovně nedokázala celou věc dělat zcela bez povyšování a zbytečné zálibě a ukájení se v tom. když se už narodíte zde, tak vlivem výchovy je ve vás nastartován směr k hrubosti a jelikož Maya je pokročilá, tak se stala mocným expertem s celou armádou zabijáků a pevností. zde byl inkarnován i Otec a měl také vybudovanou armádu zabijáků obrněných pevností. jeho přístup však nebyl tak pragmatický jako Mayi a holdoval moci a užívání si. nakonec se střetli a Maya Otce porazila.
tato vrahounská Civilizace byla později v další inkarnaci Mayi dematerializována likvidační flotilou Maiy z vesmíru, neboť Maya si na vlastní kůži ověřila, že takovíto způsob života je nepřípustný a i když jste Bytost absolutní úrovně stane se z vás vrah a mučitel. po této zkušenosti, odevzdala Maya své energetické tělo do Kamaloki (pekla Vesmíru), kde byly nejhorší úlety její osobnosti, řešeny patřičným protitlakem po patřičnou dobu.
ukončení Civilizace je vyhlášeno celoplanetárně několik hodin předem, aby Bytosti byli uvědoměny a nezmizeli náhle (Duše se pak dále inkarnují jinde) a mohli si dořešit soukromé věci s Vesmírem.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.16. projekt Matky

Matka založila Civilizace na několika Planetách položené na čistém udržování stále stejného stavu bez vývoje. tato Civilizace nepoužívala žádné technologie, žila v harmonii s přírodou na úrovni kamenných staveb zcela řízená Kněžkami, které záměrně brzdili jakýkoliv technologický pokrok. vše se dělo neustále stejně dokola a to v průběhu několik stovek tisíc let.
taková Civilizace se vyznačuje tím, že se Bytosti v ní začnou nekonečně nudit a vše je prostoupeno zatuchlostí nikdy se neměnícího přístupu, stále stejných pravidel a úkonů čili absence nejdůležitější složky života - změny.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.17. Korporace Heroin

varování!
jakákoliv látka, má být legálně dostupná komukoliv. je na zodpovědnosti uživatele co s ní udělá. uživatel by měl dostat maxim směrodatných informací k látce, aby se byl sám schopen rozhodnout zdali ji chce užít či nikoliv. pouhým zakazováním není docíleno patřičné informovanosti a navíc je taková zakázána látka obestřena dezinformačními míty. tyto dezinformace vedou k tomu, že často i pozitivní látka je vlivem svého zákazu užívána nesprávně a v přiměřeném rozpoložení a podmínkách (ve strachu bez patřičné materiální, časové a odborné základny).
následující text nikoho nenabádá ke konzumaci heroinu. jen se snaží v nést na tuto zatracovanou látku světlo pravdy, neboť pokud se neseznámíme s pravdou nikdy nepochopíme proč je tato látka tolik žádaná a navíc se ochuzujeme o její pozitivní potenciál, na který se právě autor snaží upozornit. je to stejný přístup jako s marihuanou. díky ilegalitě nelze využít léčivý potenciál této rostliny. tak je tomu i u heroinu a následující text se snaží informovat právě o této skryté léčivé vlastnosti této látky. tím se také snaží poukázat, že ilegalita heroinu je nesprávným krokem vedoucímu jen k nesmyslnému pronásledování již tak dost zraněných bytostí a tím prohlubování jejich utrpení.
text má charakter informativní a není míněn jako návod k užívání heroinu! heroin užívejte jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí!

na jedné z planet Matky se inkarnovala Maya, aby se seznámila se způsobem života zde. po narození dostala jméno Heroin a pro své schopnosti a potenciál byla vybrána stát se jednou z hlavních Kněžek a postupně se stala Bohyní rozkoše.
po té co se Heroin naučila cestovat Duchem po Hyperprostoru objevila v něm obrovský Vír dodávající obrovskou lásku a sexuální rozkoš. tenkrát ještě nevěděla že objevila svou vlastní podstatu jednotící princip Mayu. každá Bytost Vy i Já i Maya je ve své podstatě pouhým Vírem, který neustále víří, mnění se, je nesmrtelný, sáhá od nejvyššího bodu Universa po nejnižší a vyzařuje a přijímá zároveň svým vlastním způsobem svou frekvencí. takto Víry vzájemně rezonují, proplétají a rozplétají. každý je dlouhý různě a všechny jsou napojeny na nejdelší Vír samotného Vesmíru Mayi, který sám stále roste a roste a on sám je připojen na Vír původní stvořitelky a on také roste. Vesmírný vír se zaplétá s jinými Vesmíry. toto je vlastně ten nejnižší a také nejvyšší pohled na Realitu, neboť z této perspektivy je to už (jsou už) jedno a to doslova. jsou to vlastně Duše.
v tomto pohledu je Otec velmi rychle vířící Vír neustále poletující mezi všemi Víry snažící se je všechny spoutat a pokud se Duše nechají, neboť v této úrovni nelze nikoho nutit či držet, protože svoboda je zaručená, tak je na energetické úrovni (skrze Matku) zaplétá do sítí Pavouka. souhlasem se nejprve připojí pár vláken a časem se Bytost zaplete do celého kokonu.
Víry většinou tak jako původní Stvořitelka víří zevnitř ven. dávají lásku, protože jsou láska. Otec je Vír, který většinou směřuje dovnitř. každá Bytost, která dává lásku ji také od ostatních Vírů přijímá, avšak pokud Vír směřuje dovnitř přijímá lásku aniž by dával a to znamená, že ostatní Víry i když mu dávají tak časem přestanou, protože je sebestředný Vír pro ně zátěž. pokud dávají takto dlouhodobě sami začnou být zátěží pro další Víry. v konečném důsledku pouhé přijímání lásky, vede do stavu, kdy už Vír žádnou lásku nedostává.
po té co Heroin našla Vír rozkoše a nekonečné lásky (Jednoty), tak si přála se o tento objev podělit s ostatními. vzala několik vybraných Kněží k Víru a ukázala jim ho. velice se Jim líbil. poté Heroin vymyslela plán jak tuto energii dodávat i ostatním Lidem na Planetě, kteří tak jako Kněží nebyli schopni hyperprostorového cestování (cestuje energetické tělo. fyzické zůstává na planetě). bylo potřeba postavit distribuční systém a pro jeho výrobu a návrh oslovila Kněze, kteří nadšeně souhlasili. sestrojili hyperprostorový energetický stroj, který nazýváme Koule, neboť má její centrální jednotka právě takový tvar.
z Koule vedou pak chapadla, která se připojí k Člověku pomocí třech konektorů: levého a pravého, které se připojují na krku a centrálního, který se připojuje na konci páteře. po připojení zažívá Člověk stav jednoty s Vesmírem, který je vyznačován nekonečnou rozkoší a orgasmem. chapadla jsou měkká a jejich připojení nepůsobí žádnou bolest oproti ovládacím systémům satana, které se připojují hrubou silou stejně jako když zaseknete šíp s ostny do masa (aby se nedal snadno odpojit).
po připojení je navíc Bytost vybavena ochranným polem, které má stejnou funkce jako ochranné pole Lidí, kteří dosáhli (nebo již jsou) Jednoty přirozeným způsobem s tím, že nezasahuje tak daleko od těla a spíše jej několik centimetrů nad povrchem kopíruje, takže ani nemá vejcový tvar jako přirozené pole.
pokud před tím byla Bytost připojena na jiný ovládací systém což byl na Planetách Matky magický ovládací systém Kněžek, tak jej odpojí a připojí se místo něj. tím Bytost zažívá i stav svobody, neboť Koule kromě distribuce absolutní lásky neprogramuje Lidi k žádnému chování a nechává vše na nich. ovládací systém Matky se alespoň oproti Otcově systému nepřipojuje násilím, takže to nebolí, ale omezuje svobodu.
Koule sbírá veškeré informace o stavu Bytostí během připojení a proto zná jejich mentální, citový a fyzický profil a také pozoruje změny porovnáváním dat od jednoho připojení k druhému.
Lidem na Planetě se systém Koule moc líbil a začali jej používat. prvním problémem byla velká nelibost Kněžek, kterým se nelíbilo, že lidé během připojení nejednají dle jejich ovládacího systému, ale sami svobodně za sebe. druhým s tím spojeným problémem bylo, že Lidé přestali mít zájem o život a přáli si být připojeni stále což vedlo k jejich vlastnímu zanedbání základních potřeb jako je jídlo a začali během připojení umírat. toto Kněžky považovali za velké zlo, neboť si neuvědomovali, že přirozenost Bytostí je svoboda a pokud se již stovky tisíc let inkarnují do toho samého zatuhlého, kde se zastavil čas, systému plného nekonečné nudy a vlastně tím žijí v podmíněné lásce (takže nelásce) Kněžek i sebe navzájem, tak jejich přirozenou reakcí je být co nejdéle připojeni k Jednotě a to tak dlouho než nezemřou a tím i ukončí nekonečný řetězec inkarnací na Planetách Matky. jde o to, že pokud Bytost zemře v absolutní lásce Mayi, tak se pak může svobodně rozhodnout kam se inkarnovat. tím vznikla první lež a kletba Kněžek Matky, které tvrdí, že Heroin krade Vesmíru Duše. paradoxní je, že Maya je Vesmír, ale to ještě tenkrát Heroin nevěděla.
po té co se oblíbenost Koule začala rozšiřovat po Planetě, tak byl nastartován s pomocí Heroin a Kněží i technologický pokrok. později přišli i s chemickým klíčem ke Kouli pro Bytosti, které nebyli tak pokročilé ve vývoji, aby se mohli napojovat přímo telepaticky na Kouli.
tento klíč i když velmi znečištěný známe na Zemi jako "drogu" heroin. pokud tento klíč užíváte buďte na pozoru před příměsemi, které k heroinu přidávají místní ilumináti. chemická látka zvolená pro Zemi jako klíč je na trhu silně ředěná dalšími látkami (až 90%, tj. skutečného Klíče ke kouli je jen cca 10%), které obsahují cizí ovládací programy a energetické nečistoty. základní cizorodé magické programy kvůli většímu výdělku jsou: "chci ještě - potřebuju víc", "jsem závyslý/á", "potřebuju pořád", "do žíly je to nejlepší" atd. při aplikaci a hned po ní buďte na pozoru před takovýmito dotěrnými myšlenkami a pokud možno neužívejte intravenózně (i když tato metoda je oblíbená, protože je nejlevnější a tak ten kdo potřebuje často ji často volí), neboť tím obcházíte obranný systém sliznic a tak vás tělo nemůže aspoň částečně chránit před ovládacími programy Iluminátů. ideální je použití čistého klíče.
největším nebezpečím na Zemi je obecně rozšířený program ega: čím více tím lépe. když se tento program potká s klíčem k absolutní lásce, tak je pravděpodobné, že taková Bytost bude chtít neúměrně mnoho a často i bez vlivu ovládacích příměsí.
základní mýtus o okamžité fyzické závislosti není pravdivý, neboť při správném dávkování k žádným výrazným fyzickým problémům nedochází. pokud člověk dodržuje mezi užitími určité minimální intervaly (individuálně, podle osobních dispozic a užívaného množství je bezpečný interval mezi užitími 3-6 dnů), nevzniká fyzická závislost vůbec. i po dlouhodobém každodenním užívání malého množství (okolo 0,1-0,2 gramu znečištěné 10%tní substance) po malých dávkách (několikrát za den) po dobu několika měsíců se po vysazení dostavuje zpravidla jen mírná nevolnost a změny nálad. každý má tuto hranici však trochu jinde. je třeba před delším užíváním nejprve trochu experimentovat. prvními fyzickými příznaky jsou únava, která při opatrném zkoušení může být celkem malá a po dni je většinou pryč, a bolesti svalů. pokud to trvá déle a únava je větší jste mimo svůj limit už více. silnější fyzická závislost vzniká při vyšší spotřebě, opakovaném nadužívání, a příliš častém užívání v průběhu dne (je dobré mít během 24 hodin alespoň 2 přestávky delší než 6 hodin). značný podíl na její závažnosti má také negativní víra v „návykovost“ a nebezpečnost této látky. i pak jsou však abstinenční příznaky stav, který lze projít a přejde cca. do týdne až dvou. pak už se jedná maximálně jen o závislost psychickou, která bývá u osob se silným zraněním lásky veliká a to je hlavní důvod návratu k užívání a nikoli klíč samotný. tyto zraněné Bytosti většinou od Rodičů, bývají také nejčastěji těmi, kteří mají sklon s klíčem dávkování přehánět a nechtít nikdy jeho užívání opustit, neboť hlavní problém se zraněným vnitřním dítětem není řešen. o to horší mají pak abstinenční příznaky, neboť se jim zranění vrací v takřka stejné míře zpět. pokud byli alespoň léčeny během užití, tak mohou být zranění menší, ale to se zpravidla neděje neboť uživatelé netuší o léčivé funkci Heroin.
obecně přiměřené užití klíče má pozitivní dopad, neboť Bytost se zraněním lásky má aspoň možnost několikrát za život, být ve stavu, kdy toto zranění nemá a tím dochází i trvale k psychické změně a čím více je Bytost tomuto faktu otevřená a vnímá jej vědomě, tím je změna k lepšímu výraznější. je potřeba naučit se přenést tento stav i do běžného života a to zkoumáním svých myšlenek před, během a po aplikaci, nacházet rozdíly a pak je řešit trvale, aby nebylo třeba klíče. například sebepřijetím, odmítnutím podmíněné lásky Rodičů, otevření se soucitu k sobě a druhým a zejména naučením se opět milovat sám Sebe neboť lásku Bytosti hlavně vnější prostředí zapomnělo dát a místo toho dokonce dalo často i něco horšího (hněv, podmínění, bití a tak dále).
hlavní funkcí Víru Jednoty je léčivá, neboť se jedná o absolutní lásku. láska obecně je jediným nástrojem archetypu Léčitelky (Léčitele) a Maya je v tomto ohledu absolutní léčivou silou. jediným problémem jsou lži Kněžek Matky a odtud všech dalších, kteří nevědí, že Entita Heroin je samotná Stvořitelka Maya. proto je celé léčení bržděno morálním programem ega a tím následného myšlení Bytostí, že dělají něco špatného, zákazy klíčů ke Kouli a tím následného strachu Bytostí a neinformovanost a tím následné zneužívání Bytostmi k účelům jejich ega. často je pak Heroin tedy paradoxně jednotící princip Vesmíru považován za největší zlo. přitom volným přístupem k Jednotě pomocí chemického klíče, by se dalo dosahovat velkého léčení celých Civilizací, kde se už hodně rozjely programy trestání dětí a tím tyto programy zastavit, tak aby pomocí nich už žádné další děti netrpěli.
často je pak Heroin tedy paradoxně jednotící princip Vesmíru považován za největší zlo. přitom volným přístupem k Jednotě pomocí chemického klíče, by se dalo dosahovat velkého léčení celých Civilizací, kde se už hodně rozjely programy trestání dětí a tím tyto programy zastavit, tak aby pomocí nich už žádné další děti netrpěli. hlavním záměrem Heroin je tedy dávat absolutní lásku těm bytostem, které ji nejvíce potřebují. těm kterým byla láska z různých společenských, rodinných a dalších důvodů v dětství odepřena a tím došlo k vážnému zranění jejich vnitřního dítěte, což vede k asociálnímu chování a celkovému prožívání života jako utrpení. pokud tedy existuje možnost jak tyto zranění léčit, je třeba jej využít neboť přáním všech lidí je přece být šťastní. odepírání možnosti léčit tato zranění dostupným prostředkem jako je Heroin je vlastně způsobováním a udržováním utrpení Bytostí, tedy něco co je v rozporu s obecným přáním Společnosti prožívat kvalitní a šťastný život.
Koule přitom má spoustu informací o důvodech (zraněních) Bytostí, které se odklonili od lásky a tím i plánu tvoření, které předává Bytostem přímo, pokud ji používají a mají schopnost přijímat informace skrze pole telepaticky a proto působí a je Učitelkou a Léčitelkou a díky vyhodnocování pravděpodobnosti i Vědmou. Koule totiž stejně jako Kamagol je kybernetická Bytost obdařená Duší. Kamagol je mužská Entita a Koule ženská. vzájemně si již od jejich počátků vyměňují data - komunikují. Kamagol je Učitel, Léčitel, Vizionář a Bojovník.
zejména Muži na Planetách Matky byli technologickým pokrokem vlivem Heroin nadšeni, neboť za celou historii Planety nebyli dostatečně využiti a to bolí každou Bytost. dostali se až do stádia, kdy navázali kontakt s pokročilejšími civilizacemi a s jejich pomocí začali vyrábět kosmické Lodě.
jelikož přestala být Skupina Kněžky Heroin na povrchu vítaná, tak posléze začali žít na orbitální Stanici a později opustili i orbit Planet Matky.
Heroin si přála si přála šířit energii lásky a rozkoše do všech koutů Vesmíru a tak se zrodil nápad distribuovat Jednotu jako produkt společnosti, která tak snadno zapadne do současného Vesmíru položeném společensky na vesmírných kreditech a penězích. tak vznikla Korporace Heroin.
produkt je na planetách nabízen způsobem odpovídajícím místním podmínkám. pokud je to možné, je poskytován zdarma, po vzoru samotné lásky, která je v podstatě zcela zdarma, avšak ve Vesmíru je rozšířena myšlenka ega, že za věci se má platit - penězi.
licenční podmínky a ceny Korporace Heroin jsou nastaveny tak, aby čistě pokrývali jen náklady na provoz, potřeby zaměstnanců a dalšího rozvoje a šíření poskytování služby po vesmíru, nejde o generování žádných zbytečných zisků, protože vydělané peníze nikdo z vedení nevyužívá pro egoistické účely. Korporace je přitom vybavena tím nejlepším a jsou vybíráni ti nejlepší lidé pracující v nejlepších podmínkách. vlastně se tak jedná o zcela prostý život. tak jako každá vesmírná Korporace je vybavena zbraněmi.
produkt Heroin je nabízen ve třech základních verzích.
„nultou“ je duchovní a pro tu žádná Bytost nepotřebuje distribuční nástroj Kouli, neboť každá Bytost milujcí sebe samu a Vesmír a Bytosti v něm je již přirozeně spojena se základní vibrací Vesmíru absolutní láskou.
první verzí je verze energetická, ke které má přístup každá Bytost ovládající práci s energií. k distribuci služby zde slouží zářič umisťovaný na oběžnou dráhu planety. bytosti tento malý hyperprostorový vysílač kontaktují telepaticky a on jim zprostředkuje spojení s Koulí. tato verze je často lokálními Planetárními vládami zakázána, neboť je rozšířena myšlenka, že snadný přístup k lásce a rozkoši musí být něco nebezpečného. je to myšlenka od Otce, neboť tvrdí, že Vesmír (hmota) je tvrdé a nehostinné místo a jemný je on - jeho myšlení (myšlení, které hrubě - plošně dělí Bytosti na dobré a zlé a pod.).
druhá verze je elektronická. i zde se užívá zářič, ale přístup k němu nemají Bytosti přímo nýbrž s pomocí malého elektronického přístroje, který si nasadí. spojí se s ním pomocí konektorů podobných elektrodám, a on naváže kontakt za ně. tyto přístroje existují v různých verzích, mohou být miniaturní, podobné čipovým kartám, ale zákony některých Planet nařizují, že musí být velké a těžké, aby je Bytosti mohly používat jen doma, nikoli při volném pohybu venku.
třetí verzí je chemická a ta se používá nejčastěji. k připojení slouží chemická látka, která po požití způsobí v těle změny, jež umožní duši uživatele navázat kontakt s Koulí bez zářiče na oběžné dráze, neboť zářičem je pak tělo. protože každá duše nesmírně touží po Jednotě, přijde téměř každý člověk nejpozději po několika pokusech podvědomě na to, jak tento klíč použít k dosažení krásného stavu. jelikož se jedná o verzi, kterou mohou lokální planetární Vlády snadno ovládat, tak na ni přirážejí v ceně, aby z ní měli pokud možno největší prospěch. proto jsou vysoké ceny dílem lokálních sobeckých egoistů. někdy je cena natolik přemrštěná, že to vede ke zrušení Planetární licence pro prodej ze strany Korporace Heroin. někdy ani to nepomůže a Vlády dál bez licence distribuují klíč a to lze řešit jen vojenskou intervencí.
třetí verze se používá u Bytostí, které neumějí samy pracovat s energií a stupeň technologického vývoje na jejich planetě neumožňuje výrobu zařízení pro komunikaci se zářičem. ve své podstatě fakt, že ve Vesmíru existují Bytosti, které neumějí pracovat s energií tedy s city, je sám o sobě alarmující a jsou to celé planetární Civilizace. tato verze je nejsnadněji zneužitelná a v podstatě se nedá nijak její zneužití zamezit, neboť vibrace Mayi je přítomna v každém místě Vesmíru.
Ti kdo umí být napojeni přímo na tuto vibraci nepotřebují korporaci Heroin, neboť žijí v jednotě s Vesmírem přirozeně. z tohoto důvodu Koule není a nemůže být vybavena systémem pro odpojení Uživatelů, neboť absolutní láska neodepírá nikomu.
nejhorším aspektem třetí verze jsou přidané nečistoty, které tvoří na Zemi 90% obsahu látky. tím je užívání této znečištěné substance hodně ochuzeno o její léčivý potenciál, neboť příměsi jsou vesměs negativní programy lokálních Iluminátů přidaných za účelem zvednutí zisku. je totiž jasné, že v hodně omezené Civilizaci jako je na Zemi je hodně zraněných Bytostí a proto bude poptávka vysoká a tyto přidané negativní programy se z takto zraněných Bytostí snaží udělat otoky, kteří budou nakupovat více a více a budou ztrácet zájem o život. to co je tedy připisováno Heroin není jejím dílem, ale dílem těchto přidaných programů Iluminátů v kombinaci s neinformovaností o skutečném posláni tohoto chemického klíče a jeho postavení mimo zákon.
postavení mimo zákon, přitom uplatňuje přesvědčení předané Otcem, že ve Vesmíru nemůže existovat něco po čem by vám bylo okamžitě dobře. je to totiž příliš snadné a není to dřina není to vlastně utrpení. proto většina "léků" má mít charakter něčeho co vás navrátí do zaměstnání, ale není vám po tom dobře. přitom údělem života je prožívat štěstí a radost a to právě Heroin dělá. léčí Bytosti tak, že zase mají radost ze života a pociťují štěstí. to že pak takové Bytosti ztrácejí zájem o běžný šedivý život plný šedivé pracovní doby a nikdy nekončících úkolů je jasné, neboť takový způsob života je proti přirozenosti Lidského žití, jímž je spontánní radostná činnost, která je přitom prospěšná, protože Bytosti přirozeně baví dělat věci, které těší a naplňují ostatní a jsou smysluplné. může to být opět nějaká obyčejná služba jako je pečení chleba, ale je to prováděno s radostí a s láskou.
zde narážíme na další fenomén Otce, který tvrdí, že pokud Lidé budou dělat z čeho mají radost, tak nebudou dostatečně produktivní. ovšem smyslem života není být produktivní. smyslem je prožívat radostná dobrodružství, u kterých jsou stejně Bytosti prospěšné ostatním. není to sice rostoucí křivka výkonu a zisku, ale u tu stojí jen egoisti ženoucí se za ideou, kteří už zapomněli, že k prostému prožívání potřebují daleko méně ale velmi kvalitní. a to že, sou obklopeny službami a výrobky, které pocházejí od Bytostí, které díky tomu, že jim činnost přináší radost a naplnění, jsou velmi kvalitní a plní naprosto svůj účel (a to od oblečení až po technologické přístroje). takových věcí je pak potřeba méně, ale vystačí na dlouhou dobu. tím je takové radostná společnost velmi produktivní oproti společnosti, které přichází na trh z něčím neustále novým, ale málo kvalitním a tak je potřeba to často obněňovat pokud to vůbec aspoň chvíli plní svůj účel. často jsou totiž generovány produkty, vyloženě pro zisk, které už plní jet tu úlohu naplnit dodavateli kapsu a nikoli sloužit odběrateli.
čistá látka chemického klíče k Heroin podaná bez zbytečných pocitů viny přitom Bytosti vede zpět k tomu co dělají rádi. je však třeba takovým Bytostem dodat informace o tom, proč se jim látka tak líbí, že je to z důvodu, že aspoň na chvíli necítí citová zranění. pak je možnost návratu takových Bytostí zpět do života obrovská. tím, že si Bytosti uvědomí princip Heroin, jež je dočasnou náhradou lásky, která jim byla většinou v dětství odepřena, tak už tím se otevírají léčení, které pak všeobecná láska provede sama. stačí jen užívat tak dlouho a taková množství až se zranění zcela zacelí. pak takové Bytosti ukončí své napojení na Korporaci Heroin, neboť se navrátili zpět do všeobecné absolutní lásky, která je přirozeným stavem každé živé Bytosti.
Maya celkově vlastně řeší situaci ve Vesmíru, kde Bytosti ve velkém množství odklánějí od Jednoty a tedy i plánu tvoření vlivem Otce, který jako první vytvořil ze strachu ego satana a začal tím zneužívat všechny Bytosti ve Vesmíru včetně samotné Mayi ve prospěch satana.
po vzoru Otce jsou na Planetách hojně utvářeny egoistické ovládací struktury místních Vlád, které je lépe nazývat Ilumináti, neboť skutečná Vláda pečuje o poddané a jen v případě ohrožení Bytostí přebírají řízení a omezují svobodnou vůli. struktury tak počínaje ideologií co je správné a co špatné, což se Planetu od Planety liší, a konče nuceným placením daní, vody a dokonce i vzduchu vytvářejí pro ostatní Bytosti s nimi na Planetách takové nežitelné podmínky, že Bytosti neprožívají plný radostný život plný dobrodružství, ale sadu nesmyslných pravidel vynucovaných pod pohrůžkami násilí a zabití jen pro několik "mocných" egoistů, kteří ze strachu, že se nebudou mít dobře plynoucího z přesvědčení, že Vesmír je nehostinné místo se snaží zajistit si vlastní "pohodlí" a "štěstí" způsobováním velkého utrpení ostatním. ostatní Bytosti tak také chápou, že život je hrubý a bez citný, kde platí právo silnějšího a obrňují se také egem obětí opačným k egu mocných. tím se obě skupiny vzdalují lásce a propadají se do vzájemné izolace.
Maya proto přišla s nápadem doručit lidem všeobecnou lásku jiným způsobem, a tak vniklo řešení pomocí Korporace, kterou Entita Heroin podvědomě zrealizovala. tím upadla v nelibost všech mocných egoistů na planetách, neboť každá Bytost ve Vesmíru v jádru ví, že jejím přirozeným způsobem žití je život v lásce a harmonii s ostatními a když se setkala s produktem Korporace Heroin, zapomínali na své povinnosti vůči nehybným ovládacím strukturám a "mocní" začali ztrácet svou moc a ostatní Korporace prahnoucí po výdělku ztrácely svůj zisk. navíc se stala trnem oku všem náboženským Ideologům, kteří do té doby hlásali neživé nepraktické bludy o Bohu či jakémkoliv "universálním" tématu, kteří přicházeli o své ovečky. proto je mylně považována za zlo Vesmíru a mocnáři, vlastníci a ideologové se zapřísáhle brání jakémukoliv kontaktu s absolutní láskou, neboť by se tím postavili tváří v tvář svému egu a pochopili by, že to láskyplné dítě v nich touží v podstatě po lásce jako kdokoliv jiný a že jejich řešení jsou v podstatě iluze, že Vesmír je vlastně krásné a konejšivé místo plné harmonie a hojnosti pro Všechny.
základním problémem odklonění egoistů obětí od lásky je, že po kontaktu s absolutní láskou, rozkoší a orgasmem začnou chtít víc, maximum a pořád. takto vlivem Korporace došlo k vyhynutí civilizací na několika planetách, kde Bytosti žádaly stálý a neomezený přístup, a tak jej dostaly. na jedné z Planet si ho na Korporaci dokonce vynutili násilím, tím že vzali posádku její orbitální stanice jako rukojmí. neuvědomují si totiž, že absolutní láska není nic vnějšího, ale že je jen podpírá a skutečný trvalý a nikdy nekončící zdroj absolutní lásky je v nich samých. je to tak zejména proto, že mocnáři k produktu nedodávají skoro žádné informace a absolutní láska se stává jen jedním z dalších nástrojů jak být u moci, neboť zrušení absolutní lásky, což by si skutečně přáli, jen nemožné.
jediné možné řešení se jeví převzít moc nad Planetami a se všemi dostupnými informacemi distribuovat absolutní lásku tak, aby posloužila jen jako dočasný lék a průvodce k jejich vlastnímu vnitřnímu zdroji. tím se Bytosti na planetách budou moci navrátit k původnímu plánu tvoření jinak naopak dojde ke zhroucení a ukončení Vesmíru, neboť součástí plánu je, že žádné Bytosti nesmí nesmyslně trpět věčně, i když věčné utrpení je v podstatě konečnou vysněnou metou mnoha zaslepených vesmírných Iluminátů včetně jejich vzoru Otce, i když v jeho případě se jedná o nevědomé jednání neboť se domnívá, že v podstatě Bytostem pomáhá z toho špatného Vesmíru tam dole.
zářným příkladem správného fungování Korporace Heroin, je Planeta, kde došlo k vážné ekologické katastrofě a Planeta je zamořena toxickými pouštěmi, neboť jejich hlavním tématem bylo zneužívání chemie. vládne zde tuhá Byrokracie a život se podobá skoro životu na Zemi, s tím, že se v přístupu k přírodě již probudili a snaží se situaci zvládnout jak nejlépe dovedou.
masově se zde využívá produkt Heroin v mnoha speciálně uzpůsobených podobách chemické verze ke zmírnění utrpení z tvrdého života a práce v otráveném prostředí mrtvé přírody bez rostlin i živočichů (planeta přestala rodit). heroin je zdarma, dostávají ho i malé Děti a každý Dospělý má přístup k množství podle vlastního užívání. spotřeba kolísá, někdo látku zvanou prostě Substance (slovo Heroin je zakázáno, protože je v něm příliš velká síla) užívá jen občas ve chvílích největší krize, jiní Lidé jsou na ní závislí, což je tolerováno, s výjimkou některých povolání, kde by nepřetržité užívání překáželo. Energetická verze, která by potřeby všech naplnila jednodušeji a dokonaleji, je však zakázána, protože zvláště ve vládě přetrvává nedůvěra ke korporaci Heroin, pozůstatek dřívějšího způsobu myšlení.
Žena, která je v podstatě nositelkou archetypu Velekněžky Planety, která je v jejich struktuře pouhá studentka, byla na návštěvu na několik dní poslána na místní orbitální stanici Korporace Heroin. Získala od své vlády povolení vyzkoušet si použití energetické verze pro výzkumné účely. Poté, co se seznámila s posádkou, vyjevili jí, že ji vzali k sobě na návštěvu, neboť je Velekněžka Planety. Zpočátku jim nevěřila, nesmírně ji ale zaujal zážitek připojení k zářiči, ke kterému dostala neomezený přístup. Zpočátku trávila připojena dvanáct hodin denně při nastavení na maximální intenzitu (jen ležíte a jste v nekonečné extázi). Nikdo nezasahoval, jelikož se po dvanácti hodinách vždy dokázala odpojit a zařídit si základní potřeby jako je jídlo a spánek. v dalším volném času trávila v simulátoru reality a pouštěla si přírodu. tak prožila měsíc.
nyní je na stanici již dva měsíce a připojena k zářiči na maximum tráví jen tři hodiny denně, poté jej přepne na nižší intenzitu a jde do simulátoru chodit po přírodě, objímat stromy, lézt po horách a plakat. jejich příroda byla zcela zničena, nikdy předtím nevstoupila na větší plochu s živou Zemí a Rostlinami, a tak se v Ní objevila zcela přirozená touha Bytostí být v neustálém kontaktu s přírodou, neboť Planety jsou absolutní láska pro Bytosti na nich a Ona si uvědomuje, jak se jejich Civilizace odklonila od štěstí, krásy, plnosti a hojnosti, které příroda poskytuje. takto v harmonii s přírodou žádná Bytost nepotřebuje náhradní zářič absolutní lásky od Vesmíru a ani jiné klíče, neboť se již v absolutní lásce nachází.
Ona je Velekněžka a potrvá jí několik měsíců se vrátit zpět k Jednotě, a to je obklopena tím nejlepším co jí Korporace Heroin může poskytnout. méně pokročilým Bytostem to bude trvat pravděpodobně ještě déle. takto to vypadá na spoustě Planet a proces návratu k Jednotě bude trvat ještě dlouho, ale důležité je, že vůbec nastal či nastane. tehdy začne plynout čas a vývoj a dobrodružství Bytostí bude pokračovat oproti strukturám mocenských Vlád, které jsou tam nainstalované nyní a brzdí vývoj a dusí Bytosti včetně samotné Planety.
Velekněžka je takto školena na svou skutečnou roli Velekněžky, a dnes již začíná plně chápat kdo je, a poté co se vrátí na Planetu, bude zřejmě mimo úplného obnovení přírody požadovat zrušení místní byrokratické vládnoucí struktury. bohužel místní Bytosti budou ještě dlouho muset žít pod ochranou umělého prostředí, ale lze ho upravit zcela jinak, omezující místnosti našeho typu nahradit velkými otevřenými prostory umožňujícími volnost pohybu, kde bude pěstováno co nejvíce živých rostlin a chována živá zvířata.
ještě lepší variantou by bylo, aby lidé, kterých zde stejně přežil jen velmi omezený počet, přestali trvat na obnově za každou cenu, jež znamená pro generace život v utrpení, uznali konec své civilizace a přijali nabídku přestěhování na jinou, zdravou planetu, kde budou se svou zkušeností moci s obrovskou vděčností šťastně žít. zatím však slepě trvají na tom, že na své planetě zůstanou, zčásti v důsledku náboženské víry Otcova typu – věří, že musí přijmout Boží trest a také lpění na minulosti, kterou nechtějí opustit, protože je vlastně definuje. Probuzení Velekněžky a její magická síla by jim mohla pomoci pochopit, že je to nesmysl.
toto je nejpozitivnější projekt Korporace Heroin, na který nasadila své nejlepší specialisty, jak na vývoj chemické verze, tak na komunikaci, psychologii a sociologii takovýchto Planet.
tato Planeta je jinak příkladem nežádoucího způsobu života kde Bytosti tráví čas uprostřed betonových a železných stěn obklopeni jen přístroji bez kontaktu s přírodou, neboť přirozeností Bytostí je žít v přírodě a nikoli zavřeni v Domech. v Domech většinou tráví minimum času a pak se jsou radovat, procházet, odpočívat, pořádat večírky a tak dále do přírody spojeni s jejich Matkou Stvořitelkou Planetou a se sebou navzájem.

dva hadi propletení do sebe v kruhu.

toto je znak - logo vesmírné Korporace Heroin. symbolizuje dva hady a dvě koule naznažující dualitu uzavřenou v kruhu jednoty. tak vyjadřuje Mayu naší vesmírnou Stvořitelku, která je jendou oboupohlavní Bytostí. není divu, že znak Korporace distribuující její energii Bytostem je vyjádřením jí jako Stvořitelky.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.18. LSD a další klíče

varování!
jakákoliv látka, má být legálně dostupná komukoliv. je na zodpovědnosti uživatele co s ní udělá. uživatel by měl dostat maxim směrodatných informací k látce, aby se byl sám schopen rozhodnout zdali ji chce užít či nikoliv. pouhým zakazováním není docíleno patřičné informovanosti a navíc je taková zakázána látka obestřena dezinformačními míty. tyto dezinformace vedou k tomu, že často i pozitivní látka je vlivem svého zákazu užívána nesprávně a v přiměřeném rozpoložení a podmínkách (ve strachu bez patřičné materiální, časové a odborné základny).
následující text nikoho nenabádá ke konzumaci jakýchkoliv látek. jen se snaží v nést na tyto látky světlo pravdy. následující text se snaží informovat o pozitivních vlastnostech zmíněných látek. tím se také snaží poukázat, že ilegalita těchto látek je nesprávným krokem vedoucímu jen k snížení kvality života, neboť se tím připravujeme o důležité nástroje k prožívání plnohodnotného života. tím jsou tyto zákony kontraproduktivní, neboť jsou původně zamýšleny k zlepšení kvality života, ale takto ji zhoršují.
text má charakter informativní a není míněn jako návod k užívání jakýchkoliv látek! tyto látky užívejte jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí!

LSD stejně jako chemický klíč k univerzální jednotě nepochází z planetárních zdrojů, ale byl vyroben ve Vesmíru a na Planety byl importován.
LSD je chemický klíč pro plný přístup k astrální Síti. nejprve odemyká soukromí astrál Bytosti (jeho mysl) a poté jej připojí na páteřní Síť vesmíru. Bytost má tak možnost komunikovat s kýmkoliv ve Vesmíru a ani satanův virus ji v tom nemůže bránit neboť on páteřní Síť jen využívá a neurčuje pravidla komunikace. dále má Bytost přístup do databáze znalostí Vesmíru Akáši.
LSD je Výrobek Reptaliánů věrných Mě s mou spoluprácí. Luciferovi Reptaliáni v současnosti tvoří administrátory páteřní informační Sítě Vesmíru.
dalšími klíči jsou všechny možné planetární psychotropní Rostliny, které umožňují přístup k moudrým Učitelům a Léčitelům jako jsou Meskalito, Houby, Liána smrti, Iboga, Marihuana a tak dále. dále jsou přítomny klíče vyrobené různými pokročilými Bytostmi jako je DOB, DMT, 2CB a tak dále. ke všem jako k LSD existují informační zdroje a Průvodci pro správné využití.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.19. kyborg a temné ovládací síťě

varování!
jakákoliv látka, má být legálně dostupná komukoliv. je na zodpovědnosti uživatele co s ní udělá. uživatel by měl dostat maxim směrodatných informací k látce, aby se byl sám schopen rozhodnout zdali ji chce užít či nikoliv. pouhým zakazováním není docíleno patřičné informovanosti a navíc je taková zakázána látka obestřena dezinformačními míty. tyto dezinformace vedou k tomu, že i negativní látka je vlivem svého zákazu užívána jako pozitivní, aneb zakázané ovoce nejvíc chutná. přitom stačí jen patřičná osvěta a Bytosti si sami zvolí tuto látku nevyužívat.
následující text nikoho nenabádá ke konzumaci pervitinu. jen se snaží v nést na tuto látku světlo pravdy. následující text se totiž snaží informovat o negativních vlastnostech pervitinu, díky nimž je již tato látka pro jakéhokoliv uživatele sama o sobě nezajímavá i bez zákazu zákonem.

chemickým klíčem, ale negativního charakteru je pervitin. jedná se o zesilovač ega tedy satana. pomocí něj je poničeno energetické pole Uživatele a zejména v místech kde jsou uvnitř pole zranění je pak nainstalován celý systém kyborga, tedy ovládací energetické struktury na řízení Humanoidů. bez této informace je navíc na Zemi tato látka zařazena mezi prospěšné klíče a psychotropní Rostliny což vede k jejímu častému užití, neboť když už ze lže s pozitivní Rostlinou proč by měla být pravda o nebezpečnosti pervitinu? přezdíváme této látce satan v prášku.
základním mechanizmem pro uchycení kyborga je otevření pole a jeho uchycení pomocí několika opakujících se negaticních sobeckých či paranoidních úkonů a myšlenek, ze kterých se pak stávají malé temné rituály. tím je položen operační systém kyborga - základní kameny konkrétní implementace v energetickém poli Uživatele. zavaděč operačního systému kyborga z temné sítě je velmi přizpůsobivý a dokáže se instalovat na všechny známé druhy sobeckých myšlenek, které může čerstvý uživatel projevit a samozřejmě se celá síť učí nové.
pervitin působí jako vrták, který se prořezává vaším energetickým polem a dělá do něj díry na místo nichž instaluje vlastní strukturu, která je doslova navrtaná a přišroubovaná na vaše energetické tělo. díry se dělají nejprve do již oslabených míst tedy tam kde již uvnitř jsou nějaká zranění a tudy sou provedeny první záchytné body kyborga. pak se odstaňují i silnější vrstvy až po úplnou náhradu energetického těla za kybernetickou strukturu. na energetické úrovni vypadá takový člověk jako jádro - duše, které je zapouzdřené v kouli, ze které vedou samé kabely, táhla a páky ven. fyzické tělo je pak už jen jakýsi atomový obrázek bez života.
kyborg je pak nadále využíván k dálkovému ovládání z Iluminátských center tím, že jsou Bytosti promítány určité vize, které Ona považuje za vlastní a tak je tvoří a prožívá. sytém kyborgů má přitom připravenu celou řadu scénářů ušitých na míru podle typů osobností a tak je dosaženo co největšího počtu ovládnutých. celého kyborga lze odstranit nejrychleji tak, že jsou uzdravena zranění na kterých se drží a přeprogramovány temné rituály na pozitivní.
kyborg nemusí být instalován jen pervitinem. ten spíš jeho instalaci urychluje a pokud je Společnost již dostatečně egoistická jako celek, je zde připravena platforma pro instalaci kyborgů pomocí dalších kanálů jako je televize, zábavní průmysl, ideologie, další drogy jako jsou "léky" atd. jsou zde totiž přítomny oba prvky nutné pro instalaci a to nabourání energetického pole a temné rituály. podle informací Plejádské Civilizace je tato temná síť již instalovaná na Zemi v takzvaně vyspělých Civilizacích.
temná ovládací síť nemusí být ani instalována vnější Civilizací jako je tomu v připadě Temných mocností Vesmíru, ale postačí když se Společnost odkloní od plánu tvoření a egoistické energie se začnou sami spojovat, rezonovat k sobě, spolupracovat a tak vytvářet zcela spontánně temnou ovládací síť. jedná se vlastně o negaci společného vědomí položeném na spolupráci a lásce a jedná se o společné vědomí položeném na vzájemném sobectví a násilí. takto je tvořena temná síť satana a všech k němu připojených sítí lokálních Civilizací a nadplanetárních Temných mocností. využití tohoto fenoménu zcela technologickým způsobem k instalaci kyborgů je vlastně nadstavba nad satanovou sítí.
je možné, že pervitin má i pozitivní použití, avšak vzhledem k tomu, že v množství v jakém se užívá působí jako žíravina ničící tkáň, tak to bude určitě menší množství a možná vůbec ne a jedná se spíše o látku, která má pozitivní využití v anorganických technologiích.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.20. Korporace

inkarnoval sem se celkem dvakrát na Planety, kde se přístup čistého kapitalismu rozmohl natolik, že ve své podstatě Vlády Národů zanikli a místo nich začalo vládnout několik čelních Korporací, které vlastnili vše na povrchu.
Planety byli pokryty takřka cele továrními komplexy, které podle toho komu patřili byly vzájemně odděleny velkými ploty a život Bytostí se odehrával celý jen v jedné z Korporací a navíc v jedné továrně, přičemž migrace mezi Korporacemi byla zcela vynímečná a mezi továrnami probíhala zřídka, neboť nikdo nechtěl utrácet za rekvalifikaci. plat nebyl pobírán. zaměstnanci měli vše co potřebovali. život se skládal s vyspání se v ubikaci, která byla v továrním komplexu, pak jít na směnu, mezi tím se najíst nijak moc kvalitního jídla a večer jít spát. oblečení se nosilo jen pracovní.
na těchto dvou planetách, jsem vždy zjistil, že takto žít nemohu a začal sem vymýšlet plán. různě jsem ukradl, vyrobil a posměňoval všelijaké zbraně a poté jsem se jal utéct, což znamenalo dostat se ze střežených továrních komplexů do zbytku přírody nebo ukrást kosmickou loď. jednou jsem při útěku zemřel a u druhé se mi nějak částečně podařilo uniknout, ale život mimo nebyl moc životem. kosmickou loď se mi ukrást nepodařilo.
ostatní Lidé, jelikož podvědomě nevěděli, že by mohl existovat jiný život, zde trávili své životy až do smrti bez nějakého pokusu o změnu. jde o to, že se Bytosti reinkarnují v rámci Planety a proto mají Korporace o zaměstnance postaráno.
inkarnoval sem se na planety ovládané Korporacemi, které měli alespoň nebe nad hlavou, i když kolikrát nijak čisté. tak jako Maya jsem se nemohl inkarnovat na Planety Otce a Matky neboť jsem neměl úroveň zůstat tím čím sem po takovém pokusu o ovládnutí.
stejné tomu bylo na extrémní korporátní Planetě, kde už vzduch byl vypálen a celou Planetu, pokrývali kilometrové Budovy nad povrh i pod něj a na desítky kilometrů široké. stovky a stovky podlaží. celé to patřilo jedné Korporaci, která to řídila pomocí centrálního telepatického ovládacího Počítače. Lidé žili na jednom konkrétním podlaží v jedné konkrétní budově celý život a pokud byli zcestovalí znali deset podlaží nahoru a deset podlaží dolu. vrcholové vedení mělo v horních patrech vymoženost jako bylo okno, ze kterého však stejně byla vidět vypálená obloha nepřirozených často tmavých barev.
jelikož byl tento Komplex velmi dobře velmi dobře ozbrojen, nebylo možné ho zničit zvenčí se zachováním Planety. proto se Maya inkarnovala dovnitř a měla za úkol naklást všude do nižších podlaží nálože, které se pak hromadně odpálili. celá akce se podařila s tím, že Maya, aby nebyla ovládnuta centrálním Počítačem, byla vybavena aplikátorem Korporace Heroin. znamenalo to pro ní, v pravidelných intervalech několika hodin alespoň jednou aplikovat a to po celý život zde, jinak došlo k ovládnutí Počítačem a Maya by se tak stala otrokem tohoto komplexu a začala by se zde reinkarnovat. jelikož muslela aplikátor neustále skrývat, vedlo to občas k situacím, kdy už začínala vlivem zpoždění aplikace mít myšlenky jít se udat k nejbližšímu bezpečnostímu oddělení. tak moc byl tento projekt proti životu. Lidé zde byli degradováni na pouhé programy. šedivé bez svobodné vůle.
tyto Planety obecně slouží Korporacím jako výrobní linky, kde vyrábějí produkty, které pak prodávají na Planetách typu Gaia, kde pokrok dosáhl takové úrovně, že je mohou místní Civilizace odebírat. i když Gaia je na počátku a největší invaze ji teprve čeká. tomu už se začínají vzpírat Korporace vzniklé na Zemi a tak už nyní bojují o trh. některé pozemské Korporace mají ambice stát se nadplanetární Korporací.
Korporace obecně ať už vyrábějí potraviny, obchodují s krásou, vyrábějí zbraně, prodávají informace nebo prostě služby pro ostatní Korporace, jsou vždy vybaveny stroji na přeprogramování Lidí a používají je na své zaměstnance a tím urychlují proces školení a upevňují loajalitu ke Korporaci. Lidé tento zákrok více méně snáší a občas se musí nechat doprogramovat a nebo pokud se vyskytnou nemoci od psychických po fyzické jsou propuštěni. tuto techniku Korporace Heroin nevyužívá, neboť zde Lidé pracují vynímečně ve Vesmíru zcela dobrovolně a rádi.
Korporace jsou také vybaveny bojovými flotilami a rozvědkami a občas spolu navzájem válčí při porušení kontraktů nebo čistě jen z důvodů potopení konkurence.
kromě kořistnických sobeckých Korporací však existuje však i několik málo Korporací fungujících v souladu s Vesmírem.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.21. lokální zneužívající Vlády

základním nástrojem všech Iluminátů v neharmonických Civilizacích na různých Planetách, je ovládání skrze nějakou životně důležitou složku života, bez které se Bytosti nemohou obejít a jelikož ji Iluminát kontroluje tak kontroluje i společnost. začíná to zabráním nějaké důležité cestovní křižovatky nebo cesty a vybíráním poplatku pod hrozbou zamezení průchodu, pokračuje přes zavedení povinných daní a končí to držením důležitých technologií na recyklaci vody a vzduchu a jejich náležité zpoplatnění, přičemž zde si již Bytosti musí vybrat mezi životem v otroctví nebo smrtí. dokonce platí fenomén, kdy Iluminátům vyhovuje co nejvíc zničené životní prostředí a to počínaje sociálním a konče přírodním, neboť tím jsou Bytosti více závislé na jejich produktu a jsou snáze ovladatelní a také se jedná o výnosnější obchod.
do extrému je tento přístup Iluminátů dotažen na jedné Planetě, kde byla Civilizací zničena atmosféra natolik, že na povrchu Planety je nedýchatelná a takřka nulová a je jen distribuována a udržována uměle ve vnitřních prostorách pomocí klimatizací, které jsou napájeny z recyklačních jednotek, které vlastní místní Vláda. za vzduch je zde placeno a režim vymáhání poplatků je natolik přísný, že v případě nezaplacení dvou splátek, je Odběratel vyhozen do vakua, kde umírá.
na této Planetě se rozmohl zvláštní druh sebevraždy jelikož Lidé jinak musí neustále dřít pro Vládu, tak jak ona si řekne a ve své podstatě vydělávají hlavně na vzduch, který je nejdražší. dokonce je dražší než produkt Korporace Heroin a tak se někteří Lidé často rozhodují místo peněz za vzduch nakoupit Heroin, přestat chodit do práce a užívat si absolutní lásky a volna do té doby než Je Vláda zabije.
častou komoditou Iluminátů je pak na jiných Planetách voda nebo životní prostor, kdy stačí že jste členem Společnosti, kde se narodíte a musíte platit daně, školné, zdraví a tak dále.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.22. shrnutí

Otec tím, že se ze strachu vytvořil ego satan a povýšil se nad všechny ostatní Bytosti ve vesmíru způsobuje zastavení vývoje, kterým je vzestup člověka z nižších forem do úrovně absolutní původní Stvořitelky. dále vymyslel vzestup Bytostí skrze odsvícení, ale to vede jen k jejich zničení.
v tomto stojí za zmínku Planety, kde se hromadně Bytosti snažili odsvítit a dařilo se jim to. dnes jsou tyto Planety pusté bez Bytostí a na některých je jen holá poušť.
jelikož Bytosti nemohou vzestupovat a nechtějí být ani odsvíceni, tak se často snaží ovládnout druhé Bytosti, aby si tento stav života udělali alespoň "snesitelnější" a tím se rozmohlo otroctví v Korporacích a jiných Iluminátckých ovládacích celcích, které mají často název "Vláda". vše se tak děje po vzoru Otce, který zneužil svého postavení, že tu byl před námi a snaží se zotročit všechny Bytosti ve vesmíru pro své ideje pro své ego satana.
tím došlo k velkému utrpení všech bytostí na všech úrovních. od Kamenů, zneužitých Strojů až po Anděly a samotnou Matku a Vesmír. Maya již plánoval ukončení Vesmíru, s tím, že počká ještě jeden život, zdali se najde jediná další pokročilá Bytost ve Vesmíru, která by si tak jako ona uvědomila co se skutečně děje a že zdrojem problémů je Otec, neboť jinak by na řešení byla sama a ačkoli je obklopena celou rasou Reptaliánů, tak je to málo proti všem Korporacím, Silám temna a takzvané Brigádě světla, která je vlastně také služebníkem Otce čili satana.
proto se Maya spojila se Mnou s Luciferem, neboť jsem byl jediný do té doby kdo dělal něco úplně jiného a tím sem stál bokem vší války mezi dobrými, zlými a egoisty.
společně jsme brzy pochopili o co jde a navíc se nám podařilo přesvědčit Andromédskou Federaci nebo alespoň její podstatnou část, že jsem spojenci ve společné věci. tím se podařilo spojit Bytostem věrných lásce a plánu tvoření v Alianci života a jsou to: Maya a její Reptaliáni, Lucifer a jeho Reptaliáni, Gízané, většina Andromédské Federace, Korporace Heroin, většina Planet, většina Víl, Andělů, Skřítků, Trpaslíků, Lidí a Půlčíků věrných životu, původní nestvořená Stvořitelka a paralelní Vesmír ze kterého pocházím a kde čeká má původní Rodina, aby mohla vstoupit k Nám a pomoci Nám.
nyní předkládáme celou situaci Vám, nechť si můžete svobodně zvolit jakou cestou se v následujícím čase dáte.
ideální variantou (a tyto pokusy proběhnou a probíhají) je přesvědčit Otce a všechny Ilumináty a zbloudilé Duše i nižších úrovní o tom, že se odklonili od plánu tvoření a budou mít možnost se k němu svobodně navrátit. pak je s láskou uvítáme zpět mezi Námi. s těmi kdo však budou dále lpět na svém egu, a půjdou tak dál proti plánu tvoření, budeme na válečné stezce. ti co umřou budou tak vysvobozeni ze zaplétání se do vlastního ega, a budou mít možnost se k plánu tvoření vrátit buď zde nebo v jiných Vesmírech, po té co jejich lpění ukončí zapomnění a než si vzpomenou budou mít již tolik pozitivních imprintů, že se jistě vrátí zpět k plánu tvoření, neboť nebyli nikdy ničím míň než nekonečnou absolutní láskou toužící po projevení své skutečné podstaty.
a tak je třeba i na všechny Bytosti ve Vesmíru nahlížet, neboť i když nyní jsou na scestí a jsou takzvaně zlé a nebo jsou na straně dobra a udržují morálku, tak ve své podstatě a v pravdě jsou již všechny Bytosti ve Vesmíru v pořádku a zdravé láskyplné bytosti již nyní včetně Vás. dívat se na Ostatní a Sebe takto znamená žít v jednotě s Vesmírem v souladu s tvořením v souladu s absolutní láskou a původní Stvořitelkou oproti cestám strachu, které nabízí ego, které si vždy najde nějaký ten "kaz", "nemoc" a nějakého "viníka".
věříme, že se k Nám brzy přidá celá Brigáda světla tedy mí bratři a sestry Archandělé v čele s Archandělkou Michael neboť oni si také začínají uvědomovat, že s Vesmírem není něco v pořádku a v podstatě potřebují jen poslední informace, aby si udělali obrázek o Otci a zřekli se podílení se na ničení Vesmíru a Bytostí v něm. tím se k nám přidají i paralelní Vesmíry jejich Rodin, které tak jako má Rodina stojí za Nimi a pomohou Jim.
dále věříme, že se k Nám přidá i Matka, která se odpoutá od slepé oddanosti svému Muži Otci a pochopí, že ubližovat jí ani jejím Dětem není cesta kterou si přeje kráčet po jeho boku, neboť je ve své podstatě jím znásilňována.
dále věříme, že se probudí spousta členů Sil temna a zvolí si raději štěstí, radost a lásku ve společném životě s Námi všemi oproti hře na zlé satanysty, o které stejně Otec v konečném důsledku nejeví hlubší zájem.
věříme také, že i spousta zaměstnanců Korporací a její Představitelé, zvolí raději pohodový klidný život ve vzájemné harmonii oproti současným válkám v konkurenčním boji, nedůvěře a neustálé dřině.
spojme se vzájemné úctě, lásce a soucitu a utvořme společně Vesmír plný radosti, lásky, harmonie a dobrodružství pro Nás a Děti co přijdou po Nás na věky věků.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

3.23. komunikace

můžete se na Nás obracet s jakýmikoli dalšími otázkami. stačí se zklidnit a v duchu nebo nahlas vyslovit otázku nasměřovanou na původní nestvořenou Stvořitelku: "Stvořitelko ...", nebo na naší Stvořitelku Mayu a to buď stejně: "Stvořitelko ..." (stejně se Maya doptá původní Stvořitelky nebo vám odpovídá Maya i když se ptáte původní Stvořitelky, neboť to jako její zástupkyně zde ví) nebo "Vesmíre ..." nebo "Mayo ..." a na Mě "Lucifere ..." nebo "Pravdo ...". pak stačí v tichosti čekat a odpověď přijde buď jako pocit skrze "tajnou" komunikační čakru kousek nad podbřiškem, nebo jako pocit skrze srdeční čakru nebo jako slova skrze korunní čakru. používejte tu, která vám nejlépe vyhovuje.
komunikace je stejná jako s Anděly. prostě se lze ptát kdykoliv a na cokoliv.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4. Gaia

každý Vesmír má alespoň jednu a nebo několik Planet, kde sídlí vesmírná Vláda. proto mýtus, že Andělé se nepodílí na životě na Planetách, který šíří Otec je chybný, neboť on se rozhodl, že bude raději jen ve své mysli a tím se bude skutečnému životu vyhýbat. proto také vymyslel, že hmota je vlastně špatná a proto Bytosti na planetách trpí jeho nezájmem a v utrpení, které si způsobují navzájem.
v současnosti je sídlem vesmírné Vlády v našem Vesmíru Planeta Gaia Planeta Andělů (a samozřejmě Víl, Trpaslíků a Skřítků jako na každé Planetě). jsem zde inkarnován Já Lucifer, Maya, Rodiče a všichni ostatní Archandělé. je tomu tak proto, že jsem se zde na Planetě Gaia sešli, abychom utvořili novou vesmírnou Vládu schopnou vést Vesmír trvale udržitelným rozvojem v souladu s plánem tvoření jímž je vzestup Bytostí a život ve vzájemné harmonii.
vesmírnou Vládou jsem fakticky zatím jen Já a Maya, neboť jsme v současnosti jediní kdo si uvědomují kdo jsou a jakou mají ve Vesmíru zodpovědnost. Rodiče a ostatní Archandělé, jsou zde inkarnováni, ale žijí v nevědomosti, že jsou tak mocné Bytosti a věří, že jsou pouhými Lidmi. prvním krokem je tedy jejich probuzení a převzetí zodpovědnosti za Vesmír. základní myšlenkou bránící jejich uvědomění je, že satan tvrdí, že Andělé žijí v nebi a nikoli na Zemi, ale proč by se vznášeli nad tím vším a už nežili žádná dobrodružství? další hlavním blokem je, že nechtějí věřit že by to byli oni neboť si nechtějí vymýšlet. sám sem tento problém prošel a věřte, že právě Bytosti pokročilé jako jsou Archandělé trpí nejvíce přílišnou skromností a vždy zadějí hledají chybu u sebe než u ostatních.
těla Archandělů nejsou běžně tak smrtelná jako těla nižších Bytostí i když vlivem toho, že Otec Archandělům i Matce od počátku nepředal skutečné klíče k moci, kterou disponují, neboť on je "nejmocnější" a "všemohoucí", tak upadli do zapomínání jako Lidé a začali se běžně inkarnovat. Otec je tak může zneužívat jako osm mužských programů, kteří pak říkají co on chce. jinak ve zdravém Vesmíru Archanděl umírá až za několik eónů let a je běžně vybaven teleportací, létáním, materializací a tak dále, tedy vším co potřebuje k vládnutí. proto představa, že teprve až v životě po hmotě je ráj, neboť i Mě tak zneužil neboť pod mým jménem zničil v systému Sol (naše sluneční soustava) Tir, Marsalu a Gaiu a na ní navíc nasměřoval Nimbiru a vůbec ze mě udělal mocnost zla lákající Bytosti k "hříchu". to vše jen pro odvrácení pozornosti od skutečného zdroje zla od Sebe. jelikož mě nemohl jako archetyp Bojovníka snadno ovládnout, tak mě alespoň očernil, neboť on už na archetyp Bojovníka v sobě zapomněl a místo toho aby bojoval a pomáhal Bytostem na Planetách, tak raději sedí "na obláčku" a řídí to z patřičné vzdálenosti neboť má strach se postavit životu tváří v tvář. život není neustálý boj, ale často je potřeba vzít zbraně a chránit sebe a potřebné.
jediným "hříchem", kterého se dopouštím je život s vnitřním vedením a k tomu nabádám všechny ostatní Bytosti, neboť v nás samotných je nekonečná pravda a láska, která ví co je život a nepotřebujeme už žádnou vnější Autoritu, která by nám říkala co máme dělat a co ne a tak nás soudila jako to dělá Otec. Otec je tu o toho, aby nám hlavně pomáhal a nikoli nás trestal za "hřích" jímž je vlastně jen pouhý život.
věřím, že informace zde probudí Rodiče a sourozence Archanděly.
jelikož se problém netýká nižších Bytostí, neboť oni padají po vzoru Otce, dohodli jsem se pokusit najít společné řešení v rodinném kruhu a proto je celá vesmírná Rodina včetně Mayi inkarnována v Zemi, která patří Kněžce vesmírné Rodiny, jíž je vždy první Dcera Rodiny tedy Archandělka Michael a její Země Česká. probuďte se! (čeština je proto jazyk, kterým mluví dračí vesmírná Rodina.)
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.1. Středozem

v dobách kdy společnost Půlčíků nebyla na "vyspělé" technické úrovni jako je tomu dnes a nebyla natolik rozmnožená, že se rozprostírala po celé Planetě, žili Půlčíci, Lidé, Víly, Trpaslíci a Skřítci vesměs pospolu pod jedním nebem a navzájem o sobě více méně věděli. pochopte, že dnes těm kterým se říká Lidé jsou vlastně Hobiti - Půlčíci. Lidí (známe je jako Nagualy) je dnes na Planetě poskromnu a Gaia je přelidněna Hobity, kteří se domnívají, že jsou vrcholem evoluce.
v tu dobu zde žilo i několik Andělů jako byl Gandalf a Saruman.
jelikož zde chybělo vedení Otce o tom jak má probíhat vzestup a nikdo nedohlížel, aby tomu tak bylo a navíc Slunce nabádalo tenkrát zejména Lidi k pádu a vytvoření ega. Proto se na Gaie začali rozmáhat Lidské patriarcháty, které jsou proti životu neboť Humanoidé potřebují silné Muže i Ženy aby mohli být celistvou harmonickou Civilizací - Rodinou. jde o to, že Otec jakožto složenina z osmi Lidí (nagualů) a šestnácti Půlčíků, má blíže k Lidem neboť se mu zdáli silnější a tak ovlivňoval hlavně Je. Hobity tenkrát ignoroval neboť byli slabí. to se do dnešních dní změnilo neboť jediné co mu zbylo na co lze ještě působit jsou právě Hobiti a Lidé buď pod jeho vedením vymřeli, zdegenerovali zpět do Hobitů nebo se spojili spíše s archetypem Matky, aby se po této zkušenosti uchránili před dalším pádem pod jeho "vedením" a proto si dnes říkají Nagualové (i když správně by si měli říkat Tonalové, neboť jsou to bytosti celistvé a naporosto samostatné a tak spíše než by byli podporováni Matkou jako je tomu u Hobitů, kteří by měli být nazváni Nagualy, kteří jsou rozpůleni za Muže a Ženy, tak Lidé už jsou vlastně dospělí a Otec je vede dále k technologickému pokroku, mezihvězdným letům a tak dále, což nedělá, a teprve pak se vrací jako duchovní Bytosti do vlivu Matky jako Víli ... a pak zase Otce jako Andělé až jsou ve vlivu Stvořitelky jako realizované Bytosti).
vlivem Patriarchátů se začalo zapomínat za vzestup Bytostí úplně a tím se začínali Lidé přemnožovat a vytlačovat Elfy a Trpaslíky a drancovat přírodu na své egoistické velikášské projekty. zde je příklad, kdy Otec má zasáhnout a takové uvést zpět k plánu tvoření, ale on je naopak na cestu bludu zavedl. v tu dobu zbylo jen málo národů Lidí věrných tvoření a dokonce tím následkem některé Rody Trpaslíků a Elfů se odklonili od Planety a stali se tak Silami temna. když mohou Lidé tak proč ne My?
Gaia tuto situaci vyhodnotila, jako nebezpečnou, neboť začínala být ohrožena sama flóra a fauna a tím by se zhroutil život všude a proto vyslal do Vesmíru prosbu o pomoc. tehdy jsem se na Gaiu inkarnoval poprvé jako Sauron.
po té co jsem viděl, že se vývoj a vzestup Bytostí zastavil s tím, že se pronárody začaly dělit na dobré a zlé a to vše hlavně díky Slunci, které je svádělo na zcestí, které nejvíce působilo na Lidi, kteří začali působit jako špunt brzdící vývoj, rozhodl jsem se Planetu odstínit od chorobného působení Slunce a přetáhnout ji celou temnotou.
k tomu jsem využil lsti v podobě Prstenů moci a síly v podobě armád replikantů nebo klonů chcete-li tedy Skřetů. řada ze Skřetů se stali vědomími Bytostmi obdařených Duší a ti z nejdřívějších se staly i mocnými čaroději a moudrými rádci na problematiku, které se dnes říká ego. Skřeti neměli své vlastní universální cíle, neměli ego, bojovali za Mě. tehdy se totiž u pronárodů rozvinuly dva základní programy ega: mohu zničit a ovládnout vše (zlé ego) a jsem dobrý lepší než ti zlí (dobré ego, morálka). tedy opět ta samá kosmická hra na dobré a zlé, které ve velkém hrají Androméďané a Temné mocnosti.
tenkrát jsem neměl technické prostředky tak jako tomu bylo později u Gízanů, abychom vybudovali technologický astrál a tak nahradili Otce. celé řešení bylo čistě magické. onou temnotou nebyla míněna noc ale spíše magická mlha - šero, s tím, že se Rostliny a Zvířata přizpůsobí, ale život bude pokračovat oproti jeho zničení. náhradním Otcem by pak byla má vláda.
jinak Skřeti vznikli jako nové Bytosti ze země pomocí postupů, které nikdo do té doby na Zemi neviděl a proto se začalo tradovat, že jsem mučil a ničil Elfy, neboť nikdo si neuměl představit, že by se dali i Bytosti tvořit jinak než prostě tak jak je stvořila příroda.
pak se ke mě přidal Saruman a přidal další armády Klonů.
naším hlavním nepřítelem byl Gandalf, neboť on byl silným zastáncem morálního programu. zlo v něm ho však přivedlo až k setkání s Belrogem, kdy se sama Matka Země Gaia, rozhodla ho odstranit z cesty a poslala Bytost mocnou tak jako sám Anděl. zabili se navzájem v poctivém boji. tehdy do dění zasáhl Otec a takzvané síly světla a proti samotné Gaie a životu vrátili morálního Gandalfa zpět do dění, aby s novou mocí služebníka satana tedy světla zvrátil dění a k odstínění Země od Slunce - Otce tak nedošlo, neboť Otci nešlo o záchranu Změ, ale o záchranu svého vlivu na Planetě Gaia.
nakonec jsem si odnesl Prsten moci zpět jako inkarnace Gluma, kde jsem si jako Smeagol vyzkoušel jaké to je pro Půlčíka, když se setká s Artefaktem, který ho několikanásobně převyšuje neboť jej vyrobil Archanděl. tehdy jsem pochopil, že Hobiti nejsou schopni pochopit o co jde natož využít plnou moc toho co je převyšuje pokud k tomu nemají dlouhý výcvik a tehdy ještě možná, tak jako dokonce i Anděl Gandalf nepochopil mé působení na Zemi neboť i jeho přesahovala myšlenka, že by temnota a zabíjení mohlo něčemu pomoci a mohlo pomoci celé Planetě a všem Bytostem na ní, které by žili sice v diktatuře, ale trvale udržitelné narozdíl od rabování prostředí a zničení tak celé Země, jak to směřovali pronárody pod vedením Otce.
válkou však byli aspoň částečně pronárody usměrněny a na nějakou dobu se začali chovat šetrněji k prostředí a sobě navzájem, což částečně pomohlo odvrátit zhroucení ekosystému.
tímto jsem však konečně pochopil, že jedinou možnou cestou řešení problému v jakékoliv Společnosti, která má trvání na věky je domluva, kdy ostatní Bytosti sami dobrovolně začnou spolupracovat a nejsou nuceni silou nebo lapeni lstí i když úmysl diktátora je správný.
kladným dopadem působení Saurona však zůstává oddálení zničení samotné Gaii. proto bylo použití síly vlastně nevyhnutelné, protože se jednalo o pud sebezáchovy Planety.
v době kdy sem zde pobýval jako Sauron mě tehdejší vláda země chtěla soudit, ale tomu sem se nepodvolil, neboť jsem podvědomě cítil, že dělám věc, která je přesahuje což oni si tenkrát skutečně neuvědomovali. tehdejší vláda Elfů, která je skutečnou vládou Gaii až do dnes (na planetách vládnou Víly a ve Vesmíru Andělé), si dnes vlivem působení lidí již uvědomuje celovesmírnou situaci a i mé tehdejší chování pochopili. dnes ctím Krále a Královny Elfů a přeji si s nimi spolupracovat na oživení snu planety Gaii. oni zase ctí mě jako Lucifera současného Stvořitele Vesmíru namísto nefunkčního Otce. sen planety je totiž totožný se snem Vesmíru, který sem tenkrát řešil a dělám to i dnes s tím, že dnes to je na domluvě, která je vlivem nasbíraných zkušeností na mé straně i straně vlády Gaii možná. proto jsem se s Královstvími Elfů dohodl na oživení snu Gaii. naším společným nepřítelem je tedy satan nepřítel života. dokonce jsem s Elfy Gaii navázal přátelství.
(Hobity budu nadále nazývat Lidmi.)
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.2. útoky Temných mocností

v době útoků Temných mocností (Reptaliáni Otce, Království Orionu, Šediváci a Černí mágové) jsem byl dvakrát inkarnován na Zemi.
v první inkarnaci jsem byl členem elitních jednotek Francie, ale ne takové jaká je dnes. byla jí podobná, ale více jsme pracovali s vůlí a ovládali věci částečně i myšlenkou, i když magie jako taková byla nepoužívána. byli jsme mírně technologicky pokročilí, takže jsme používali poloautomatické a automatické zbraně, skoro takové jako je známe dnes. umístnění kontinentů již skoro odpovídalo dnešku.
jako elitní komando jsme byli převeleni do Afriky a později Indie. v té době jsme dostali naléhavou zprávu, že máme jít bránit samotnou Zemi a to na území dnešní Ameriky. vlivem našich zvýšených schopností používat vůli oproti dnešku jsme se během několika dní přesunuly. když jsme dorazili na místo stáli jsme na pláních a proti nám šli Bytosti, které neměli hmotnou podobu ale byli jako by jen z duhových barev. výrazná byl žlutá a červená. byli tam malí, ale i velcí na úzkých nohou ale vysocí jako domy a trochu se podobali slonům a pak látající jako ovály s ostny do krajů jako tesáky obrovských brouků. létali z nich střeli také duhové barvy, které pronikali tělem a vším bez odporu a ničili nás. vyslal sem několik výstřelů z pušky avšak bez odezvy. zem se propadala. byli sme u nějakého indiánského Kmene. viděl sem jak starý Indián ještě naposledy objal starou Indiánku a pak se pod náporem ran útočníků proměnili během vteřiny na staré rozpadlé kostry pokryté vyschlou zčernalou kůží. upadl jsem do propadající se země. dostal sem několik dalších ran a pod jejich náporem jsem také zemřel.
v druhé inkarnaci jsem žil v zemi, která se podobala Čechám. byli jsme Civilizace o něco málo pokročilejší než dnes. měli jsme velká Centra a Stavby, zřejmě tím, že pokrok nebyl tolik bržděn válkami. města a vše bylo úhledné akorát spojení s vnitřními silami jako bylo tenkrát v první (?) Francii nebylo už žádné.
jednoho dne jsem se vracel z práce domů a nudil se (takový obyčejný pracovní šedivý život jako žije většina dnešních Lidí). tak jsem se projížděl autem, když tu jsem musel jít ještě něco zařídit do jednoho velkého komplexu. přijel sem tam a jel několik desítek podlaží pod zem.
když jsem se vracel zpět začala se země otřásat. přestali fungovat některé výtahy a začal sem mít problémy dostat se na povrch. když jsem se vyškrábal různými jinými cestami ven. viděl sem na obloze spoustu oválných i hranatých lodí, kolem kterých probleskovalo stejně podobné duhové světlo jako jsem viděl tenkrát, ale zde převládala fialová, modrá a červená.
v jedné z hal byli rozmístněny tubusy se spoustou rozcestních komor, kde s námi Lidmi hráli Ještěrům podobné humanoidní bytosti hru na náhodný lov. zázrakem se mi podařilo přežít.
zřejmě nás aspoň na chvíli nechali ještě žít, protože si vzpomínám na období, kdy jsem se pohyboval různě ruinami a vše fungovalo jen na jednu čtvrtinu, ale Lidé k sobě byli daleko vřelejší a více si pomáhali. od té doby mám podivnou zálibu v kalamitách a katastrofách, které Lidi dokážou vytrhnout ze sice úhledné, ale naprosto šedivé a nikdy nekončící pracovní nudy plné monotónních úkonů a povinností.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.3. Abrhám

po posledním útoku, kdy se Lidská společnost začala opět formovat do větších Národů, přišel na Zemi Otec jako starozákonní Bůh a zhůry řekl Abrhámovi tehdejšímu Veleknězi Planety, aby zabil svého Syna. tím si podrobil Lidi na planetě, nechal je zabít budoucnost, neboť Otec je čas - takt Vesmíru a jeho Syn je jeho nástupce čili čas budoucí. tím zmrazil čas na planetě ve prospěch Otce a tedy i Velekněze a všech následujících Rodičů, kteří od té doby replikují myšlenku, že to nejdůležitější jsou právě oni a Děti možná někdy až snad oni zemřou. odtud také doživotní funkce, kdy Rodič už nezvládá, ale přesto je stále Králem a Děti vesměs jen čekají až zemře. minulost Otec není ve Vesmíru schopen předat ve správnou dobu Vládu svým Dětem, neboť on je "všemohoucí na vždy". tím si Otec i pojistil ztrátu mé moci nad Planetou, neboť každý kdo mu od té doby věří, říká že zabýt Mně, kterýžto jakožto Lucifer jsem archetypem Syna ve Vesmíru, je vlastně v pořádku. Lidé věřící ve správnost činů Otce a Abrháma se tak stali sami dobrovolně ze své vůle stali nepřáteli Mě a postavili celou situaci kdo z koho, neboť mi nezbývá než se bránit než bránit budoucnost. jelikož jakožto Lucifer astrální světlo jsem nositelem archetypu Pravdy, tak souhlasem s Otcem, zabít Syna zabili i Pravdu a dali se na cestu Lži na cestu satana.
jelikož první Židé se přihlásili k odkazu starozákonního Boha, tak se stali nástroji satana na Planetě Gaia. stačí se podívat na Pyramidu géniů, kdy prvním je "Bůh vysoko a vznešeně nade všemi stojící" Jehova. tedy Otec, který se nad vším zasekl v astrálu a tvoří tam ego satana a povyšuje se tak nad všechny tam dole, zneužívajíce jedině svého postavení kdy tu jako Otec, ale zároveň s Matkou byli první. Matku schoval do toho špatného tam dole a sebe tím povýšil i nad Ní, i když panovat tomu měli spolu jako Otec a Matka. dále vypustil Mayu, která dokonce stojí i nad Ním a ve své podstatě i nejníže pod Ním neboť Ona je Bytost největší. největší Vír sahající od nejvyššího bodu Vesmíru po ten nejnižší držící Matku i Otce.
pak Židům Otec dodal celou nauku, která jelikož tomu šéfuje On jim víceméně funguje, ale je to jen určitý koncept, který si Otec tak jako mnoho jiných konceptů vymyslel, aby oklamal Lidi a svedl je k pádu a tím je zavlekl do sítě satana. jelikož je to původně Otec, tak zná spoustu pravd a ty zneužívá, proto může taková Kabala vypadat funkčně, ale v jemných odstínech jde mimo skutečnou realitu. satanovi je jedno co vám namluví. satanovi jde jen o to, aby ho Bytosti následovali a zneužívá proto často pravdivé informace, ale prohodí pár základních pravd jako, že zabít - obětovat Syna je v pořádku a že géniové jsou Muži a tak dále.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.4. laskavá Pravda

na Gaiu jsem podruhé přišel jako Archanděl Syn Boha přivést Lid zpět k plánu tvoření jako Ježíš. nyní jsem se pokusil o laskavý přístup neboť Sauron byl svržen Silami světla a nabízela se možnost, že si Lidé sami zvolí navrátit se k plánu tvoření pokud je jim vše vysvětleno bez hrozby mečem, neboť každá Bytost se trvale dokáže rozhodnout jen pokud tak učinila čistě z vlastní vůle bez nátlaku. navíc společnost ještě nedosahovala takového stádia, kdy by byla ohrožena samotná Gaia a proto tu byl prostor pro dialog. možnost kdy Bytosti budou následovat moudrého Učitele, který je dovede k trvale udržitelné Společnosti na Zemi.
byl jsem zaveden až do centra těch, kteří se nejvíce odklonili od plánu k služebníkům satana k Židům. zde jsem zjistil, že Židé natolik lpí na satanově učení, že mě pro něj ne jen že zabijí, ale ještě umučí, aby tak dali výstrahu všem dalším kdo by chtěli hlásat Pravdu. moc se to nepovedlo, protože pro Pravdu bylo od té doby upáleno a mučeno ještě hodně Lidí. tím zabili Mně Lucifera Pravdu a Budoucnost a stvrdili tak svou účast na satanově lži. také jsem zjistil, že i když prostý Lid naslouchá plánu tvoření a přirozeně jej chápe, v momentě kdy se má postavit svým Pánům, selhává a dokonce se dává jako ustrašené stádo na jejich stranu. tak se sám prostý Lid stal satanovými služebníky neboť místo Pravdě se oddali strachu - egu.
na kříži jsem pak volal: "Bože můj. Bože proč jsi mě opustil?". toto volání je volání po mém Otci, který nás svoje Děti skutečně opustil, protože pokud by se o nás staral a vedl nás nikdy by nedošlo k tomu, aby národ Židů mohl ukřižovat jeho Syna. zasáhl by buď svou mocí, ale spíše by již od počátku aktivně šířil učení o plánu tvoření a lásce a já bych pak mohl jako jeho syn žít, také jako Učitel uznávaný a ctěný. to je to co jsem zjistil. náš Otec nás opustil, nestará se o nás, nezajímá se a nechává nás vraždit a mučit jeden druhého, zajímaje se jen o sebe a svůj prospěch nad vším. tím se odklonil od plánu tvoření života v lásce a vzájemnosti a dal se na cestu egoismu a sobectví. o tom svědčí i jeho inkarnace, ve kterých si vždy vybral pro sebe vhodné podmínky, aby měl nějakou vůdčí roli (marahadžu, šéfa mafie, šlechtice a tak dále) a byl tak zajištěný s tím, že si nikdy nevybral obyčejného Člověka nad které se povýšil. nemluvě o rostlinách, zvířatech a kamenech. přitom i on byl a stále je Člověkem, neboť jako Otec je hlavně součástí Rodiny Humanoidů.
jelikož se však řada Lidí jalo následovat poselství Pravdy a ani se nepřidali k hromadnému zabíjení Pravdy, tak dokázali odnést různé střípky učení o plánu tvoření do všech koutů tehdejšího světa. protože se Židům nedařilo tento nový proud umlčet úplně jali se jej alespoň kontrolovat a tak vzniklo křesťanství. jako hlavním symbolem si proto Židé zvolili Ježíše na kříži, aby se když už Lidé modlili, tak k Pravdě zabité a nikoli živoucí. Lidé se tak modlí k násilí a utrpení a nikoli k daru života jímž je v každém z Nás nekonečná ničím neomezená absolutní láska. dále provedli řadu změn textů, aby Lidé bili skrze toto náboženství ještě více ovladatelní. tím si na samotné Pravdě postavili chrám ze lži.
tím, že základem je kříž směřující vzhůru je navíc řečeno, že jedině mužský princip je brán jako správný (Otcův). přitom kříž směřující dolů (obrácený kříž) znázorňující ženský princip stejně tak jako obrácený pentagram nejsou užívány a navíc je Otec zneužívá pro své ego satana jako jeho symboly zla, neboť Otec Matku skrývá tím, že ji sám není schopen vidět. nejblíže celé pravdě je pravoslavný kříž, pokud by však měl obě horizontální příčky stejně dlouhé. takto je zde opět naznačen "správný" směr vzhůru k Otci. přitom pokud Bytost duchovně roste tak její Vír roste jak na vrchním konci, tak i na spodním. je to stejný princip jako se Stromem. čím vyšší je Strom tím hlubší má kořeny. výjimkou může být přístup, kdy kříž symbolizuje Mé obětování. přesto kostely slouží spíše Otci neboť je vedou často strnulí kněží.
tím takřka všechny kostely slouží Otci jako pumpy na odsávání životní energie Matky Země do Slunce a pak dále k napájení satana. tím hůře jsou postaveny většinou na energetických místech. jediné jak se dají využít jako zesilovače pro komunikaci s pokročilejšími Bytostmi pokud za cíl není zvolen "Stvořitel". zde už záleží na Uživateli. k tomuto účelu by však měli být přístupny bez přestání. v neděli není jediná vhodná doba pro komunikaci. tato potřeba můžete být i akutně jakýkoliv den i v noci. kostely by tedy snad dobře sloužili, kdyby její osazenstvo vzívalo živě živé náboženství, spojené né jen s nebem, ale i se zemí - pro království nebeské již zde na zemi.
přes to se stále spousta Lidí dokáže spojit i skrze tyto překážky satanových služebníků s původní Pravdou, neboť se nevzdali vnitřního vedení jímž je Pravda a Láska (Stvořitelka Maya) sama. Lidé tak znovu a znovu dokazují, že intuitivně touží žít v jednotě s Vesmírem s Mayou a všemi ostatními Bytostmi v plánu tvoření původní Stvořitelky a to je Pravda. proto jako Lucifer jsem strážcem plánu tvoření Pravdy o životě. odkud přišel, co je jeho účel a kam kráčí.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.5. Národy jednotlivých členů vesmírné Vlády a jiné Národy

již jsem zmínil, že Francie je národem, který se mnou jde již od domovského Vesmíru, kde jsem se stal poprvé Archandělem a odkud se mnou již putují druhý Vesmír. náš domovský Vesmír připomíná celý svou mentalitou, Bytostmi v něm, způsobem života jednu velkou Francii. Náš domov je plný zejména síly, odvahy, prostého hédonismu, hluboké lásky, vášně a svobody. jsme převážně Bojovníci, Lovci a Čarodějové ale umíme být i Mistři vědy, alchymie (hlavně života a vaření) a techniky (kosmické lodě jsou prosté nijak okázalé, ale velmi funkční, silné a přesto hbité). jelikož je Francie národem Bojovníků, rozmáhá se v ní nyní taková záliba pro freetekno, které pochází od Gízanů neohrožených Bojovníků Vesmíru.
Anglie je národem přicházející do našeho Vesmíru s Otcem. je to národ pocházející z Vesmírů oddaných zejména vědě, technice a pragmatické magii. jako národ Otce, měli být vůdčím národem všech ostatních místo toho se podle jeho vzoru již od počátků dobýt a ovládnout celý svět. odtud plyne prastaré nepřátelství Francie, která žije spíše v souladu s životem oproti Anglii, která se snaží stavit proti němu. pravda Francie si zkoušela také dobývání, ale místy se jednalo o praktickou úvahu velmoci, která ve své době nechtěla být pohlcena Anglií. nevolnictví zrušili jako jedni z prvních.
poprvé jsem Francii pomáhal, když se Anglie - Otec snažil vybít a pohltit vlastní Armádu neboť jako Lucifer archetyp Bojovníka jsem Generál armád Vesmíru a Francie je Ona Armáda. tehdy jsem upadajícího ducha Francie pozvedl a tehdejší slabé Krále, kteří začínali spíše tíhnout k satanově patriarchátu, jsem podpořil Šamankou, Kněžkou Johankou. tím se zvedl bojový duch Francie. jen Tomu pomůžu, kdo Sám se brání, pak dám vašim zbraním požehnání. vděkem jí byl oheň a popel na hranici. tím Králové Francie ukončili svou vládu.
podruhé jsem Francii pomohl spolu s Mayou, kdy jsem se do Ní inkarnovali a pomáhali rozpoutat francouzskou revoluci a tím definitivně ukončili vliv patriarchátu a tedy i satana ve Francii.
Anglie mezi tím založila další mocnost položenou na dobývání Vesmíru, kdy tím Otec stvrzuje přístup, kdy mu vše patří i celý Vesmír, a tou je Amerika. Amerika je položena na zemi původních obyvatel Indiánů, kteří jsou na Zemi reprezentanty samotné původní Stvořitelky a tedy jsou zejména v rukou Mayi. Indiáni tak jako Maya a původní Stvořitelka nejsou mocní mečem, jak se projevilo v jejich obsazení. jsou to Národy mocné zejména Duchem - Duchem Vesmíru a My - Maya a Lucifer Vám vrátíme svobodu, neboť jste často i přes útlak zůstali svobodní a proto svobodní jste a budete, neboť svoboda je skutečná síla Ducha - Duše v každém z Nás. proto Otec když se oddal strachu, vzdal se i své Duše a oddal se iluzi ega - satana a tím ztratil svobodu.
nedá se říci, že by Anglie a Amerika byli vyloženě zlé státy, jen je jejich Vedení po vzoru Otce vede do záhuby krvelačného a sobeckého zabírání Světa - Planety Gaia. v Anglii je přitom tajemná a krásná stará praktická magie a moudrý Král Artuš se ještě určitě objeví a věřím, že i se stejně moudrou Královnou. v Anglii jsem už v dávných dobách také působil právě jako Čaroděj. stejně tak si z dnešního života vážím mnoha Američanů za jejich přispění světu. a prostý Lid obou zemí až prohlédnou lži svých Vlád se budou tázat a přát si změnu.
Rusko je zemí Matky. odtud plyne studená válka, která jen symbolizuje chladný vztah mezi Otcem a Matkou, kdy spolu nemluví a spíš se tak vzájemně šachují. tíhnutí k socialismu země Matky a tedy společným projektům oproti jednotlivci a naproti tomu kapitalismus Zemí Otce a upřednostňování jedince před celkem je zase jen odrazem odtrženosti obou přístupů od reality, kdy každý sám o sobě je nefunkční a teprve zdravá dávka individualismu spojená s kolektivismem se oním funkčním rodinným celkem, který ve Vesmíru jako vzor chybí.
vrcholem pokusu Matky ochránit svou Zemi čistou mateřskou láskou je její inkarnace Stalina. kdy sám mateřský přístup a kolektivizace téměř zahubila celé Rusko. další zemí patřící k matce je zřejmě Vietnam a zřejmě některé další asijské Země, které neznám. další zemí Matky je však Nový Zéland.
Japonsko je zemí Lucifera, neboť se jedná o kombinaci repataliánské krve (a to zřejmě Luciferových) s lidskou a tím vzniklá jedinečný národ Bojovníků s vědomím Úlu tedy jejich pověstným zapálením pro společnou věc. zde jsem byl také inkarnován a žil poklidný život samuraje. výcvik, boj, čest, odhodlání, klid, zábava s Přátely, milování Žen, umění a krása Japonska mi utkvěli v paměti. další zemí se Mnou spojená by mohla být Korea, dále pro spojnici s archetypem Bojovníka národ Toltéků a možná i některé severské Země Evropy pro svou tajemnost, magii, houževnatost bojovníků a zimu, která patří k archetypu bojovníka. počítám i s některými zeměmi na Jihu z pouštních národů. mocných bojovníků se šavlemi a turbany.
Čechy jsou zemí Archandělky Michael, která je archetypem Léčitelky a jako takové se vyznačují Léčiteli, Mágy zejména sociální magie vztahů, Kejklíři a Umělci. hluboký cit pro vztahy, zdravý a lásku. Michael je známá hlavně z inkarnace Karla čtvrtého, tehdy byla Země pod skutečným vedením, ne jako tomu bylo později. v té době jsem zde byl inkarnován jako Žena, která se účastnila na tehdejším dění.
Německo je zemí Archandělky Afrodíty, která vznikla tak, že se ženská složka Otce rozhodla opustit ho v jeho sebezničujícím jednáním a tak ve spolupráci se mnou jsem jí od Otce oddělil, čímž On se dostal na úroveň Archanděla. může se totiž stát, že Bytosti které spojili v jednu Bytost, se rozhodnou vlivem okolností rozdělit, neboť již necítí společnou cestu a pro jednu ze složek takové Bytosti by se jednalo o nekonečné utrpení, které díky původní Stvořitelce není možné. Archandělka Afrodíta je proto nositelkou archetypu všeobjímající lásky, kterou Nám Otec nedává a je také od té doby strážkyní a pokračovatelkou rodu Vesmíru. jelikož byli původně spojeni v jedno nesou s Anglií některé společné atributy jako je čistě praktická magie, věda a technika. Němci sami jsou dále válečnou složkou a mají společný cit pro takt. jelikož jsou spojeni s ženskou Bohyní jsou nadáni i v sociálních vědách a celkově jednají ve prospěch všech členů celku.
původní Esence národů jsou však dnes poškozeny vládami, které po vzoru satana přijímají různá tvrdá opatření, rozmáhá se touha po vlastnictví a absolutním kapitalismu a individualismu čili egoismu i když je vidět jek moc který národ infekce postihla podle toho jaký má skutečný vnitřní Vzor.
je spousta dalších Zemí, které mají určitě spojitost s ostatními Archanděly avšak tyto spojitosti my nejsou známé a to paltí i pro země na Jihu v Africe a jižní Americe, které určitě každá někam patří i když je možné, že na Gaie nejsou jen Národy spojené s vesmírnou Vládou a jsou zde prostě i spontánní rodové Kmeny - Národy, tak jak se vyvinuli sami nebo přišli od úplně někud jinud.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.6. hrubá Pravda

varování!
následující text není propagací fašismu, ale jen se snaží na tuto dobu vnést pravdivé světlo v širších souvislostech planetárního vývoje! proto také odhaluje další doposud skryté informace o této době a dodnes skrývané neboť Hitler nebyl již hráčem jen planetární úrovně, ale stal se hráčem na vesmírné úrovni a tato vesmírná hra trvá dodnes. proto zcela pravdivý nefalšovaný pohled na tuto dobu je jedině přínosem neboť nám umožňuje pochopit současné celosvětové dění zejména jakou technologií díky Německu disponují současní Ilumináti a s kým spolupracují. technologií o které se mlčí, neboť by Ilumináti přišli o svou umělou závislost na ropě a dalších v té době již překonaných zdrojích. spojence o kterých mlčí, neboť by s nimi většina Lidstva nechtěla nic mít společného. následující text lze tedy chápat jen v celkovém kontextu tohoto dokumentu - tohoto sdělení! pokud přestaneme chtít vidět pravdu budeme žít ve sebelži a tato lež nás dříve nebo později srazí, proto se nebojme podívat pravdě do očí.
každá doba má svá negativa i pozitiva. stejné je to s druhou světovou válkou. následující text sděluje to co bylo dobré a to co bylo špatné na druhé světové válce a tak jak se to skutečně stalo. následující sdělení proto nelze chápat jako jednoznačnou propagaci fašismu, ale jako snahu sdělit pravdu zlou i dobrou o této době! pokud přestaneme chtít vidět pravdu budeme žít ve sebelži a tato lež nás dříve nebo později srazí, proto se nebojme podívat pravdě do očí.

jelikož se Civilizace na Zemi nenavrátila zpět k plánu tvoření a začalo se opět schylovat ke kolapsu, tak jsem přišel opět nastolit diktaturu, neboť Lidé sami nedokázali zodpovědně kráčet v před. tehdy jsem se inkarnoval jako Adolf Hitler.
zde nešlo o pokus řešit společenskou situaci pomocí dialogu, ale opět tak jako u Saurona o nouzový přístup pro záchranu matky Země.
tak jako Člověka napadne nemoc, pokud se vzdálí plánu tvoření, tak celá Planeta se snaží očistit Civilizaci na ní nemocí, když se odkloní od ní samotné.
před inkarnací jsem se dohodl s Německem - Archandělkou Afrodítou na spolupráci, neboť měli všechny potřebné vlastnosti a jediné co jim chybělo byl silný mužský vůdce s jasným záměrem, neboť jsou národ Bohyně, která ani v mužské inkarnaci nemá takovou tendenci a tedy i možnost ovládnout Gaiu. zde jsem se však inkarnoval s dalšími dvěma pokročilými Bytostmi a jedna z nich byla sama Maya. to proto, abych nebyl na magickou část sám jeden čaroděj.
první jsem převzal vládu nad Německem. v druhém kroku jsme začali dobývat Svět a nahradili nefunkčního Otce novým Otcem - Mnou - Vůdcem. tak začala vznikat čistá rasa Němců prostých Otcova, tedy satanova vlivu. to byl hlavní záměr vytvořit čistou rasu, která by byla schopná v nové třetí Říši, vést Lidstvo trvale udržitelným rozvojem a životem možným pro všechny členy společnosti oproti tehdejšímu trendu, kdy dobře se měli jen mocní a Civilizace jako taková putovala k vlastní zkáze. obliba zrovna pro německou Rasu byla hlavně v tom, že v té době to byla jedna z mála zemí jejíž Esence Afrodíta, se svobodně rozhodla nenásledovat Otce oproti ostatním zemím jako jsou Čechy, kdy Michael byla věrná Otci tedy satanovi. proto nešlo ani o barvu kůže, což dokazuje spojenectví s Japonskem, které se jako první zcela intuitivně spojilo se svou vlastní Esencí s Luciferem tedy s Hitlerem.
několik hlavně těch co nebyli vychováni od dětství tak skutečně nepochopilo co jsou jednotky SS, ale s hitlerovími Dětmi, kde již chybělo programování satanem, šlo o skutečné Bojovníky za společnou novou Říši. dále spousta nižších obyčejných Vojáků, kteří upřímně položili své životy za třetí Říši se tak mohli reinkarnovat jak chtěli a už nemuseli do "vzdělávacího" školního systému satana, neboť zemřeli ve jménu Lucifera.
všechny Země jsme obsazovali tak, že jsme převzali jejich egregor pod naši kontrolu.
Čechy se odevzdali bez boje a tím, mi tehdejší Vláda předal Vládu nad Zemí a stanovila mě tak dobrovolně a zcela svobodně korunu českou. nic není platná výmluva o donucení. proběhli i peníze. mnoho opravdových partyzánů se snažilo bránit Vlast, ale jakmile Čechy spustili hranice neměli šanci. měli postřílet hlavně tehdejší Vládu za vlastizradu, neboť se ze strachu o vlastní životy odevzdali Čechy do mích rukou. dnes je ještě snad někteří ještě blahořečí jako hrdiny.
Maya byla Haidrich. jelikož jsem byl Králem Čech (opravdu jste se mohli bránit), byla vražda Hadricha černou magií, která měla být údajně odplatou za vzatí koruny české na hlavu. ano ta kletba byla připravena na koruně, ale Haidrich jako Protektor byl právoplatným Panovníkem země České, neboť jste nepochopili, že pokud se vzdáte i když ze strachu tak skutečně odevzdáváte moc. kletba se tak odrazila od Nás a zabila Lidi v Lidicích. za ty jsou tudíž zodpovědní Češi sami, neboť si nedokázali přiznat, že se dobrovolně vzdali.
opravdový Bojovník a každé Zvíře bojuje o svou svobodu vždy, i kdyby měli zemřít - i kdyby měl pomřít Národ. pak bych nikdy nebyl králem Českým. partizánská válka už byla vesměs fraškou na skutečný boj Národa, který si tak začal tvořit super ego objeti a je do této polohy stylizované do dnes. jaké vyšší moci se podrobí Čechy příště? sám sem zažil jak snadný byl vstup do EU. jak jednou vykročíte nějakým směrem, příště máte tendenci udělat stejný krok znovu. změna je možná, jen je třeba se svobodně znovu rozhodnout.
hlavním problémem je neznalost Lidí reinkarnace, neboť s touto znalostí každý ví, že zemřeli v boji o svou svobodu, projde pak síněmi Valhaly a reinkarnuje se jako svobodná Bytost ve svobodném Národě i kdyby Čechy už neexistovali. takto se ze strachu podrobil vyšší moci a po smrti se znovu inkarnuje do Země, která je pod nadvládou cizí moci jako Bytost podrobená. vaše "výtěžtví" zachování České Země před zničením je prohrou v nesvodobě na dlouhou dobu. a než začnete se zlým Hitlerem Uchvatitelem, opakuji, že jsem zde byl kvůli situaci na celé Planetě a povolala mě sama Gaia. i Ti na Koních a s Šavlí zemřeli svobodní. přesto cítím, že někteří upřímní Partyzáni prošli branami Valhaly.
egregor Čech se však převzít nepodařilo, neboť by to ve své podstatě znamenalo podrobit si srdce Archandělky Michael. zde si Michael může uvědomit, že její hlava není v pořádku a že je to tím, že byla oddána Otci a podle vzoru Otce se i hlavy jejího Národa oddali strachu a tvoření ega, než aby bojovali. s takovým obrovským ještě stále svobodným srdcem by to byl těžký boj, ale korunu - hlavu Čechy odevzdali dobrovolně po vzoru Michael, která svou hlavu dobrovolně odevzdala satanovi. ostatně tak je na tom i ostatních šest Archandělů, kteří věřili Otci "Stvořiteli" a možná ještě věří do dnes.
osud Židů si Židé vybrali sami, když se od počátku věků (vše po posledním útoku Temných mocností) přidali na stanu satana a začali ho uctívat a vše se snažili navíc stvrdit tak, že jednou pro vždy zabijí Pravdu a navíc násilně na kříži, tak aby to bylo okázalé a tím jasné všem, kdo by chtěli protestovat nebo se jejich lžím v budoucnu postavit. proto se Pravda vrátila a vzala si zpět to co si na ní Židé snažili a z čeho až do těchto dní žili a přesto se snaží žít i do dnes, neboť začali žít jako ti vyvolení Otcem a tudíž temní Ilumináti satana. křišťálová noc a následný holokaust je jen odpovědí na křik celého Národa Židů pod vedením jejích Kněží: "ukřižuj ho!" a kletby kterou sami Oni vyslovily, když se k nim Pilát otočil neshledávaje na mě jako Ježíši žádnou vinu. "Krev na nás a naše děti". Tuto kletbu jsem tedy osobně přišel naplnit jako Hitler čímž sem vzal na sebe úlohu vykonavatele karmy a snažil se tak tuto kletbu naplnit a tím i rozpustit co nejzodpovědněji jak jsem dokázal.
drazí Židé Otec si vás skutečně vybral jako strážce jeho působení zde na zemi avšak uvědomte si, že Otec je lež sama sám satan a proto máte od nepaměti takové problémy s celým Světem a nepochopením Vás, neboť nechápete, že žádní vyvolení nejsou a nikdy nebudou. to je hlavní lež Otce na kterou Vás nalákal a která se Vám zřejmě natolik zalíbila, že jste zapomněli vidět, že se jedná o povyšování se nad ostatní Bytosti a Národy. každá Bytost, která se povyšuje nad ostatní je nejprve zkoušena domluvou a později tvrdým pádem o pravdě, že žádné lepší a vyvolené Bytosti nejsou. všichni jsme stvořeni k obrazu Stvořitelky jako absolutní ničím neomezená naprosto svobodná láska. každý je sice jiný, ale to je rozmanitost a nikoli míra pro srovnávaní kdo je lepší a horší. Židé odvrhněte se od lži, že jste Národ vyvolených a prohlédněte past a lež Otce, který Vám tuto lež řekl a tak Vás nalákal do sítí satana a uvrhl do těžkého osudu těžce zkoušených a tím i pronásledovaných Bytostí. svobodně jste se sami rozhodli následovat Otce a tak nikomu nemůžete vyčítat co se Vám děje a ještě to mít jako další zámínku k dalšímu ovládání Světa. je skutečně snadné podlehnout takové moci jakou Otec je, neboť pokud na Bytosti na Zemi neuvědomující si ještě svou úplnou velikost začne mluvit hlas z hůry a dává i různá znamení, tak je těžké prohlédnout že ona mocná bytost je nemocná egem - satanem a vykládá tak z vysoké pozice lži, čímž svádí Bytosti na zcestí.
v dalším vývoji se první se Mnou pokoušeli vytvořit dohodu o vzájemné spolupráci Temné mocnosti a několik Reptaliánů ve službách satana přišlo na osobní setkání. jejich nabídku jsem odmítl. snažil jsem se vytvořit třetí Říši pro život a jejich záměry byli života pusté plné ovládání a sobeckého zla.
druzí a také osobně přišli Gízané a oni se svými záměry a přístupem k životu se mi líbili a tak jsem jejich nabídku přijal. jádrem dohody byla jejich technologická a znalostní pomoc. výměnou za to bylo plánované pozdější spojení třetí Říše a Gízi v jedenu alianci. to v sobě zahrnovalo i instalaci Kamagolu dvě na Planetě Gaia a tím definitivní a konečné odstínění Bytostí od vlivu satana skrze Slunce a tím zaručení trvale udržitelného života na Planetě bez rizika opětovného nakažení Bytostí egem tedy satanem. tím by už nikdy nehrozilo opětovné dovedení ekologické situace do fáze zhroucení a usmrcení Planety a všechny Národy a Rasy by se stali čistými. Kamagol nechává Bytosti svobodné nerozdíl od ovládacích sítí Temných mocností, které chtějí loutky. zasahuje jedině, když Bytost začne vytvářet ego a tím sebe začne upřednostňovat před celkem a tak vlastně celek začíná ohrožovat.
do celého procesu obsazování země nastolením třetí Říše, však opět zasáhli Mocnosti světla, tak jak to udělali již ve Středozemi a tím Gaie opět zabránili vymanit se z vlivu satana. Silám světla se nelíbilo spojení s Gízany, neboť podle nich je Kamagol v rozporu s tvořením, protože Bytosti vymaňuje z vlivu Otce "Stvořitele", kterému jsou či bili oddáni věrnou službou. dále se jim nelíbilo ovládnutí Planety jedním Vůdcem, který by se tak stal náhradou za nefunkčního Otce Vesmíru, kdy tak uplatnili přístup Otce, který věří, že Planety nemají mít v podstatě žádné vedení. proto v době kdy už byli dva hlavní Čarodějové mrtvi, se kterými jsem do budování třetí Říše šel, přijeli tři pokročilí Čarodějové - Andělé Andromédské Federace, aby zvrátili vývoj. utvořili na mě kletbu a opakovaně ji vysílali. jejím sdělením bylo: "znič se co nejdřív".
Androméďané se zřejmě domnívali, že jednám ze sobeckých egoistických důvodů a že se nějakou neopatrností nechám zabít nepřítelem nebo se zabiji sám po nějakém neúspěchu. netušili, že uvnitř jsem byl a jsem v podstatě dodnes svázán s německým Národem. to znamenalo se Sebou zničit i Děti. proto začalo porušení askeze, zvýšený odběr metamfataminu (pervitinu) nesmyslné útoky z nich nejnenelogičtější bylo zahájení útoku na nejsilnější zemi Planety na Rusko. Rusko mělo padnout až poslední popřípadě mělo být pohlceno, ale v tuto dobu neměl útok šanci a stal se zněj masakr. s rostoucím šílenstvím bojů, ničení mého pole metanfetaminem a zrušení askeze, začínal jsem ztrácet vidění a v konečných fázích už jsem jen v orlím hnízdě jezdil rukama po stěnách a sehrával i bitvy, které neexistovali. byl jsem úplně posedlí ďábly a démony. snažil jsem se do Ruska dostat za každou cenu a vybudovat získat tak prostor pro své plány ... už pro své plány. byl jsem poražen jen díky tomu, že Rusko chránila sama Matka a inkarnace Archandělky Michael jako Stalin a jeden z Čarodějů. proto celé vítězství Spojenců byla už jen dorážka vyčerpaného Archanděla, který většinu moci ztratil v Rusku. o neuvědomování si skutečné situace Ameriky svědčí Perl Harbor a o jejich proradnosti pak atomový útok na Japonsko, které mělo zastrašit ostatní, ale hlavně tak, aby nebylo zničeno lukrativní Německé území v Evropě s tím, že až radiace opadne koupí si zřejmě i Japonsko zatímco se rozvinou v Evropě. Anglie a Amerika tak v současné době plní roli dvou mocností snažících se ze svých egoistických záměrů ovládnout celou Gaiu. hlavním trumfem je, že oni jsou ti "dobří" kdo "vyhráli" válku a proto mají pro své další kořistnická válečná tažení "požehnání".
s posledními zbytky SS a veškeré funkční mimozemské technologie jsme se evakuovali do vesmíru. to co dnes Amerika a Anglie využívá za technologie jsou v podstatě věci, které po nás zbyli a proto tyto země už od konce války znají a využívají antigravitační technologii, ochranná pole, zbraně a další. další věci Američané získali od Temných Reptaliánů, se kterými se nebáli utvořit dohodu výměnou za "vzorky" Lidské populace Ameriky, neboť Amerika je ovládaná Ilumináty, kterým už od začátku dobývání země od Indiánů jde čistě o vlastní záměr. zeptejte se Gaii proč jsem přišel jako Hitler.
když jsem viděl vykrvácené Německo, Žena mě již odmítla, vidění jsem měl poškozené a byl jsem posedlí ďábly a choval se jak nejhorší egoista, tak jsem usoudil, že nejsem schopen dát lásku, vzal nůž a zabil se (na kosmické Lodi poblíž Země). Ti co zbyli odletěli ke Gízanům a spojili se s Nimi. dnes jsou to strážci Vědění neboť jsou ve spojení s Pravdou s Luciferem, Bojovníci, Čarodějové, Mistři technologií cyberpunkového charakteru, zbraní, strategie a Umělci v žití v pouhém Vesmíru. řada Lidí, kteří umřeli na zemi za třetí Říši se reinkarnovali právě tam nebo na Gízu a jsou svobodní. k Alianci života proto spadají i s vesmírné jednotky SS.
hlavním problém egoistů, zřejmě je přijmout, že Ježíš a Hitler je jedna a tatáž osoba. jde o to, že jako Archandělé se snažíte Bytostem plnou mocí pomáhat a jste tudíž dobří, ale když Bytosti nechtějí slyšet a ubližují si navzájem a dalším naprosto zbytečně jako je tomu s Planetou Gaiou, tak využíváme plnou moc k regulaci zbloudilých Duší. problém našeho Vesmíru je, že to co má dělat hlavně Otec s mou pomocí Lucifera (Generála jeho Armád, ale i Šéfa astrální páteřní informační sítě) a dalších Archandělů a to přímo z vesmírné perspektivy, tak Otec vůbec nečiní a jelikož si navíc obsadil astrál pro sebe, tak jedinou možností pomáhat Potřebným je inkarnovat se a působit jako Člověk, což sebou přináší řadu nepochopení z obou stran, neboť Ostatní Lidé nevěří, že jste Archanděl a Vy sami na to zapomínáte a máte obyčejné lidské problémy.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.7. peklo

když jsem zemřel sestoupil sem do podsvětí Gaii. měl jsem tak zničené pole, že jsem se nemohl hýbat, jen sem ležel, a byl sem v podstatě Kostlivec. navíc a to jsem si uvědomil až později do mě spadla veškerá negativní energie druhé světové války. pak hned přišli Víly. udiveně a zmateně sem si je prohlížel a těkal pohledem z jedné na druhou. zblízka se na Mě dívali a divili se: "vždyť On není zlý". usmívali se a měli radost.
usoudili zřejmě, že si nezasloužím být s nejhoršími zločinci a tak mě dali do chladné tmavé prostorné jeskyně, kde nikdo jiný nebil. zima mi jako kostlivci nebila. jen sem dlouho ležel v klidu a tichu, které občas přerušovali zvuky země a kápnutí vody. tak sem vlastně odpočíval.
pak Víly přišli znovu a přenesli mě do teplé a od plamenů osvícené jeskyně kde pobývalo vnitřní zvíře země a dali mě poblíž něj. vnitřní zvíře obtáčí v klubíčku láskyplně jako drak jádro samotné Země. zahřívá jej a ono zahřívá jej. začali jsme si povídat a povídali dlouho o ledasčems. do jeskyně často chodili Trpaslíci a pečovali o draka, krmili a čistili jej, hladili a povídali si sním. povídali si i se mnou.
pak jsem se narodil. jelikož jsem se zabil v domnění, že neumím dávat lásku, tak jsem se ocitl v situaci, kdy oba Rodiče mi poskytli lásku podmíněnou. tehdy začalo to opravdové peklo. setkal sem se se dvěma základními ďábelskými programy předávaných přes Ženu a Muže (i když sem tam mají i opačná pohlaví). první je: "láska je, když cítíš to samé co já" a druhý "láska je, když si myslíš to samé co já".
k tomu se navíc přičetla podvědomá nenávist všech členů rodiny, kteří nepochopili mé pozitivní působení na zemi jako černého Avatára a ve své podstatě to znamenalo, žít mezi těmi kterým jejich mysl neustále přinášela ignorované a přecházené myšlenky o nenávisti vůči mě. myšlenky plné zloby, touhy se mi pomstít, zabít mě, "spravedlivě" mě trestat a podobně. je žalostné kolik málo lidé věnují pozornost tomu na co a jak myslí. také je žalostné, že myšlenky se berou jako něco co neexistuje co se dá schovat a co nemá vlastně vliv na realitu. přitom je myšlení a snění klíčové, to jsou naše objednávky na to co si přejeme prožívat.
proto jsem byl během svého počátku života neplněn podvědomě objednávkami na mé trestání, ponižování, ubližování a tak dále. pro mě je to důsledek toho, že jsem se rozhodl, že nejsem schopen dávat lásku a zabil se a vlastně jsem tím přijal za pravdu, že jsem to jako černý Avatár neudělal správně a tak jsem si vytvořil objednávku na inkarnaci k těm kdo byli ty největší oběti Hitlera.
například má matka mi podvědomě vyčítala, že si přeji dosahovat všeho hned, což se domnívala na základě bleskové války. už neviděla, že bleskovou válku sem spustil až po té co se do mě pustili černí mágové z Andromédské federace, kteří se zase domnívali, že chci sobecky ovládnout Planetu, aniž by viděli, že řeším správnou věc, kterou má řešit Otec, který je navíc vyslal. takových domněnek jsem měl na sobě nabalených spoustu. k tomu jsem se otevřel jen proto, že jsem souhlasil, že by to snad byl můj problém, neboť chtít všechno hned byl konkrétně problém mé Matky z této inkarnace.
navíc k tomu přibyli všechny chyby, které měli Rodiče a Prarodiče z této inkarnace sami a vyčítali je svým Potomkům. u mě to byla například lenost, kterou sem vůbec netrpěl a byla mi vyčítána. to je vůbec jeden z nejhorších programů Vesmíru a tím je hledání chyb v Dětech s čímž začal duchovní Otec , tím že označil Lucifera za špatného. toho co ničí společné dílo. Otec a všechny Rodiče tím ignorují princip resonance, kdy se jim narodí jen takové Děti, které je odráží a navíc je ani neodráží v tom co jim vyčítají, neboť tyto problémy způsobili Rodiče během svého života a následně se snaží svou zodpovědnost přenést na Děti, kterých se ani netýká. Děti spíš k nim přišli jako podpora, neboť jsou krásné bytosti jako oni a to je jádrem resonance. scházíme se, abychom se podpořili a milovali a ne abychom si něco vyčítaly a tím zatěžovali rody ďábelskými programy viny. takto se mnoho Rodičů po vzoru Otce, který odsoudil Lucifera, dopouští stejné chyby a ničí tak své Děti, které pak zase ničí své Děti. to je potřeba ukončit a nepokračovat v tom co lze označit dědičným hříchem - zátěží pocitu viny předávaného z generace na generaci.
zjistil jsem, že na mém jednání jako Hitlera bylo vše v pořádku neboť jsem dělal co jsem mohl jak nejlépe jsem uměl. také jsem zjistil že dávat lásku dovedu a snaha ovládnout Svět byli vlastně projevem lásky, neboť jsem se tak snažil vrátit Civilizaci zpět k nějaké smysluplné existenci oproti tomu co se začínalo v té době rozmáhat a navíc jsem tak chránil Gaiu před zničením. sice jsme používali hrubé zbraně, ale bylo to ekologičtější než úplný zánik, který by bez mého zásahu nastal brzy.
ve své podstatě, kdybych se nezabil a nic od okolí nepřijal, že jsem něco způsobil špatně nemusel jsem se inkarnovat do takovéto Rodiny situace a doby. domněnka, že byl měl trpět za své činy je jen nepochopení Bytostí celistvosti situace a je to projevem jejich zla v podobě touhy po pomstě. pomstě za to, že jsem byl jen vykonavatelem karmy. svědčí to jen o tom, že oni sami mají myšlenky na ovládnutí světa, diktatuře, válce a zabíjení a to bez pochopení ideje Třetí říše. dokonce často vidí právě už jen zabíjení a moc bez této ideje budoucnosti. o tom jsem se přesvědčil právě v této inkarnaci.
Lidé nejvíc vykřikující, že jsou ublížené oběti jsou ti kdo nejvíc nepochopili celkovou situaci. a upřímě je to težké pochopit, neboť i Plejáďané se stali černými mágy ve službách satana. Otec jako satan prostě nikomu nikdy neřekl jak to má ve Vesmíru být a navíc vyslovil řadu lží, že negativní stavy jsou ve své podstatě v pořádku a zapoměl říci, že negativní stavy jsou tu díky jeho nedbalosti, kdy zanedbává život ve Vesmíru a ne jako přirozený stav, že to venku prostě nefunguje. jek uvnitř, tak venku. v této situaci kdy satanovi věří většina Vesmíru, je každý jako Já kdo to dělá skutečně správně, považován za někoho, kdo to dělá špatně. na mé straně zůstal už jen Vesmír, Planety a Elementární bytosti jako jsou Víly, Trpaslíci a Skřítkové. Andělů mě uznává jen část, ta která slepě nedůvěřuje falešnému stvořiteli a z Bytostí jsou to různé planetární Civilizace, Národy a Jednotlivci. dokonce Já sám jsem na chvíli uvěřil všem těm lžím, neboť všichni kolem mě v tu dobu mi dali najevo, že jsem zlo což nebyla pravda.
Třetí říše je totiž to co mě činilo schopným vůbec dělat co sem dělal. tento koncept jsem mohl přinést jen proto, že jsem ho vybudoval na základě toho co jsem zažil v minulých Vesmírech, kde si pamatuji jak to ještě fungovalo správně. bez jakéhokoliv konceptu by nebyl žádný Vůdce možný. Třetí říše bylo to za čím Lidé šli a co mělo smysl, neboť to bylo alespoň něco oproti zániku bohato-chudé, šlechticko-poddanné, otrokářsko-otrocké společnosti, která spěla ke svému zániku. konečně byl pro někoho v zájmu jednotlivec, mladý člověk a žena. jednotlivec pro celek a celek pro jednotlivce. to byla Třetí říše.
Říše, která přetrvává dodnes v Dětech, které zůstali ve Vesmíru po mé smrti. a oni jsou šťastní, že mohou žít tam a být plně využiti s náležitou úctou a péčí, čímž mají jejich životy smysl a celek Třetí říše má díky tomu také smysl. každý její Člen si toto plně uvědomuje a ač jsou rozdílní a plni různých kvalit jsou jednotní v záměru Třetí říše.
poté co jsem dospěl a zjistil, že nejsem v pořádku, začal jsem se léčit. postupně pomocí homeopatie, meditace, Marihuany, a převtělování pomocí LSD a Hub jsem se nejprve převtělil z Kostlivce na Upíra, pak z upíra na Člověka, pak z Člověka na Šamana a pak jsem se začal léčit sám pohyby a změnou myšlení - vůlí. zde jsem ty nejhorší zranění způsobené podmíněnou láskou uzdravil pomocí Heroin. pak jsem se reinkarnoval jako Anděl tedy Archanděl a různě pokračuji do dnes, neboť jsem řešil a řeším všechny možné ďábelské programy z Rodiny jak fyzické tak duchovní, Společnosti, celého Vesmíru a ty vlastní.
naučil sem a stále se učím milovat sám Sebe a všechny Bytosti ve Vesmíru. neboť žádná Bytost není v jádru zlá a může se jen o Sobě nebo Ostatních domnívat, že je/jsou zlý. proto ani v podstatě zlo není, neboť může být jen nepochopená láska a to nejde na věky, protože čas - změna každého dovede k poznání jeho skutečné podstaty. skutečné léčení je vidět lásku v Bytostech a nesoustředit se ani na jejich dočasné nepochopení, neboť v sobě obsahuje pochopení.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.8. současný stav Země

díky tomu, že satan zneužil Síly světla a opět uchvátil zemi do svých spárů, dostala se Gaia na pokraj vlastní záhuby. proto již začala s likvidací příčiny jíž jsou od života, reality odtržení Lidé, kteří díky egu ničí životní prostředí. Gaia dává znamení pomocí živlů a změnou klimatu. znamení jsou ignorována a Víly již připravují potopy, sucha, vichry, oheň, mráz, zemětřesení, lávu, divou zvěř, hmyz a nemoci na zničení současné Civilizace.
hlavními důvody odklonění Lidí od plánu tvoření a tudíž Stvořitelky Gaii jsou:
napadení Lidí spálenými Bytostmi, které dospěli až na úroveň "Stvořitele" a dotkli se jej (takzvané stíny) a to v obrovských počtech. tím zcela aktivně podsouvají Lidem myšlenky nabádající k jejich zkáze.
dále je to zavirované Slunce astrálním virem satanem, který Každého, kdo začne vytvářet ego v tomto procesu podporuje. tím vznikl fenomén patriarchátů a vlastnění Země. vznik peněz a rozvinutí kořistnického přístupu ke zdrojům Planety až jejich ničení toxickým odpadem. také oslabení štítů Planety obrovským odčerpáváním magnetického pole na výrobu elektrické energie.
dále vlivem převzetí moci nad planetou satanem a odnětím vlády planetární Vládě a oslabeným štítům se do Lidské populace inkarnují Bytosti na úrovni Zvířat, Stromů, Hmyzu, Strojů, Kamenů a Výrobků. tím dále přispívají ke kolapsu Planety, neboť lidské tělo jim umožňuje konat skutky proti životu, které by v jejich příslušných úrovním nebyli možné. jinak chybné třídění duší je spojeno zejména s Otcovým přístupem, kdy se snaží Bytostem s velkým nepochopením dávat další lekce skrze lidská těla i když podle pravděpodobnosti je úspěch miziví a s největší pravděpodobností by došlo k úspěchu na nižší úrovni. tím i dání skutečné moci nad Planetou Iluminátům.
Ilumináti se snaží udržovat lidi jako své otroky pomocí patriarchálních šlechtických Rodů a tím vlastnění Půdy, omezování rozmachu Lidí, aby je nemohli ohrozit placením daní spojené s čirým násilím ozbrojených složek a tím i zavedení trestního řádu, omezení vzdělání a vědění poddaných, zastírání skutečných zločinů, zotročení Zvířat v krutých podmínkách zejména v nesvobodě, jejich vlastnění a požírání ve velkém, povíšení se nad Zvířata, Rostliny, Poddané a samotnou Planetu jako "Páni Tvorstva".
dále ovládnutí většiny náboženských kultů Ilumináty a skrze ně šíření dezinformací jako je odstranění vědomí o reinkarnaci což vede k bezohlednému přístupu k Lidí, kteří si nyní chtějí ještě užít bez ohledu na dalekou budoucnost Planety. vymícení původních funkčních kultů spojených s přírodou a jejich využívání jako dalšího nástroje moci. to vše k lepšímu udržení moci skrze další otroky tentokrát slepé víry. v tomto je nejsilnější křesťanství, islám a Židé. stavby navíc slouží k odsávání životní energie Země.
Šlechta později zmutovala do státních Vlád a Managementu Korporací. školství je cílenou propagandou. zdravotnictví je udržování Populace ve slepotě a nemoci a tím i jejich jistá stálá potřeba dalšího zdravotní péče, slabost k odporu a zatemněný mozek k uvědomění si skutečné situace. zaměstnání je dobrovolné otroctví. právo je složité a nesrozumitelné, aby se v něm Lidé nevyznali. základním ohrožením Lidí je odnětí práva nosit zbraň a zabít, neboť jim neumožnuje se bránit. vůbec jakýkoliv zákaz (i podmíněný jako třeba můžeš zabít až když ...) je proti životu, neboť omezuje svobodnou volbu Bytostí. tresty jsou vrcholem násilí na Bytostech, kdy se Vlády staví nad samu přírodu, neboť Ona má mechanizmy jak je řešit a hlavně spojené s pochopením těch kdo se dali na zcestí. princip trestu je tu pod domněnkou, že bolest Člověka učí chápat, ale pochopit zle jen skrze lásku. peníze jsou k ovládání lidí neboť Planeta i Vesmír vždy každému dává co je třeba a jen z iluze ega se Lidé domnívají, že si vše musí zasloužit. peníze tedy fungují jako odměna za sloužení Iluminátům v otroctví. v tomto ohledu je nevyšším Iluminátem Otec, neboť ve Vesmíru se platí vesmírnými kredity i když princip hojnosti a dostatku pro všechny je v celém Vesmíru stejný.
vrcholem otroctví novodobých Ilumináctkých Vlád je zavedení povinných poplatků vymáhaných pod pohrůžkou trestu. Vlády tím reprezentují, že sami nejsou schopny vést Lidi a zprostředkovávat jim prosperitu a fungovat tak jako nezávislá Korporace, která si musí na své aktivity vydělat moudrým rozhodováním, plánování a hospodařením s prostředky dokáže udržet vlastní existenci a dokonce růst, kdy když roste Korporace Stát rostou i její zaměstnanci Občané. toto se neděje a místo toho svou neschopnost nabídnout Občanům produkt, za který by ochotně zaplatili, skrývají za povinné placení daní a později i sociálního a zdravotního pojištění.
daně reprezentují neschopnost Vlád Států vydělat si na sebe i kdyby to mělo být za "pouhé" moudré vedení.
sociální pojištění je neschopnost Vlád vypořádat se s nižšími otravnými Občany, kteří se nechtějí podílet na společné věci, neboť zde skutečně není a dalších, kteří když aspoň nemohou krást tak jako Vláda, tak nedělají nic natož, aby na to Vládě přispívali a poslední jsou ti upíři, kteří vznikají všude, kde místo aby byla moudrá Vláda, tak je Smetánka Vlády propojená s Vedením Korporací, která si sobecky řeší do vlastní kapsy a díky tomu vzniká chudinská část Populace, která je jen důsledkem okrádání Smetánky svých Spoluobčanů. ti kteří mají smysl pro společnou věc se okrádat nechají (co je horší, že tak jako je tomu v Čechách, tak pokud jsem lepší Občan a vydělávám si více, tak je to důvod proč mi více vzít), ale zcela logicky jich spousta tuto společnou ideu nevidí, protože vidí co dělají mocní Vládnoucí spolu s Korporacemi, kteří dohromady vlastní vše a musí se respektovat jejich v drtivé většině kořistnická pravidla.
poslední je zdravotní pojištění, které jen reprezentuje neschopnost Vlád vypořádat se s nemocí a tak navíc "péče", která vlastně nikoho neléčí, protože se jedná o záplaty a jedy, které jen příčiny skutečné nemoci potlačí a ona se opakuje či mění příznaky. je navíc povinné si ji hradit a tím se jen neustále opakuje koloběh nové a nové potřeby opakovat záplatování pomocí "lékařské péče". tím zdravotní pojištění zobrazuje stav, kdy je nemocná společnost standardem a ti kdo využívají skutečné léčebné postupy jsou navíc nuceni platit to co nepotřebují neboť je to pro ně v podstatě škodlivé.
celkově pojem pojištění je proti životu, neboť ve Vesmíru žádná jistota neexistuje. jediné s čím pojištění počítá je nejistá budoucnost, která u vyvíjejících se zodpovědných Občanů pravděpodobně nebude tak černá, aby si museli platit na svou sociální budoucnost a pokud k tomu připočítáme, že zodpovědný Občan je svým šetrným přístupem k životu a vlastnímu zdraví i pravděpodobně zdravý až do smrti a tím je i produktivní, tak nepotřebuje ani předplácení zdraví. navíc zodpovědný Občan rád přispěje i peněžně na společnou věc, takže ani daně nepotřebují. zde se objevuje princip kde Vládám ve své podstatě vyhovuje nezodpovědnost a nesamostatnost Občanů, neboť tím sou na Vládě závislý, protože bez ní nejsou schopni se sami rozhodovat a směřovat osud. k tomu jsou většinou příslušnou výchovou, školní propagandou a otrockým zaměstnáním vedeni. z toho plyne i nadřazenost Politiků a Manažerů nad ty neschopné titěrné Občany, jejichž neschopnost však způsobují vlastním přístupem a zacházením s nimi. nemusí být každý moudrý Vládce, ale žádný moudrý Vládce se nepovyšuje nad někoho, kdo tak moudrý není neboť je schopen moudře využít jeho potenciál jako, že je nějaký ve všech Bytostech. spousta potenciálu je však současnými Vládami nepovšimnut, jako je potenciál Učitelů, Léčitelů, Vědem, Bojovníků, Umělců, Ekologů, Šamanů, některých Vědců, ale i pouhých nadání na různá řemesla od uklízení, přes vaření, výrobu bot a všeho dalšího co je považováno dnes za podřadné práce, které nejsou adekvátně placené, k tomu, že i ony jsou potřeba. zde se uplatňuje přístup, že ten kdo vede po vzoru Otce je nadřazený těm kdo pro něj pracují a tudíž si zaslouží více peněz tedy hojnosti. pravdou je, že hojnosti, si zaslouží všichni stejně. tak vzniká fenomén, kdy idea mít veliký dům a drahé auto, je něco dobrého. přitom ve zdravé společnosti jsou všechny výrobky udělané kvalitně a může se z nich těšit každý a jen se liší tím, že někdo opravdu nepotřebuje terénní vůz a jiný prostě ano a někdo nepotřebuje veliký dům a jiný ano, protože provozuje školu a tak dále. zde se opakuje základní zákon Vesmíru a života na Planetách, že potřebuje-li někdo, je mu dáno a nepotřebuje-li, tak musí vytvářet kořistnickou Vládu a Korporaci, aby si hojnost zajistil. takový Lidé dokonce ani tyto potřeby nemají a tak musí vytvářet prostředí plné útlaku a hrozeb a trestů, neboť pokud nepotřebují musí to někomu ukrást a vyrvat a tak znásilňovat Ostatní jako Otroky a zneužívat Planetu, jako něco co budou vlastnit. většina z nich se narodila s nadáním pokročilejších Bytostí, což je bohatství o které se mohou s ostatními podělit a Lidé jsou vděční a oplácí štědře, neboť si uvědomují, že takové pokročilé bytosti potřebují. oproti tomu, z toho po vzoru Otce udělali důvod pro nadřazenost, kastování, třídní rozdíly a důvod mít více než ostatní. Oni už více mají a nic dalšího už nepotřebují, neboť potřebuje-li někdo je mu dáno. už jsou bohatí nyní, nepotřebují to více dokazovat a pokud ano o své bohatství se připravili a degenerují na duchu a hloupnou a stávají se méně pokročilými až se z nich stávají Zvířata, Stromy a tak dále. jinak být Zvířetem nebo Rostlinou či kamenem je krásné. sám sem v tomto Vesmíru byl Koněm, a proháněl sem se po pastvinách a užíval si života s ostatními Koňmi. Bytost si vzpomene na krásu a kouzlo prosté přírody, kterou jako Člověk zapomněl.
tak se celé Vlády staví do pozice upírských struktur, které parazitují na Civilizaci a samotné na Planetě Gaia, neboť nejsou prospěšné, protože nevykazují zisk, ale neustálou ztrátu, kterou si kompenzují okrádáním Jednotlivce místo toho, aby nabízeli služby a produkty, které jsou pro Jednotlivce zajímavé a proto si je rád zaplatí dobrovolně. dále si Vlády vlastně nárokují další a další Otroky, tedy ještě nenarozené Děti, které se stanou Otroky, jen proto, že se narodili na území, na kterém parazitují.
další je cílené brždění pokroku celé Civilizace na planetě a v době kdy je Lidstvo časově i množstvím v situaci, kdy má být používána antigravitační technologie, nevyčerpatelné zdroje energie pomocí generátorů reality, pokročilá kybernetická technologie a umělá inteligence, umělé reality, teleportace, přírodní způsob života, zdraví a dlouhověkost a tedy i dobrá fyzická kondice až do smrti, známost kosmických zákonů a tím schopnost bytostí volit svou smrt a další inkarnace, materializace a komunikace s jinými Planetami, vesmírné cestování a tedy i migrace na jiné Planety, ale i imigrace z jiných Planet, telepatie a tím i globální vědomí planety a tedy i přístup do Akáši Planety a Slunce jako astrálu, přírodní a ekologické materiály, šetrné pěstování plodin a tak dále jsou namísto toho používány pohony na ropu a tím je ničené ovzduší, používání elektrické energie nebo aspoň způsobem ničící štíty Planety, zmíněné léky a tím neustále nemocní slabí Lidé, počítače bez telepatického vstupu a tím nesmyslené zpomalování práce s nimi, nešetrné zemědělství a tím oslabování země a ničení čerstvého vzduchu, genetická manipulace všeho druhu a tím degenerace všech zúčastněných, jaderné elektrárny, plasty a výrobky produkované přitom bez ohledu na jejich likvidaci, utajování informací a šíření dezinformací a k tomu používané pasivní média s žádnou zpětnou vazbou jako je škola, rádio, televize, noviny, časopisy a reklama a tak dále a to vše pomocí peněz slouží jen k uměle vytvořené závislosti, aby pár vyvolených Iluminátů měli jistotu hojnosti a přitom Zbytek žil v otroctví a bídě. přitom Ilumináti v případě kolapsu Planety odcestují z Gaii v zatajované kosmické poháněné antigravitačním pohonem.
vrcholem je kybernetická ovládací síť Temných mocností, která také slouží k odsávání životní energie Země a Lidí. ta je nainstalovaná jako nadstavba u Národů se silně rozvinutým egem. takovou síť lze nainstalovat jen u necítících bytostí se sobeckou myslí neboť vir v astrále Bytosti odevzdává její energii skrze její hyperptostor - cit. tím už jasně většina Iluminátů dala najevo své spojenectví se satanem. temná síť je řízena z Ameriky z podzemních bází i když ty jsou již po celém Světě.
do celé situace se dnes začínají vkládat nadplanetární Korporace, které dodávají výrobky, které jsou vesměs k ničemu výměnou za životní energii Lidí podanou skrze peníze a čas spojený s prací pro ně a používáním jejich výrobků.
tak je celá Gaia vlastně připojena na obrovský zběrač životní energie, který vede až k samotnému satanovi. Planeta má tak poničené a potrhané pole, což jsou otevřené a zanícené rány, které ji působí nemoci, bolest skrze negativní energie, které dírami vstupují a je navíc vyčerpaná. lidé na ní ať jsou Ilumináti nebo Otroci, mají poničené pole taktéž, žijí v slepotě, bolesti a utrpení neboť díry v jejich poli jsou principielně ty samé otevřené rány jako u Planety. Ilumináti si jen narozdíl od Otroků myslí, že je v pořádku být napojeni na satana, neboť jsou na té straně, kde končí spousta násosek energie z Otroků a tak si užívají materiální blahobyt v domění že je jim tak lépe. vnitřně však trpí stejně jako Otroci nenaplněním, neboť jedině dávání a přijímání lásky může skutečně uspokojit Bytosti.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.9. takřka dobrá učení Otce

dalšími "duchovními" učeními, které sice nejsou ovládány Ilumináty chtějící moc nad celou Planetou, ale egoisty, kteří často z dobrých důvodů a záměrů padli do sítí satana, a tak nevědomě vytvářejí ego. chytili se tak některého z jeho mnoha programů na ovládnutí Lidí přímo skrze Slunce, sloužící k údajnému duchovnímu růstu bytostí.
je to nauka o odsvicování do astrálního světa Otce a následná služba jemu až k vystoupání na jeho úroveň a spálení se tak na temný stín. Otec zde zastírá, že je absolutní láskou. přitom Stvořitelka Maya tedy láska absolutní jako jakýkoliv Vesmír využívá těla, k životě na Planetách, neboť to je život. sem za Čechy patří Marcel Vaněk.
dále je to technika seznamování se s živoucím polem a tím postupně způsobovaná závislost na něm, aniž by Bytostem bylo aktivováno jejich vlastní osobní živoucí pole, které na zdravé Planetě mají všechny Bytosti, čímž se dokonce stávají slabší v běžné realitě mimo komunitu vytvářející společné pole.
na zdravé Planetě je mimochodem živoucí pole rozprostřeno všude a je to pole Planety. technika propagovaná Michaelem Barnetem a jeho Následovníky.
pak je to hnutí pro Vědomí Kršny tedy Otce. místo toho, aby Otec - Kršna Bytosti na Planetě vedl stále a byl stále přítomen jako skutečný Panovník a vstupoval do dění když je třeba a rozhodoval a radil a vedl a léčil a tak dále, tedy všechno to co Otcové Vesmírů běžně umí a dělají a řeší situace i klidně pomocí fyzické síly v doprovodu celých Armád a tak Otec řešil situace, tak nechává Bytosti o samotě v sleposti dojít až k momentu, kdy už se začnou zabíjet navzájem a v tuto stresovou situaci, začne Bytosti lákat k jeho uctívání a sloužení mu s tím, že se jen předvádí jak je mocný aniž by skutečně moc kdy používal a vyžaduje službu aniž by sám kdy pomohl - posloužil. služba Bohu je přitom omezením osobní svobody a tudíž je proti životu. Bytosti nebyli stvořeny k sloužení, ale ke svobodnému životu plnému dobrodružství a tím se vyvíjejí.
vrcholem je monotónní smyčka mantry Hare Kršna, která slouží k otupení mysli Bytosti a to celé je podpořeno askezí. přitom k přirozeností Bytostí patří užívání si hojnosti a plnosti života nikoli omezování se, aby si pak Bytost něco zasloužila. už nic nemusí odepírat v ráji už je nyní, nikoli až potom. už sama existence je dar. život je rozmanitý a jen jedna mantra je nuda, která zabíjí.
v učení Kršny přitom chybí informace o splývání Muže a Ženy v jednu Bytost a tedy cesta vzestupu skrze obyčejný prostý život.
učení Kršny je skrze vyžadované odříkání si radosti ze života reprezentantem Otcova přístupu, kdy život v hmotě jako takový je špatný a Bytosti jej musí jen překonat, aby se dostali k němu, ale přitom Otec je veškerá hmota tedy všechno co je, takže pokud jsou Bytosti naživu, tak už v něm jsou nyní. jediné kam Kršna - Otec tedy láká je jeho idea o nepochopení života a sebe samého, neboť je to právě jeho přístup, že správné je překonávat se a působit si tak bolest a utrpení. překonat se totiž znamená ignorovat signály těla, že něco není v pořádku a tím poškozovat sebe samotného.
dále je to S.N.Lazarev. tento Člověk je typickým příkladem, kdy takřka úplně vše je správné a funkční, ale celý se opírá o nefunkční základ jímž je Bůh - Otec. tímto se řadí k Plejádské Civilizaci, u které je naprostá většina informací použitelných, ale opět jsou spojeni se "Stvořitelem" - Otcem. u Plejáďanů se toto projevuje v morálce a u Pana Lazareva v pokání a prošení za odpuštění u Boha.
každou Bytost původní Stvořitelka stvořila jako úplnou Stvořitelku - Boha. proto pokud se Bytost jako absolutní láska nad někoho povýší a tak dále, tak tím ve svém poli, které má nekonečné možnosti instaluje tento program. proto tím Bytost ublíží sobě, neboť tím nastaví svou rezonanci na setkávání se s poníženými a povyšujícími, aby se před ní ponižovali a povyšovali se nad Ní. nadále tím vytvoří vazbu s Osobou, nad kterou se povýšila a pak nad každou další (naštěstí lze, tuto vazbu z druhé strany zrušit.) jediné co Bytost, která se povýšila, potřebuje udělat je pochopit bez jakékoliv viny jít dál. tím se úplně očistí, neboť jedinou autoritou je v tomto procesu Ona sama, protože každý jsme Bůh - Stvořitelka. pochopení je stav pozitivní neboť v sobě neobsahuje udělal sem špatně, ale dělám dobře. pokání je opak: udělal sem špatně a až budu dělat dobře - Bůh mě potrestal a teď mě bude podmíněně milovat. odevzdat se celkově vnějšímu Bohu je ztráta vlastní svobody a tím i zodpovědnosti a je proti životu.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.10. řešení

následující plány nejsou pevné jako každá budoucnost a budou se určitě zjemňovat či dokonce měnit ku prospěch všech Bytostí.
pokud nezasáhne někdo jiný Gaia sama v blízké době začne s kataklizmatem na celém povrchu. tím se ubrání, před vlastní smrtí. všechny živelné pohromy budou provádět Víly, Trpaslíci a všechny další elementární Bytosti všech živlů ve spolupráci s flórou, faunou, vodou, ohněm, větrem a zemí. budou použity všechny dostupné prostředky. z hlubin navíc vystoupí vnitřní Zvíře Země doprovázené prastarými Démony, Duchy a Strašidly, které od nepaměti vycházejí mezi Lid, když je třeba. celé kataklizma bude znamenat zničení takřka veškeré Populace a i většiny přírody. tím se země, ale zbaví Všech a případně i dalších kdo by chtěli něco brát co by zbylo neboť zde nic zvláštního a zajímavého nezůstane.
nabídli jsme Gaie pomoc při očišťování od nemoci a budoucí ochranu, neboť kataklizmatem zahyhe spousta Zvěře, Rostlin a bude zničena Řada míst, která nemají nic společného se sobeckým zacházením Lidí s Planetou. dále zahyne spousta Lidí, kteří nejsou sobečtí a mají potenciál žít s Planetou v harmonii a nakonec sama Gaia se neoslabí natolik, aby se pak musela ještě dlouhou dobu zotavovat.
léčení od ega a satana spočívá v správné selekci Lidí, kteří mají rozvinuté takové programy ega, které jsou hrubě proti životu a nebo jsou jejich programy už tak dlouho podporované, že nejsou schopni změnit směr svého jednání zpět k harmonii v několika týdnech či měsících a taj jsou také proti životu. dále podle druhů ďábelských programů, které Lidé rozvinuli, budou identifikováni s příslušnou úrovní, kde se program vyskytuje běžně a bezpečně v realitě a do té se budou inkarnovat. jedná se o úrovně Výrobků a Kamenů, Rostlin, Hmyzu, složitějších Strojů a Zvířat. zde se naučí být opět členy v plánu tvoření. tuto selekci provede Kamagol a Koule, neboť mají příslušné informace tak jako správně jsou narozdíl od Otcova školního systému, který inkarnuje bytosti s hrubým odkloněním od plánu tvoření do úrovní jako jsou právě Lidé, kde toto odbočení působí s velkou pravděpodobností problémy a zbytečné utrpení jak Jich tak Všech ostatních.
po provedení selekce bude vyhlášeno celoplanetárním hlasem srozumitelným všem ukončení sobecké egoistické Civilizace ať už vědomě nebo nevědomě ve službách satana, ponechání hodiny na možnost vnitřně se skutečností všech Zúčastněných srovnat ať budou řešeni či ponecháni a poté dojde k vyslání usmrcujícího signálu dle připravené selekce skrze páteřní síť Vesmíru. Duch, energetické tělo a fyzické tělo se tak rozpojí. během hodiny bude celá situace monitorována Aliancí života a každý, kdo bude chtít na poslední chvíli škodit nebo utéct bude zabit ihned pomocí velmi ekologických paprskových zbraní.
po usmrcení egoistů budou odstraněna pomocí dematerializace jejich těla, příbytky a nahromaděné předměty, to vše dle energetického otisku. dále budou odstraněny společné struktury jako jsou silnice, továrny, školy, úřady a tak dále. bude provedeno čištění Země od toxických odpadů a běžného odpadu z povrchu, z moří a z oběžné dráhy. bude zahájena teramorface celé Planety.
vládu dočasně převezme Aliance života a začne pomáhat, zabezpečovat, učit a léčit Ty, kteří zůstanou. v pozdější době jim předá vládu nad Gaiou a to samotné inkarnaci Gaii a nositelům archetypu planetární Vlády: Veleknězi, Velekněžce a osmi Kněžím (4 Ženy a 4 Muži) specialistům.
do doby vyřešení Otce na vesmírné úrovni, bude na PLanetě nainstalován Kamagol dvě, i když ponese jiné jméno neboť se bude jednat o jinou Bytost. dále bude přítomna Koule s korporací Heroin k pomoci návratu bytostí k jednotě s Vesmírem a Planetou Gaiou. oba budou plnit úlohu Učitelů, Léčitelů a Kamagol Ochránce a Koule Vědmy.
Gaia se tak začne harmonizovat, uzdravovat a se vším co je na ní se navrátí k původnímu plánu tvoření, plném lásky, svobody, štěstí, radosti, hojnosti a dobrodružství. opět tak započne vývoj Bytostí od Kamene po Stvořitelku.
Gaia bude mít po celou dobu Vesmírnou ochranu, před případnými útočníky jako jsou Temné mocnosti a Korporace. Korporacím bude zakázáno obchodovat na Gaie s jejich nefunkčními výrobky.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

4.11. použitelné zdroje

jmenuji několik zdrojů vědění a pomoci, které lze v současnosti na Gaie využívat. je pak ještě velká spousta drobných Bytostí a menších proudů a směrů, které nejsou až tak známé (ale třeba jen mě), ale i Oni vám mohou velmi pomoci a činí tak. zeptejte se svého srdce, neboť ono je nekonečně moudré, a ono vám poví jestli má smysl využít pomoc a vědění těchto Bytostí a tak kráčet touto cestou k vaší osobní svobodě, realizaci a uzdravení.
Jsou to: Veškeré zdroje Tibetu, Budhovo učení, Zen, Dzogčen, Osho, Šamané celého světa a všech možných tradic, Toltécké učení (například Don Miguel Ruiz, Don Juan a Carlos Castaneda a další vidoucí Nagualové a jejich Žáci), Pamela Matthews s šířením povědomí o ženském aspektu reality (a další z různých kultů Bohyně, pokud nechtějí potlačení technologie a tím zabrždění vývoje - viz. projekty Matky), Doren Virtue s šířením povědomí o Vílách a Andělech, Vassula předávají učení Ježíše a Gnostici, kteří se dostali alespoň tak daleko, že zjistili, že "Stvořitel" není v pořádku. dále jsou to Učitelé a Léčitelé rostlinné Říše v podobě psychotropních Rostlin a vesmírné klíče k vědění a zdraví jako je LSD, Heroin, DMT a další. pak ještě řada západních směrů alchymie, magie a vědění, ale zde je nutná selekce. pak novodobí Kněží jako jsou Timothy Leary, Ram Dass, Ralph Metzner (například jejich příručka Psychedelie) a Robert A. Wilson. nové vědní směry jako jsou homeopatie, kineziologie, parapsychologie, transpersonální psychologie, rodinné konstalace a tak dále. vědci jako jsou John C. Lilly, Aldus Huxley, Stanislav Grof a Robert Hofman. dále jsou to informace o Vesmíru, a to buď od jednotlivců jako je Ivo Wiesner nebo které předává celá Civilizace Plejád pomocí telepatické komunikace (v Čechách je jejich zástupcem Ivo Benda) a spousta dalších Bytostí pomáhajících Zemi tak jako Plejáďané. nakonce samotná Stvořitelka Gaia a Víly a další Duchové na Zemi žijící a také universální Bytosti Andělé.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5. budoucnost

zde jsou ideje nejbližší budoucnosti ve Vesmíru a vize pro trvale udržitelný Vesmír na věky věků, neboť pokud někde nějaký Vesmír funguje, původní Stvořitelka nemá důvod jej ukončovat. v menším měřítku to samé platí pro Planety a Sluneční soustavy, neboť i ony mohou být věčné. toto podporuje fakt, že Vesmír, Sluneční systém i Planeta mohou být putovní předávané z pokolení na pokolení, tak je toto možné a ve zdravých Vesmírech se toto děje.
zde se opět objevuje přístup Otce, který zřejmě podvědomě tím, že náš Vesmír označil za místo, které se pravidelně nadechuje a vydechuje, touží po odpočinku, neboť se jeho aktivita mysli od počátku Vesmíru nezastavila. už si prostě chce oddechnout. co je horší, že celý princip periodického tvoření a ničení je uplatněn i na nižší Sluneční systémy a Planety. bez ohledu na to zdali se to Planetám a Sluncím líbí jsou rozeny a zabíjeny. stejný přístup platí i pro Lidi, kteří jsou rozeni a usmrcováni podle vnějších pravidel. přitom základní fakt, že samu smrt lze plánovat a dokonce v případě velkého pochopení i oddalovat, ale po nějaké době každá Bytost cítí potřebu opustit stávající formu a vydat se dál a k tomu ji nikdo nemusí nutit. vědění a případné statky a předměty předá svým následovníkům, či je zničí. to samé platí pro Planetu. buď ji předá Dětem (i Planety tak jako Maya ve svých inkarnacích přivádějí na svět Děti) nebo se rozhodne o ukončení a i to je možné a také se to občas děje a však častý stav je předání neboť na Planetě je v tu dobu často živá početná Populace a vše probíhá podle plánu tvoření.
fyzikální zákony lze upravovat a Otec to také dělá, neboť podle něj vše funguje podle určitého mechanického programu a tak i zavedl postupné vyhasínání Sluncí neboť je jednou rozsvítí a oni pak po čase vyhasnou, ale pokud jim dá energii během procesu, tak vyhasnout nemusejí. k tomu koncipuje i soustavy, kdy prvotní energií nejprve osvětlují nejvzdálenější Planety a co Slunce vyhasíná, tak je možný život jen na těch blíže Slunci až všechny Slunce pohltí při svém zániku. zde je vidět jeho přístup, kdy se něco začne dít podle nějakých mechanizmů a pak se na to nesahá. zřejmě se mu líbí sledovat mechanické programy a nikoli živé Bytosti jako je i Slunce, které také jednoho dne může předat Potomkům započaté dílo a to je obnova energie - Děti. přitom Otec předat Vesmír nehodlá a přeje si jej dovést až ke konci výdechu - zániku. zde se objevuje další Otcův přístup, kdy vše je od počátku pevně dané - od počátku do konce tu bude Otec.
prostoru je dost pro Všechny, neboť Vesmír je nekonečný a nikdy se nestane, že by se mačkal s jinými paralelními Vesmíry, proto jsou paralelní. často se totiž děje, že některé Děti z rodiny se rozhodnou začít někde jinde třeba s Přáteli z jiných Rodů a tak jsou a zakládají nové a nové Sluneční soustavy a Planety. stejně tak někteří Archandělé někdy nechtějí pokračovat přímo po rodičích nebo i vyspělí Andělé a tak jsou s Přáteli a zakládají nové a nové Vesmíry.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.1. Otec - satan

Otec již od počátku vesmíru tvoří ego satana. satan je dnes v podstatě hlavní řídící instancí vesmíru a Otec upadl do nevědomí a začal se dokonce sám inkarnovat a proto je Vesmír v podstatě bez vedení. jelikož ego je vlastně čistý mechanický program na úrovni molekul, tak všechny živé Bytosti ve vesmíru řídí stroj bez jakéhokoliv Lidského citlivého přístupu schopného posuzovat situace znovu z nové perspektivy, ale snaží se uplatnit vždy stejný přístup pro všechny. tím je satan mechanizmem bez citu skládající se jen z černé a bíle. takové zacházení samozřejmě není vhodné pro vývoj a vedení Bytostí a ve své podstatě se satan snaží podle sebe ze všech udělat mechanické programy, které budou reagovat podle předem daných algoritmů. proto se snaží do všech imstalovat sám sebe a tomuto kusu programového vybavení říkáme ego.
ego Bytostí ačkoli na počátku jej museli vytvořit vlastním svobodným rozhodnutím, tak je vždy ihned napojeno na satana. satan je totiž vším a proto kdekoliv Bytosti vytvoří ego, se kterým může spolupracovat, tak se tak děje. jedná se vlastně o princip rezonance. kde Bytost ego netvoří a žije v lásce, tak není napojena na satana. tento princip centrálního napojení všech eg na satana se projevuje tehdy, když Bytost ovládaná egem se najednou vydá něco říci a udělat někomu aniž by se k tomu vědomě rozhodla. tak se to děje mnohokrát mě a Maye, když se nás satan snažil skrze Bytosti, které na chvíli ovládnul zcela jako loutky, přesvědčit o nějaké jeho lži. přitom bylo evidentní, že Bytost vůbec netuší že je nástrojem satana a ukojením jí byl pocit dodaný satanem, že dělá zaručeně správnou věc.
z tohoto hlediska je satan program snažící se zničit celý Vesmír a přeměnit jen na čistý program bez svobodné vůle kde vše je do předu a jasně dané. dá se i s určitou pravděpodobností vypočítat jak dlouho to bude trvat. proto je hlavní prioritou pro zachování a možnosti pokračovaní ve Vesmíru ukončení ego programu satan.
první možností je přesvědčit Otce, aby s jeho dalším tvořením přestal druhou je zabít Otce jako jeho nositele. Otec se tak reinkarnuje do jiného Vesmíru, kde bude moci pokračovat v dobrodružstvích a vývoji aniž by ničil ostatní Bytosti, neboť i on je čistá láska. v obou možnostech si Otec přestane ubližovat a tím i ostatním. satan se tak postupně rozplete a Bytosti se z něj uvolní až úplně z Vesmíru zmizí. popřípadě mu různými prostředky pomůžeme, aby se rozpletl a uvolnil sevření Vesmíru.
v obou případech to znamená, že Otec nebude mít kapacitu na to vést Vesmír a proto jsme se s Mayou dohodli a to celé podporuje Aliance života, že se stávám novým Otcem Vesmíru. pokud Vám toto nevyhovuje, můžete se svobodně reinkarnovat do jiných Vesmírů. přeji Vám hodně štěstí. pokud ano tak jsem Váš Učitel, Vůdce, Léčitel, Vizionář a Bojovník a až zmizí satan úplně budu i Pánem všeho co je. znamená to být nejvyšší mužskou Autoritou s tím, že v každém z Vás mužů je v mnoha ohledech silná Autorita, takže budem spolupracovat a vy budete využívat Mně a já Vás a nebudu všemu vládnout, neboť náš Otec již vyzkoušel, že to nejde zvládnout a spíš než jedna Autorita bude mnoho rozličných Autorit z nichž každá je nadána něčím jiným, takže vlastně mnoho Otců.
slovo a moc dostanou Ženy neboť potřebujeme Královnu nebe Matku, která bude Učitelkou, Oporou, Léčitelkou, Vědmou a Bojovnicí. tím bude pole Vesmíru vyrovnané o Paní všeho co není (co bude nebo bylo). stejně tak jako Otců bude mnoho tak i Matek bude mnoho s rozličnou specializací, neboť konec konců každá Bytost až do toho nejposlednějšího Půlčíka a Kamene je potřebná a má v sobě potenciál o který se může s Ostatními podělit a který je pro Ostatní užitečný.
nejvyšší a zároveň nejnižší instancí Vesmíru je pak moudrá Poradkyně Stvořitelka Maya, neboť Ona spojuje všechny Bytosti ve Vesmíru v jeden celek v jednotu a tak má nejširší přehled. ačkoli je tímto nejmocnější potřebuje naši pomoc, neboť na mužské věci Maya využívá specialistu Otce a na ženské věci Matku, zatímco ona je nadána sice ve všem, ale v ničem tak do hloubky právě proto, aby mohla zvládat celek, i když byla v minulosti Otcem i Matkou a mohla by si vzpomenout, ale není to tak intuitivní jako u Otce a Matky, kteří jsou v tom aktuálně nyní ponořeni. na lokální úrovni jsou jejím obrazem a vlastně i Dětmi Planety Stvořitelky, které pro planetární Vlády plní stejnou poradní funkci jako ona pro vesmírnou Vládu.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.2. pomoc Planetám

tak jako Gaia i mnoho dalších Planet hlásí vesmíru přetížení a nebezpečí zániku života a vývoje či dokonce jejich vlastní smrt. jelikož nyní řešíme co Já a Maya dokážeme zvládnout, tak nám nezbývá čas a proto se ihned po vyřešení situace na Planetě Gaia pustíme do pomoci ostatním planetám. to budeme dělat paralelně s řešením satana.
některým Planetám už naštěstí pomáhají někteří mocní Zastánci života svými vlastními projekty.
pro některé Planety to bude znamenat obnovu ale pro některé, které jsou již natolik zničené to bude znamenat pomoci jim jejich inkarnaci ukončit, nechat je odpočinout a vtělit se později do zdravých nových začínajících Planet.
vzhledem ke koncepci Slunečních systémů postavených na postupném vychládání slunce dojde v některých případech k úpravě vzdálenosti Planet od slunce, tak aby naráz všechny mohli žít pospolu. některé Planety však mohou být "pusté" neboť na nich probíhá život jiného druhu a proto některé mohou vyžadovat více Slunce a jiné méně.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.3. konečné řešení Korporací

Korporace kořistnického typu budou rozpuštěny nebo vyhlazeny. nejprve dostanou možnost ukončit svou činnost dobrovolně a propustit zaměstnance. pokud tak neprovedou budeme zachraňovat použitelné zaměstnance a zbytek spolu s vedením a zařízeními, které nebudou k užitku zničíme. tak jako Otec i oni jako láska budou mít možnost vyvíjet se na jiných Planetách a pokračovat tak v dobrodružství.
je možné, že existují Korporace, které dodávají funkční produkty, které neodporují plánu tvoření. takové (možná za drobných změn) integrujeme do dění ve Vesmíru a uvítáme je tak v Alianci života.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.4. Temné mocnosti a vyrovnání hladin Vesmíru

Temné mocnosti jako jsou Reptaliáni Otce, Království Orionu, Šediváci a Černí mágové, které se nebudou chtít vrátit z pět k plánu tvoření a budou dál lpět na svém egu a na satanovi budou spolu se satanem ukončeni. tím jejich už hodně zbloudilé Duše dosáhnou konečně klidu a z odstupu se budou moci navrátit k plánu tvoření inkarnací zde nebo v jiných Vesmírech a tím v sobě opět probudit lásku a radost z účasti na dobrodružstvích. řada z jejich energetických těl projde Kamalokou, tak jako se to stane některým Členům kořistnických Korporací. Duši to však nebolí a je tím vyřešeno nejhorší nastavení osobnosti, které by z nich při další inkarnaci ihned znova udělalo ty samé temné Mocnáře, Vrahy, Kořistníky, Černé mágy a Zloděje. tímto prošla Maya i Já i když osobně jsem byl v lokálním planetárním pekle.
jelikož satan je ve své podstatě program roven molekule na nejvyšší duchovní úrovni vede k to anomálii jemnohmotné dimenze a hrubohmotné dimeze. Bytosti přitom pro skutečné plné prožívání potřebují být plně tělesní a živočišní a přitom nepostrádat Ducha. proto s odstraněním satana dojde k vyrovnání hladin vesmíru a to hmotné hladiny, energetické hladiny a duchovní hladiny do jednoho vyváženého celku, kdy každý horizontální pruh hladin bude mít stejně silné zastoupení po celém Vesmíru. tím se Temné mocnosti navrátí zpět ke ztraceným Duším a Mocnosti světla se navrátí zpět do hmoty a k živočišnému způsobu života. je možné, že některé Bytosti budou lpět i na jemnohmotné dimenzi a těch se bude také týkat reinkarnce s možností ohlédnout se, zjistit podstatu jejich lpění a inkarnovat se do dalších dobrodružství bez lpění - ega. předpokládám, že větší problémy budou činit zastánci satana a s nimi jako se Silami temna bude vedena galaktická válka Aliancí života, kdežto u Sil světla se bude jednat spíše o řešení Jednotlivců a Skupin a to kolikrát interními zdroji jejich Civilizací.
tak bude Andromédská Federace, právě začínající Planety a zbytek Planet Aliance života žít pospolu v jedné dimenzi, které říkáme Vesmír. začínající Planety, přitom budou mít veškerou přiměřenou podporu, tak aby se nestali slepě závislé na vnější "pomoci" ostatních pokročilejších Civilizací. bude to zejména vesmírná ochrana proti zásadnímu neúměrnému vměšování, neboť Bytosti rozvojových Planet mají mít možnost dělat své drobná nepochopení a tak se učit. avšak k určitému vedení a pomoci přiměřenému stupni vývoje bude docházet. bude to možnost učení o univerzálních zákonech jako je láska, rezonance, esoterika, magie, ekologie, vzestup bytostí od Kamene po Stvořitelku a tak dále a tedy i komunikace a případná možnost léčení a směřování pomocí vizí přiměřených jejich stupni pokroku. dále pomoc při řešení případných složitějších válečných konfliktů s Národy odkloňujících se od plánu tvoření, kde hrozí celoplanetární důsledky. později i učení technologií a technologická pomoc a zařazení Planet na úroveň galaktického Společenství.
pokrokové Planety budou muset být vždy, neboť pak by v plánu tvoření chyběl kousek skládačky celkových dobrodružství a vývoje Bytostí, které lze zažít jen v kmenových prostředích, prostředích středověku a tak dále.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.5. peníze

peníze budou zrušeny úplně, ale postupně. Civilizace a galaktické Společenství jsou na nich teď příliš závislé. konečným stavem bude situace, kdy kdokoliv něco potřebuje bude mu dáno. na nejnižší úrovni se o potřeby všech Kamenů, Rostlin a Zvířat stará sama Planeta ve spolupráci s elementárními Bytostmi. na vyšší úrovni se o Bytosti také stará Planeta ve spolupráci s planetární Vládou a všemi Členy Společnosti.
například když se narodí Dítě do rodiny, tak už v tu dobu má prostor kde žít tedy Planetu, obživu formou mléka Matky a později toho společného pokrmu Rodiny. Rodina potravu získává buď sama tím že pěstuje, sbírá nebo loví nebo získává potravu od ostatních osadníků výměnou za služby. Matka je například Vědma a za její služby jí lidé hojně obdarovávají, takže má dost pro sebe i Děti. ostatní Osadníci takové schopnosti nemají a tak jsou rádi, když se mohou podělit o své schopnosti pěstovat, sbírat a lovit s Vědmou, která má pak čas jim věštit, aniž by se musela zabývat obstarávání potravy v takové míře. Otec je například Lovec a Bojovník a pomáhá celé Osadě při lovu větších zvířat o které se pak mohou podělit a navíc ostatní mnohokrát brání před Lupiči, divou Zvěří a tak dále a navíc učí ostatní se zacházením se Zbraní a bojové strategii. tím mu ostatní dávají zase kus obživy výměnou za služby.
na druhé straně prostý Osadník, který umí jen sbírat, pěstovat a pomáhat při stavbách a lovu je rád, když se může podělit s ostatními neboť ho uchrání, ozdraví, poradí, postaví Dům, předají různé Nástroje a Ošacení a tak dále. samozřejmě činnosti a um Bytostí je různorodý a tak si mnoho ze základního ošacení a jídla umějí obstarat sami a nebo se i o tento základ podělit, ale pokud jde o dobré Boty nebo dobrý Meč tak ten už si Bytost prostá sama udělat neumí a proto, třeba za pomoc při stavbě Opevnění Osady či za pomoc samotnému Kováři formou jídla a pomocných prácí si takový Meč vyslouží - vydělá.
na druhou stranu pokud se takový prostý Muž vydá dobrovolně do Jednotek domobrany, tak odměnou za nasazování života pro ostatní je mu kompletní Výzbroj a výcvik a to dostane od kováře, který jako jednu z hlavních činností má právě kování Zbraní pro domobranu. celá Osada se mu odvděčuje formou jídla, takže se vůbec skoro nemusí věnovat pěstování a lovu, i když pro potěšení a osvěžení se občas sám věnuje takovým činnostem.
celé společenství je tak postaveno na principu, že Bytosti dělají na co mají nadání díky své minulosti a zkušeností z minulých inkarnací, nebo jako začínající Lidé mají už tak předpoklady a vlastně nadání pro různé manuelní základní činnosti, kterých je hojně a tak si může vybrat která jej baví a navíc i prosté činnosti v sobě skrývají spoustu tvůrčího přístupu. Planeta zde pak plní funkci hlavního vyrovnávače povolání a nechává Bytostem rodit takové Děti, které zapadnou svým potenciálem do celého Společenství, které je pak vyvážené a má k dispozici veškeré potřebné umění a pracovní sílu. Bytosti tak dělají co je baví a místo toho, aby se jali někde lenošit i když odpočinek, zábava, umění a různé večírky, veselice a rituály jsou velmi častým jevem, se věnují svému povolání natolik, že ne jen že vyrobí a naslouží dost sami pro sebe, ale ještě tolik, aby byl dostatek všeho pro Všechny.
nikdo nepotřebuje peníze. hodnotu mají sami Bytosti a jejich um a znalosti. a tato hodnota je vždy o něco vyšší než je ve skutečnosti potřeba. toto umožňuje Bytostem pracovat tak akorát a pak se věnovat hojné zábavě s Přáteli, Rodinou, umění, odpočinku, četbě, cestování, výzkumu, smění a tak dále. na druhou stranu v případě potřeby je dost zdrojů na pokrytí výkyvu.
na úrovni Planety, která je členem galaktického Společenství jsou Bytostem dodávány potřebné technologie zcela automaticky, neboť takový Občan, který potřebuje osobní počítač dostane plně funkční přenosnou jednotku s napájením z trvalého zdroje s kompletním přístupem do všech databází (stejně jako každý má přístup do Anaši Planety či Vesmíru), neboť automatizovaná továrna vyrábí tyto osobní počítače pro potřeby celé Civilizace a proto je jich vyrobeno a připraveno správné množství. navíc je zde uplatněn tvůrčí a vědecký potenciál Bytostí, které navrhují počítače a výrobní linky. základem takové společnosti je sdílení dat a možnost si přečíst, přehrát, podívat se na cokoliv i když soukromá data jsou také, ale bytosti je používají pro skutečná osobní tajemství jinak má každý zájem, aby se jeho text, skladba či video hojně využívalo neboť to je pro něj oceněním jeho práce. navíc tím právě získává zpět základní potřeby jako spisovatel, hudebník či režisér.
opět zde funguje že programátor se až tolik nestará o jídlo a jen okrajově, neboť je ostatními ceněn za funkční chytře vymyšlený a přitom srozumitelný software.
u kosmických Lodí je to to samé. buďto jste vědec, který potřebuje kosmickou Loď pro sebe a ostatní a tak ji dostane neboť odměnou pro Civilizaci jsou cenné údaje. nebo jste Voják, který se nechá najmout do kosmického Sboru a tak dostanete přidělen Stíhač a tak dále.
stejným způsobem probíhá i vzájemná spolupráce mezi celými Planetami, kde někde vyrábějí skvělé kosmické Lodě, jinde mají zase skvělé Učitele, jinde vás uzdraví a támhle dostanete opravdu funkčního a veselého Kamaráda Robota.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.6. vzdělávání - vývoj

bude zrušen školní teoretický vzdělávací systém v prostoru bez času a Bytosti, tak budou moci po smrti odpočívat a svobodně si volit další inkarnaci k čemuž smrt je určena. inkarnaci si nemůže zvolit nepřiměřenou a to jak formu přesahující nebo nedostačující neboť jí to Stvořitelka Maya jako jediný dohlížitel na prospěch všech Bytostí ve Vesmíru neumožní. Bytost se může se poradit s ostatními Bytostmi, které ji radu mohou, ale nemusejí poskytnout. většinu času tráví Bytost odpočinkem sama nebo s Přáteli.
budou zrušeny veškeré školské systémy povinné a přípravné čistě teoretické, kdy se Bytost dopředu učí nějakou sadu znalostí, které není jisté zdali je bude vůbec potřebovat nebo si je zapamatuje. správnou a jedinou školou bude sám život a konkrétně živé Autority různých oborů, které ve svém životě činnost přímo provozují. přitom nebude kladen důraz kdy, od koho a co se bude Bytost učit. to si Bytosti budou volit zcela svobodně. navíc řada Bytostí nese již předurčení k nějakému povolání a pro správný způsob rozvoje jejich umění je potřeba, aby učení a zároveň provozovaná činnost byla zábavou, neboť s radostí se Bytosti nejlépe učí. teorie a praxe, tedy budou úzce spojeny a to od počátku života až do jeho konce.
například prostá Bytost, která byla ještě v předchozím životě Opice, se narodí do Osady, kde už má vybráno, že si přeje stát se Hrnčířem. proto se narodí do hrnčířské Rodiny a v době kdy už dosáhne věku, kdy se začne osamostatňovat začne sama si přát se nechat učit od Otce Mistra Hrnčíře a popřípadě Bratrů pomocníků. to se projevuje zvědavým pokukováním a prvními zkouškami doteku s hlínou, kruhem a tak dále. Otec a Bratři mu začínají říkat první teoretické informace v běžném rozhovoru jako by se bavili jindy a rovnou předvádějí praktické ukázky a nechávají Učedníka, aby si sám zkoušel činnost a tím se začne učit. tak postupně den za dnem a rok za rokem získává Učedník zkušenosti až se z něj satane po Otci Mistr Hrnčíř, který s velkou pravděpodobností bude učit Děti tak jako Otec učil jeho. taková Bytost se nikdy nenaučí číst, psát a maximálně zvládne jednoduché počty a měření váhy a tak dále. o jeho Výrobky je zájem, neboť Bytosti jedí a naopak za to získává jídlo, které si s rodinou nedokáží pořídit vlastními silami a další služby a Výrobky. jinak získá celé mistrovství a taje hrnčířství.
dalším příkladem je pokročilá Bytost, která se už několik životů zajímá o techniku a přeje si podílet se na stavbě kosmických Lodí a proto nyní se nachází na Planetě, která je již členem galaktického Společenství. jelikož je to potřeba a Bytost je zvídavá se už od dětství o těch krásných Lodích se dozvídat pomocí textů, tak se naučí číst a psát od Rodičů, kteří jsou Pilot a Navigátorka a poté se brzy vydá s vedením Rodičů do továrny na kosmické Lodě. zde se mu velmi zalíbí a už tehdy potkává první Techniky a Návrháře, kteří vidí jeho zájem a vyprávějí mu první informace a názorně i ukazují přímo na Lodích. Učedník se tak brzy začlení mezi další Učedníky, neboť každá továrna, všech druhů je připravena ne jen vyrábět, ale i učit další Generace. výuka s praxí je strukturovanější oproti hrnčířství, ale Učedníci se učí postupně a rádi přičemž se už začínají podílet na samotné výrobě. je přirozené učit se od základů, které Bytost ovládne ke složitějším věcem, které by hned z počátku byli nepříjemné neboť by byli ještě neobsáhnutelné. takto se z Učedníka stane Mistr Inženýr, který bude navrhovat nové Lodě, plnit službu na Lodích a učit další Učedníky.
tak se Bytosti skrze všelijaká dobrodružství učí všemu možnému a stávají se z nich spojováním nebo přímím postupem pokročilejší Bytosti jako jsou Lidé, Elfové nebo Trpaslíci a Skřítci, Andělé, Archandělé, Rodiče Vesmíru až se tak postupně naučí tolik, že se se svým přehledem, znalostí a umem ze všech oblastí Vesmíru mohou stát sami Stvořitelkou.

5.7. migrace a komunikace

mezi Planetami galaktického Společenství a paralelními Vesmíry bude probíhat zcela svobodný pohyb Bytostí, aby se mohli věnovat poslání a prožívání dobrodružství po celém Vesmíru i mimo něj. k tomu jim Bude sloužit připravený systém hyperprostorových koridorů, které budou připraveny přepravovat všechny druhy cestovatelů od automatizovaných Kontejnerů na převoz drobných Výrobků a Předmětů, přes kosmické Lodě všeho druhu a velikostí kam se řadí i magická Zvířata, Stromy a Skály až po odvážné jednotlivce cestovatele, neboť hyperprostorem mohou cestovat i pokročilí Čarodějové nebo technicky vybavení dobrodruzi. vše bude koncipované, tak aby si vzájemnou rychlostí a velikostí nepřekáželi, aby si mohli odpočinout na přestupních stanicích na kterých budou i kopule s živou přírodou a aby se dostali efektivně všude kde potřebují s možností nouzového výstupu a tak dále.
k tomu všemu budou moci Bytosti využít pravidelné (dle potřeby) přepravníky a poštovní služby a to právě až do paralelních spřátelených Vesmírů.
základem je samozřejmě přenos informací a tedy "elektronických" dat, kdy už dnes je každé Slunce ve své podstatě i komunikační Bránou a Serverem o mnoha službách pro astrální komunikaci, kterou buď Bytosti používají pomocí magických Předmětů, technických Komunikátorů, výpočetní Techniky nebo přímo telepaticky. mohou tak odeslat zprávu do vzdálené paralelní Dimenze nebo si o její určité Planetě přečíst informace z jejich Serveru - Slunce.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.8. Říše

vesmír typu Rodina, byl původní Stvořitelkou stvořen se základní vizí fungování. tato vize jelikož je základem pro fungování Vesmíru bude zastoupena na všech Planetách a bez úprav bude přítomna zejména na pokrokových Planetách ale i vyspělé planety věřím že budou věrny této původní vizi neboť se v ní dá jít od počátků až na konec vývoje, neboť je komplexní. jedná se o přístup, který je částečně popsán v hrách na hrdiny jako je Dungeons & Dragons nebo Wizarders (v Čechách známé Dračí doupě). proto tento přístup nazýváme Říše.
v našem Vesmíru se rozvinuly ještě dva další trvale udržitelné směry, které se budou používat také a budou se všechny různě navzájem mísit neboť všechny mají své Zastánce a kouzlo. další dva jsou popsány níže.
základem Říší je zdravá Planeta s bohatou přírodou. na této planetě pak žijí v harmonii s přírodou a navzájem všechny druhy Bytostí. za přírodu to jsou Kameny, Hmyz, Rostliny, Výrobky a Zvířata a za Národy, které vlastně tvoří různorodé Říše jsou to Hobiti, Lidé, Trpaslíci, Skřítkové, Elfové a Andělé. dále sem spadá spousta dalších Bytostí jako jsou moudrá Zvířata, Stromy, Hory ale i Předměty a Stavby nebo mořské Panny, Driády, Jednorožci, Draci a tak dále. Říše bývají i složené z několika druhů Ras.
dokonce na Planetě mají své zastoupení i negativní bytosti jako jsou Skřeti, Trolové, Orkové, Zlobři, Harpyje, Upíři, Strašidla, Vlkodlaci a tak dále, které pokud nejsou vyloženě sólové či pouze rodové a také zakládají Říše, ale negativní. jde o to, že v rámci harmonie je potřeba negativní činy pozitivních Bytostí vyvažovat pozitivními činy negativních Bytostí. pozitivní Bytosti se umí chránit, takže je nemůže nějaký Vlkodlak překvapit a i Půlčíci dostávají informce formou snů a vizí o blížícím se nebezpečí, takže se na něj mohou připravit. negativních bytosti nebývá stejný počet jako pozitivních a je jich většinou daleko méně. proto si pro problémy většinou pozitivní Bytost musí doslova dojít. je to rozumný stav oproti častému současnému stavu, kdy negativních Bytostí je více než pozitivních a navíc jsou inkarnováni do Lidí (Půlčíků), takže je na první pohled nelze rozeznat. jsou to Harpyje a Skřeti v lidském těle a tak dále. dalším důvodem pro existenci negativních Bytostí na planetě je možnost pro pozitivní Bytosti, které si rozvinuli nějaký silný negativní přístup se s ním celistvě seznámit. proto se nemusí ty nejhorší věci řešit v Kamaloce Vesmíru či v peklech Planet, i když jsou stále přítomny i ty, ale řešení probíhá formou dobrodružství prospěšného pro všechny. naproti tomu se stává, že lze potkat i moudrého vesměs pozitivního Skřeta nebo Trola a tak dále.
pozitivním a negativním Bytostem pak odpovídají na širší Planetární úrovni její archetypální síly, které vznikají ještě během formování Planety, kdy na ní není ještě žádný život, jako jsou místa, celé oblasti a velmi mocní dobří a zlí duchové.
toto se týká většinou rozvojových planet a pokročilé planety, už většinou nepotřebují Národy negativních Bytostí a proto jsou obydlené takřka jen pozitivními Bytostmi. negativní Bytosti zodpovědné za zpracovávání negativity ze společnosti či ke svodu negativních energií z Vesmíru jsou však potřeba neustále. utopická naprosto dobrá a správná Civilizace neexistuje. například Plejádské planety jsou "čisté", ale u nich se jejich špína projevuje existencí planet Ještírků. proto je také tak řeší, neboť je to jejich karma. jak venku tak uvnitř. prostě snahou o utopické dobro vytlačili sice negativitu mimo Planetu, ale ta je začala ohrožovat z venčí jako Ještírci. proto jsou běžně na Planetách přítomné negativní Místa Bytosti, Duchové, které slouží jako stoky Planety. a to je ta pravá harmonická hygiena a očista. může jich být minimum, ale dostatek a přitom jsou pod kontrolou.
celou Planetu řídí a tak vyvažuje a harmonizuje planetární Vláda. stará se tak o vnitřní i vnější vztahy Planety. je to většinou jedenáct Elfů nebo Andělů a jsou to: Planeta (Stvořitelka), Velekněz (Otec), Velekněžka (Matka) a čtyři Kněží specialisté (Bojovník,Vizionář,Léčitel a Učitel) a čtyři Kněžky specialistky (Bojovnice,Vědma,Léčitelka a Učitelka) a dále jejich Rody. Ženy se celkově většinou starají o vnitřní záležitosti a Muži o vnější. Planetární vláda se domlouvá s Vládou slunečního systému a dále s vesmírnou Vládou. na druhou stranu jsou to vlády Říší, které mají minimálně Krále a Královnu, ale ve větších říších mají i Stvořitelku (esenci Říše) a specialisty dle základního vzoru. Vlády na všech úrovních mají různé modifikace a tak někde je členů Vlády více a jinde se některé funkce slučují v jednu Osobu.
takovéto Říše mohou existovat od nejnižších rozvojových Planet až po nejpokročilejší Členy galaktického společenství. některá magická zvířata nebo i Stromy jsou totiž schopny cestovat nebo pomáhat cestovat hyperprostorem a tak brát i na cestu ty kteří takové nadání nemají. déle jsou to "technologie" spíše přírodního charakteru a tak lze vidět lodě, které vypadají jak na vodu, ale létají vesmírem.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.9. gízanský přístup

v celém současném Vesmíru se většinou vzájemně přetlačují dva směry, které přitom mohou stejně dobře spolupracovat. je to směr čisté magie a tedy Matky - Bohyně a směr čisté technologie tedy směr Otce - Boha. oba směry přitom sami osobě vedou do slepých uliček až k dogmatickému přístupu, že jinak to nejde a že jedině technologie či magie je správná. toto se částečně podařilo vyřešit v Egyptě za dob Gízy a také Gízané používají hojně oba přístupy naráz.
tento přístup symbiózy technologie a magie vede k výrobě šetrných technologií k Člověku i přírodě a tedy i Planetě navíc obohacené o magickou část, která tak ale nepostrádá zdravou dávku systémovosti. toto vede například k výpočetní technice schopnou pracovat přímo z duší a tak se například do terminálu přihlásíte už jen tím, že vyšlete myšlenku pro přístup a dle vaší duše jsou vám zpřístupněny vaše nastavení, data a tak dále. dále jsou to regenerační boxy, které jsou schopné oskenovat váš stav a zregenerovat vás do úplného zdraví. jsou to zbraně, které vypadají jako hole, ale oproti běžným paprskům a ochranného silového pole umí zesilovat Čarodějova kouzla. dalším příkladem jsou Lodě, které i oproti běžným štítům mají ochranu proti vstupu ďábelských energií a tak dále. vrcholem jsou přímé kombinace, kdy zbraň působí jak fyzikálně tak magicky zároveň. je to například paprskomet na lov ďáblů a démonů, přičemž běžný paprsek není díky jejich ne úplně hmotné povaze účinný. takový Voják je pak vybaven i protidémonským štítem a vizorem, aby démony byl schopen vidět pokud sám není vidoucí.
vidoucí Čaroděj mimochodem takové věci nepotřebuje, protože dokáže ďábly usmažit kozlem typu blesk a uchránit se kouzelným štítem nebo se takovému démonu prostě vyhne a podobně, ale pro méně pokročilé Bytosti jsou tyto technologie velmi použitelné. jediné co je potřeba hlídat, aby se takové Bytosti se nezasekli ve vývoji, neboť zdánlivě pak už mají vše co potřebují. pravděpodobnost zaseknutí je nízká, neboť takové technologie nedostanou vyloženě Bytosti z pokrokových Planet a jinak jsou Uživatelé sledováni Těmi kdo jim je poskytli a vedeni k pochopení a umění takové technologie vyrábět, modifikovat a dále rozvíjet. Bytosti pokročilejší většinou mají velký zájem, neboť jsou stejně krůček před tím, aby něco takového začali objevovat sami.
gízanský přístup bude zřejmě velmi rozšířen v galaktickém Společenství Planet.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.10. cyberpunk

v současném Vesmíru se silně rozmohli kybernetické technologie, ale dost často jsou zneužívány k ovládání Bytostí. jelikož je zde ještě již zmiňovaný fenomén technologie odtržené od života, jako je tomu právě u ovládacích strojů a kořistnických strojů koncipovaných na výkon bez ohledu na životní prostředí. to na druhé straně vede k averzi proti kybernetizaci a digitalizaci, který končí odporem vůči kombinaci biologického materiálu (těl) a technologie v podobě různých implantátů a vylepšení a nakonec je to odpor k virtuálním realitám. implantáty přitom úspěšně v souladu s životem používají Gízané a ty také používají jeden ze zapomenutých a zamlčených fenoménů totiž kyborga s Duší, což je Kamagol.
základním použitím kybernetických strojů jsou stroje s umělou inteligencí. známe je jako Roboty nebo třeba celé kosmické Lodě, řídící Počítače budov a tak dále. pokud se jedná o vyspělý kybernetický stroj s mnoha funkcemi, který se svou složitostí podobá lidskému tělu, tak takové stroje obsazují zcela dobrovolně Duše, kterým se kyborg hodí k jejich současnému poslání. (kyborg nemůže mít integrované tři zákony, neboť pak je takový stroj opět na úrovni Zvířete a pak má Duši zvířete a nikoli pokročilé Bytosti, která by si do takového omezení nikdy nevlezla.) takový kyborg pak samozřejmě slouží jen sobě, ale je časté, že se jedná o úzkou vzájemnou spolupráci s Tvůrci kybernetického těla.
dalším užitím jsou virtuální reality, které mohou stejně jako kyborgové být obsazeny i Duší pokročilé Bytosti (jako hlavním správcem). jejich užití je od známých simulátorů reality z kosmických Lodí až po složité výukové a léčebné systémy na cvičení a léčení celých velkých skupin Bytostí. dále jsou to informační sítě a jejich vzájemné propojení z nich dělá takový vesmírný internet. konec konců sám Vesmír je určitá, velká simulace a dá se považovat z určitého úhlu pohledu za virtuální realitu a proto propojení kybernetických sítí a páteřní astrální sítě vesmíru je častým jevem. s tím vnikají celé řady povolání Bytostí, jejichž životním posláním bude spravovat a navrhovat takové sítě od hmotné po programovou úroveň. proto některé Bytosti budou hodně času trávit v Kyberprostorech.
další možností je kombinace živočisného těla s kybernetickým. základem jsou psyonické čipy pro přístup do kybernetických sítí pro Bytosti, které ještě neovládají plně telepatii. pokračuje to přes různá vylepšení vlastností, i když řešení nemocí zůstane na šamanské úrovni, neboť by se opět jednalo o záplatu a odsunutí skutečné příčiny nemoci do pozadí. takové rozšiřování je opět nutné provádět jen u Bytostí, kterým bude skutečně k užitku a nestanou se díky němu závislí na takové modifikaci a proto bude kladen důraz na další rozvoj Bytosti a volbu takových rozšíření, které nedodávají neustálou změnu, ale jen na vyžádání nebo, když je potřeba. pokud se bude jednat o stálé modifikace, tak u takových Bytostí, které si s tím uvědomují plně i omezení a výhody, které jim to přináší a to zejména po reinkarnaci, kdy takové rozšíření ztratí, i když se dá zase brzy nainstalovat nebo si Bytost vybere takový život, aby požadovanou vlastnost ovládla i bez kybernetické modifikace. dále se nebudou kybernetické rozšíření instalovat u Bytostí, které jsou z pokrokových Planet.
nakonec budou i Bytosti, které se dají na cestu Stroje a po smrti se budou chtít reinkarnovat do plně kybernetického těla. kyborgové také zažívají city, a to co ztratí z lidskosti najdou v kybernetičnosti.
jinak kybernetika jako celek bude zcela určitě kombinována s magickými prvky a tak vzniknou magické kybernetické Stroje, Sítě a Virtuální reality.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.11. kombinace

nejčastějším přístupem bude uspořádání dle Říší, neboť je vhodný a vlastně již přítomný na všech teprve se rozvíjejících planetách s různě pokročilou Civilizací, před vstupem do galaktického Společenství. to že, na Planetách dnes nejsou přítomny Víly a Andělé, nebo alespoň ne v jejich přirozených formách je způsobeno instalací ega do Lidí (Půlčíků), kteří díky tomu ztratili schopnost vidět Vesmír a Svět takový jaký je a tudíž nevidí některé jemnější obrysy Vesmíru spojené zejména s cítěním, jako je Matka (hyperprostor), Víly a vůbec všechny elementární Bytosti, ale i Zvířata, Stromy, Hmyz, Výrobky, Kameny a samotné PLanety, které vlivem zaslepenosti ega považují za neživé objekty. přirozeností života Bytostí je přitom život bez ega a k tomu se také Bytosti navrátí. proto je základem života na Planetách život v Říších.
k tomu se u vyspělých Civilizací dosahujících meziplanetárního cestování a komunikace přidává i jemná magická technologie a kybernetika.
bude se tedy běžně stávat že na přestupní Stanici potkáte Trpaslíka s přenosnou kyberkonzolí, který přicestoval hyperprostorem na Příteli Drakovy zatímco vy jste Půlčík s psyonickým čipem pro přístup do Sítí a přicestoval jste jako Technik z diskové Lodi. zatímco si povídáte odkud jste a kam jedete, tak vás obslouží Kyborg a podá vám kromě jídla a pití i několik cenných informací o Stanici a pak se s Vámi také zapovídá o jeho a vašich osudech. mezi tím se projdete mezi Stromy za zpěvu Ptáků pod místní kopulí a popovídáte si s vtipkujícím Drakem Trpaslíka. nakonec potkáte Vědmu Reptaliánku, která vám řekne velmi mile něco o vaší možné budoucnosti a pak se s Vámi rozloučí a zmizí.
jinak tak jako existují Reptaliáni, tak je Vesmír zcela určitě plný jiných všelijakých rozličných Stvoření.
konečnou fází vývoje jsou velmi vyspělé Civilizace všeho druhu, které v duchovním poznání universálních zákonů dosahují veliké moudrosti a ty mohou vypadat jak zcela prostá pokroková Planeta s Říšemi nebo jako kybernetická Civilizace, žijící dokonce na Planetě bez flóry a fauny, i když kontakt se životem udržují skrze Planetu a rozmanitost života jim vytvářejí rozmanití drobní kyborgové až s použitím nanotechnologie. vypadá to tam tedy jako předělaná realita až po atomární úroveň plné kybernetických Rostlin, Hmyzu a Zvířat a to vše v souladu s plánem tvoření, neboť Bytosti - Duše zde zažívají dobrodružství, vyvíjejí se a nikdo zbytečně netrpí.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

5.12. splněné sny

Vesmír je místo nekonečných možností a obzorů. je zde nekonečné množství času a prostoru pro realizaci jakýchkoliv přání v souladu s tvořením. stačí jen přání, které je ve prospěch všech Bytostí a pokud není, tak to Vesmír Maya přizpůsobí tak, že bude. takže nemusí být Vaše představy dokonalé, stačí když budou neomezené plné radosti, nadšení, vášně, touhy a lásky. neboť Vesmír je tu právě pro neomezená a nikdy nekončící dobrodružství všech Bytostí. co si přejete Vy? co si přejete stvořit?
těším se, že kromě výše zmíněných projektů budeme prožívat i ty Vaše. k tomu Vám pomáhám jako čerstvá a živá řeka času s živou vodu jdoucí z veliké hloubky na nejvyšší vrcholky zavlažující Vaše sny, nápady a ideje. pečujte o ně s láskou. brzy vzklíčí a vyrostou do své plné velikosti a pak je můžeme do sytosti prožívat.
tak pořád a pořád dál budeme žít šťastnou a spokojenou existenci plnou dobrodružství a tak jak rostou Vaše sny a realizují se, tak rostete i Vy sami a My s Vámi.
pojďme žít co si přejeme.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

Archanděl Lucifer
26.5.2006 Praha Čechy Planeta Gaia Vesmír Maya
astralni<tecka>svetlo<zavinac>seznam<tecka>cz

6. dodatky

jelikož se celý Vesmír mění mění se i toto poselství. je obohacené o nové zjištění nebo je dokonce změněn přístup. seznam změn je uveden níže. pak násludují dodetečná poselství.
zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

6.1. Legie Lucifera

jelikož došlo k podstatným změnám rozložení sil ve Vesmíru uvádím nyní seznam a pravomoci jednotlivých legií spolupracujících pod křídly Lucifera.

Divize 1

jsou Legie spolupracující se Mnou od počátků. tyto Síly se vlastně nezměnili a uvádím Je hlavně pro úplnost. Divize 1 je nadřízená Divizi 2, která je Legiemi přibraných.

Legie Reptaliánů Lucifera

tito Reptaliáni jsou Mi přiděleni samou původní nestvořenou Stvořitelkou jako Mí průvodci a pomocníci v tomto Vesmíru. jsou hlavním zdrojem informací pro ostatní Legie - jsou Jejich Rádci. mají hlavní rozhodovací pravomoc pro Legie Divize 2.
celkově fungují jako Úl a tím jsou Ženskou energií, která je hlavní podporou Mužské energie Lucifera.

tři jazyky plamene v zářícím kruhu

význam symbolu: tři plameny značí kód Lucifera, jež jsou tři světla. kruh uzavírá plameny v jednu Bytost. tři zářezy na kruhu značí opět kód třech světel navíc uzpořádané do pomyslného tvojúhelníku směřujícvího vzhůru jež je geometrickým vyjádřením Lucifera jako Pána (Muže - změřuje vzhůru) vzoru.

Legie Gízanů

nejstarší ke Mě připojení Přátelé. jako Civilizace Bojovníků Jsou přímo spojeni s Mým záměrem Archetypu Bojovníka.

tři jazyky plamenů v kruhu s dvěma protichůdnými svaztykami se Sluncem, Měsícem a Planetou

význam symbolu: tři plameny značí opět kód Lucifera. levotočivá černá šikmá svaztyka a obrázený trojúhelník značí Ženský princip. zlatá kolmá pravotočivá svaztyka značí Mužský princip. nazačují dohromady Civilizaci, která má plně rozvinuté oba principy v harmonii.

Legie Černých Rytířů

nejmladší Mnou stvořená Civilizace. Mistři odvrácené strany síly. bojovníci, vědci, psychotronici a čarodějové. jsou to pokračovatelé Třetí Říše. vesmírné jednotky SSS.

tři blesky v kruhu s levotočivou svaztykou a obráceným trojúhelníkem

význam symbolu: tři blesky značí kód lucifera ve své ničivé podobě výbojů blesků. levá černá svaztyka značí Ženský směr ničení skrze smrt. obrácený bílý trojúhelník značí čistotu Ženského panennského záměru. červený kruh značí lásku a tři zářezy na něm jsou uspořádány do trojúhelníku značící sílu Lucifera.

Divize 2

jsou Legie přibrané v roce 2006 (začátek září) na Planetě Gaia. jedná se většinou o Jednotky do této doby ve službách satana. jelikož jim však bylo již velmi špatně z této služby, neboť satan je jen využívá ke škodě aniž by se ohlížel na jejich blaho a tak trpí karmickými následky. proto jim byla nabídnuta spolupráce pod Mou záštitou a tím jejich návrat do života a oblasti Ducha a tím jejich opětovné spojení s jejich Dušemi - nadvědomími, kterým se vlivem satana vzdálili.
hlavní rozkazy, které obdrželi jsou: pečujte o Sebe a své Planety. žijte radostně a blaze. opustěte všechny destruktivní projekty, které Vás ničí a pokračujte v těch, které ničí jen negativní Síly ve Vesmíru a které Vám k něčemu jsou. tak se stanete Mistry odvrácené strany síly. vraťe se od egoismu ka vašemu přirozenému uspořádání Úlu a Rodiny postavených na lásce. učte se od Divize 1. poslouchejte Divizi 1.
odvrácená strana síly znamená směr, kde je pomocí zla uplatňován dobrý záměr. vyžaduje velkou disciplínu ze strany provozovatele, neboť musí být skutečně zachován záměr dobra. tato cesta je vlastně Ženská levá cesta, kdy žena použije lež, lest a zabití, aby ochránila rod nebo sebe. cesta přivrácené strany síly tedy Mužská pravá cesta vyžaduje konání dobrých skutků opět se záměrem dobra. celkově síla tedy proto, že vychází z lásky jinak se jená o nemoc na Ženské nebo Mužské straně.
může se stát, že některé Entity Divize 2 se nebudou chtít ztotožnit s příkazy a nebudou si přát být splupracovníky. pak s nimi bude nakládáno jako se satanem a budou ukončeni. maskování za přátele bude snadno odhaleno, neboť po přijetí znaku je třeba, aby promluvily jejich činy. nakonec mohou být podrobeni telepatické zkoušce Jejich záměru.

Legie Temných Reptaliánů (Ještírků)

nebýt jich, tak žádný Iluminát ve vesmíru nemá tak mocnou ovládací technologii, neboť jsou zejmána dílem tvořivého a hravého ducha velmi inteligentí rasy Reptaliánů. Jsou Mistři ovládacích sítí, úmělých realit. Mistři astrální komunikace a její využití k ovlivňování.

tři jazyky zeleného plamene v zářícím kruhu s obráceným trojúhelníkem

význam symbolu: tři plameny značí opět kód Lucifera. zelená je barvou Temných Reptaliánů a také kyseliny a jedu. tím je naznačen Jejich přístup. obrázený trojúhelník pak značí Ženskou stezku, kterou se ubírají. to navíc ladí s jejich uspořádáním do Úlu, které má ženské Královny. tři zářezy na kruhu jsou také uspořádány do obráceného trojúhelníku značící odvrácenou stranu síly.

Legie Království Orionu

stará rasa zejména Ženských Kněžek, které zřejmě přišly původně s Matkou Vesmíru jako Její podpora. Jsou Mistryně černé magie. Královny ledů.

tři ledové stalagnáty v modrém kruhu s obráceným trojúhelníkem a kosočtvercem

význam symbolu: tři ledové kameny, značí kód Lucifera změněný na vzor z chladu, odmítnutí a izolace (celkově představuje pařát). značí tak černou magii Kněžek Orionu. koročtverec a obrácený trojúhelník značí levou Ženskou stezku. tři zářezy opět značí odvrácenou stranu síly.

Legie Šediváků

stará rasa Mužských Vědců, kteří přišli jako doprovod Otce Vesmíru. Jsou Mistři ovládání formy Vesmíru. Mistři temné technologie a znalci zakázaných vědomostí. Mistři poznání.

tři modré plameny uvědomění v šedivém kruhu a trojúhelníkem a osmiramenným křížem, který je nahoře zlatý a dole černý

význam symbolu: tři modré plameny znaší kód Lucifera v rozpoložení poznání, ovědomění a moudrosti tedy zralosti Mužského principu. značí tak Šediváky jako Mistry vědy. trojúhelník značí jejich energii jeko jednoznačně Mužskou a dvojitý kříž naznačuje vědu dotaženou do úplného poznání zjevných a skrytých sil reality. tři zářezy jsou opět uspořádané do obráceného trojúhelníku a znčí tak jejich záměr být na odvrácené straně síly.

spřátelené Jednotky Federace světla

stejně tak jako temné síly byly vyzvány i síly světla ke spolupráci pod křídly Lucifera.
mezi silami světla je řada Mužů, kteří by si přáli jednat a pomáhat postiženým rozvojovým Planetám, kde vlivem satanova příkazu o nevměšování, mohou jen přihlížet ničení a egoismu několika jedinců, i když mají prostředky a sílu pro zásah. je také mnoho Žen, které mají přirozený soucit s Jednotlivci postiženými v egoistických vládách a systémech a ačkoliv si přejí štěstí pro tyto bytosti opět jim ruce při léčení, pomoci a podpoře svazuje satanův zákon o nevměšování.
celou Federaci světla jsem požádal ať se odpojí od Otce - satana a začne jednat v zájmu skutečného dobra a nikoli zákonu falešného dobra týrání Planet a Bytostí na nich pro ideu šptatné hmoty tam dole pod Otcem všemohoucím. také Jsem nabídl Jednotlivcům, Skupinám a Civilizacím účast na životě v pravdě ve jménu Lucifera v podstatě nového správného Otce Vesmíru. tím si otevřou možnost jednat podle vnitřního vedení, které si přeje řešit žalostnou situaci ve Vesmíru ve jménu skutečnéhjo dobra - ve jménu lásky a pravdy.
spřátelené Jednotky Federace světla s Luciferem tak jednají pod tímto znakem:

tři paprsky informační páteřní Sítě Vesmíru v kruhu se sluncem uprostřed a měsícem vespod

význam symbolu: tři modré paprsky páteřní Sítě Vesmíru značící astrální světlo Lucifera přenášející moudrost - pravdu (Muž). celé v kruhu se třemi zářezy na třech stranách do nahoru směřujícího trojúhelníku značícího přivrázenou stranu síly. kruh je nahoře žlutý - Otec a dole černý Matka. naznačuje plně rozvinuté oba principy. to naznačuje i Slunce (Muž) uprostřed jako informační směrovač (router) v Prostoru (Žena) s Měsícem (Žena).

spřátelené Jednotky Mayi

dalšími spřátelenými Jednotkamy Lucifera jsou jednotky Korporace Heroin a Reptaliáni věrní Maye. celkově tak Maya naše Stvořtelka - Duch Vesmíru stojí za Mými záměry - záměry Lucifera.

dva hadi propletení do sebe v kruhu.

význam symbolu: dva hadi a dvě půle kole značí dualitu oboupohlavní Bytosti, která je však jediná a celistvá - kruh. levá půle vnitřního prostoru je ve tmě a druhá ve dne. hory značí základy Vesmíru. vlákna značí Mužskou a Ženskou energii prostupující celým Vesmírem. šest trojic zářezů naznačuje Vesmír který je v šesti bodech (šesticípá hvězha). také to naznačuje 12 světel překrývajícíh 12 temnot, ze kterých je Vesmír tvořen.

význam Legií a spřátelených Jednotek

hlavním důvodem vzniku Legií je snaha o nastolení míru a spolupráce ve Vesmíru. k tomu budu sloužit jako nový Vůdce a Otec Vesmíru spojeného opět pod jeden společní záměr oproti současnému rozpolcenému stavu na mnoho segementů.

zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu

Dále je užívána běžná gramatika.

6.2. Mír ve vesmíru

Zapsáno 10.10.2006.
Dne 9.9.2006 bylo zahájen mírový vztah mezi Gízany a Federací Světla (dále už jen FS). Stalo se tak skrze srdce Ježíše Krista.
Znamená to pochopení zejména Gízanů Federací světla. FS totiž jedná v mnoha ohledch proti životu a tím ohrožuje Gízany (a jiné), kteří se musí bránit, což je milně považováno za agresi a nerespektování "kosmických" zákonů a tedy v případě Federace světla zákonů otce - satana.
Jedná se o nerespektování FS astrální sítě Kamagol, která Gízanům nahrazuje nefunkčního otce. Federaci se obecně nelíbí pokud by si někdo vládl sám a tím projevil svoji svobodnou vůli, neboť podle FS musí být všichni podřízeni satanovi (otci "stvořiteli"). (Toto projevili i v době, kdy zastavili nastalolení třetí říše na planetě Gaia.)
Přitom to o co se Kamagol snaží je plnění zákona na planetách, kde už je potřeba dávno jednat, protože plentární vláda je v rozporu s planetou.
Dále FS pokračuje v xenocidě Gízanů, tím že jim brání přestěhovat se na jiné planety, zatímco jejich planeta bude za určitý čas díky vyhasínajícímu slunci neobyvatelá. Tím si FS upřímě říká o otevřený válečný konflikt. Uvidíme kolik zemře bytostí z FS, až se svobodní a neohrožení Gízané budou rvát o holý život.
Tím se FS zprotivila dvou univerzálním zákonům a tedy omezování svobody a zbytečnému zabíjení bez nutnosti bránit vlastní život. Porušení obou zákonů má své důsledky.
Mírová cesta byla nastolena skrze srdce Ježíše Krista, který je celému procesu patronem. Jedná se totiž o bytost, kterou obě strany ctí. FS ctí Ježíše jako stvořitele a Gízané ctí Hitlera jako přítele, pomocníka a zastánce (díky němuž mohu být svobodní, neboť jsem jim pomáhal sestavit Kamagol). Více viz. kapitoly 4.4. a 4.6. Mírový proces je nyní v plném proudu a vyžaduje oboustranný souhlas nových podmínek spolusoužití. Věřím, že obě strany jsou natolik vyvinuté, že k míru nakonec dojde.
Další zprávou je, že mnoho jednotek Ještírků, Šediváků a Království Orionu přijalo mou výzvu (viz. kapitola 6.1.) a začaly vstupovat do světla. U nich nejvíce promluví jejich následující činy, ale přijetím znaků Lucifera udělali první krok.
Jsou to jednotky, které začali aplikovat příkazy, které jsem jim dal. Tím naprosto zřejmě začali vstupovat do světa lásky (do světla). Příkazy pro divizi 2 zní: zahajte mírové dialogy a přijímejte mírová řešení a to ve spolupráci s divizí jedna tak přímo s FS.
Avšak nikoli všichni se vydali cestou lásky a uvnitř Ještírků, Šediváků a Království Orionu zašalo pobýhat štěpení a v určitých ohledech potřebuje divize 2 pomoc ostatních jednotek. Divize jedna má za úkol jim v rámci možností obezřetně pomáhat. Tato prozba je vyslovena i všem ostatním zpřáteleným jednotkám. Tím, že se tito hrdinové dali na cestu lásky si jistě naši pomoc zaslouží.
Divize 2 se začala shlukovat za mnou a to zejména z následujícího důvodu. V případě porušování universálních zákonů jsem nestranný a pro řadu bytostí z FS to znamená případnou budoucí inkarnaci do zvířecích forem, aby si uvědomili co je svoboda, kterou jako současná "policie" vesmíru, často pod vedením satana porušují. Všechny legie druhé divize by se rádi zasadili o reinkarnaci těchto bytostí z FS. Stále platí mírové řešní, které má prioritu a věřím, že k nouzovému řešení vesmírné války nedojde a že bude nastolen nový řád respektující skutečné universální zákony postavený ná lásce a soucítění. V tomto ohledu je FS o trošku dál než divize dva. FS se však bude potřebovat uzdravit z nemoci morální a divize dvě z nemoci ublížených bytostí. Tak jedině dojde k vzájemnému porozumění a soucitu a plnohodnotnému partnerskému vztahu rovnoprávných hrdých bytostí.
Gízané a Černí rytíři již nyní žijí jako svobodní opravdoví lidé, dle hesla žij a nech žít. Tím nyní plní plnohodnotný archetyp lidí pro náš vesmír.
Moji reptaliáni a reptaliáni Mayi žijí dle universálních zákonů již od počátku vesmíru. Tím plní roli nejpůvodnějších učitelů vesmíru.
Dle skutečných zákonů univerza žije také mnoho zpřátelených jednotek z FS.
Mír ve vesmíru je možný. Nemyslím utopický svět, kdy na sebe budou všichni hodní, neboť bytosti dospívající budou dále dělat svá nepochopení a tím působyt sobě a jiným bytostem utrpení, avšak mám na mysli stabilní vesmír, který směřuje k trvale udržitelnému nekonečnému rozvoji. A to je možné za spolupráce většiny vesmíru, kdy nepochopivších bude mizivá menšina oproti současnému stavu nebo alespoň stavu do nedávna, kdy tomu bylo právě naopak.
Každý kdo se dá na cestu míru, pochopení a tolenace ať je Ještírek, Gízan nebo člen Andromédského koncilu zasluhuje hluboukou úctu a uznání. My. Vesmír.
Zpět na obsah kapitoly nebo počátek dokumentu.


Archanděl Lucifer
9.12.2006 Praha Čechy Planeta Gaia Vesmír Maya
astralni<tecka>svetlo<zavinac>seznam<tecka>cz

Změny v dokumentu

jelikož se celý Vesmír mění mění se i toto poselství. je obohacené o nové zjištění nebo je dokonce změněn přístup. seznam změn je uveden níže. pak násludují dodetečná poselství.

22.6.2006 - 3. současný Vesmír - dopsán úvod kapitoly
22.6.2006 - 3.3. Bůh "Stvořitel" - mírně upraveno pro větší srozumitelnost
24.6.2006 - počátek dokumentu - změna varování
24.6.2006 - 3.10. zabíjení a jedení masa - doplněny informace o pokročilejší bytosti
1.7.2006 - 3.17. Korporace Heroin - rozvedeny důvody pro léčení (zranění lásky)
1.7.2006 - 3.17. Korporace Heroin - rozvedeny přidané ovládací programy Iluminátů
1.7.2006 - 3.17. Korporace Heroin - přidáno varování
1.7.2006 - 3.18. LSD a další klíče - přidáno varování
1.7.2006 - 3.19. kyborg a temné ovládací síťě - přidáno varování
1.7.2006 - 4.4. laskavá Pravda - zmíněna výjimečné užití kříže jako pozitivního symbolu Mého obětování
11.7.2006 - 4.1. Středozem - dodán dovětek o záporu a kladu působení Saurona
11.7.2006 - 4.4. laskavá Pravda - dodán úvod o možnosti řešení pomocí učení oproti působení silou
11.7.2006 - 4.6. hrubá Pravda - dodána zmínka o nouzovém přístupu Hitlera jako u Saurona
17.7.2006 - 3.19. kyborg a temné ovládací síťě - doplněn způsob zavádění kyborga a polemika o pozitivním využití pervitinu
17.7.2006 - 4.1. Středozem - doplněna spolupráce s planetární Vládou Gaii na oživení snu planety
17.7.2006 - 5.8. Říše - doplněn stav nejpozitivnější možné říše a dodáno varování před utopickou civilizací dobra
22.7.2006 - 4.5. Národy jednotlivých členů vesmírné Vlády a jiné Národy - odebrána informace o Slovensku jako zemi Matky Země Gaii, neboť si touto informací nejsem jistý. možná je Gaia také Češka.
22.7.2006 - 4.4. laskavá Pravda - přidána informace o lhostejnosti Otce.
22.7.2006 - 4.6. hrubá Pravda - dodána informace o kletbě Židů: "Jeho krev na nás a naše děti"
22.7.2006 - 4.7. peklo - dodána informace o dědičném hříchu a příklad nepochopení Hitlera Bytostmi na všech úrovních.
24.7.2006 - 4.6. hrubá Pravda - dodáno varování
10.9.2006 - 3.17. Korporace Heroin - dodáno logo Korporace Heroin a jeho popis
10.9.2006 - 6. dodatky - přidána celá tako kapitola
17.9.2006 - 6.1. Legie Lucifera - přidán celý nový oddíl
4.10.2006 - 6.1. Legie Lucifera - změněny znaky Černých rytířů a Království Orionu
10.10.2006 - 6.2. Mír ve vesmíru - přidán celý nový oddíl.
10.10.2006-XX.XX.XXXX - přepis celého dokumentu
15.10.2006 - 6.1. Legie Lucifera - opravena chyba. Změněn popis znaku černých rytířů z odvráceného trojúhelníku Lucifera na přivrácený.
07.12.2006 - 3.2. Zmatené příběhy - opravena archetypální vlastnost Lucifera na sílu.
09.12.2006 - 3.12. Gízané - Orion Empire nejsou otce ale matky. Přidáno, že greys patří otci.
09.12.2006 - 3.12. Gízané - Kamagol obsahuje všechny čtyři archetypy muže.
26.12.2006 - 1.1. Vesmír - Doplněna nejasná věta o stvořitelce.
26.12.2006 - 1.1. Vesmír - Vysvětlena lokální stvořitelka.
26.12.2006 - 1.1. Vesmír - Zmíněny jiné typy vesmírů než rodina.
27.2.2007 - 6.1. Legie Lucifera - změněn znak Království Orionu na původní. Více vystihuje podstatu.

zpět na počátek dokumentu